EK- Ekonomiprogrammet

Senast ändrad: 4 jan, 2017

 

Ekonomi – Juridik

Är du ambitiös och målinriktad med målsättning att arbeta med ekonomi och/eller juridik?

Som studerande på ekonomiprogrammet har du en möjlighet att fördjupa dig inom framförallt ekonomiska och juridiska ämnen men även inom samhällsvetenskapliga och psykologiska ämnen.

Kunskaper i ekonomi och juridik är mycket värdefulla då ett visst ekonomiskt ansvar ingår i många yrken och kunskaper i juridik gör det lättare för dig att förstå, analysera och handla korrekt i situationer som du möter i såväl yrkes- som privatlivet.

Under utbildningen kommer du även att ges fördjupade kunskaper om samhällsutveckling och människors tankar, känslor och beteende. För dig som vill arbeta med människor så ges du möjlighet att fördjupa dig i kriminologi.

Vi tror på varierade undervisningsformer. Därför kombinerar vi upplevelsebaserat lärande, där eleven ställs inför utmaningar och får problem att lösa, med traditionell undervisning. Alla kunskaper ges inte i klasrummet utan vi kommer att göra ett flertal studiebesök där vi bland annat träffar; företagsledare, räddningsledare, präst, polis, militär, chef inom kommun, jurist/domare och ekonomichef. Mer utvecklade samarbeten har vi med handelskammaren och det lokala näringslivet, du kommer även ges möjlighet till internationellt utbyte.

Under studietiden ges du möjlighet att engagera dig i övergripande skolfrågor där du praktiskt kan tillämpa dina kunskaper i exempelvis elevkåren. Detta kan även vara en språngbräda för dig som är intresserad av en karriär inom politiken då kunskaper i demokrati kombinerat med helheten av programmet ger goda kunskaper om det samhälle vi lever i.

Att utveckla självständigt tänkande och kreativitet är viktigt, detta kommer bland annat till uttryck då du lär dig driva företag i Ung Företagsamhet. Vi tror även på en balans mellan kropp och själ varför idrott och hälsa 2 ges som individuellt valbar kurs.

Du kommer att ges möjlighet att fördjupa dig i internationella frågeställningar och vi har utbyten med skolor i Tyskland, Spanien och Frankrike.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program vilket kommer att utveckla dig så att du är väl förberedd inför din framtida studie- och yrkesväg.

Detta läser du på EK

Gymnasiegemensamma ämnen 1250p
Engelska 5,100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Matematik 2b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Samhällskunskap 2, 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma karaktärsämnen 350p
Företagsekonomi 1, 100
Privatjuridik, 100
Psykologi 1, 50
Moderna språk 1, 100

Inriktningskurser 300p
Ekonomi
Entreprenörskap och företagande, 100
Företagsekonomi 2, 100
Matematik 3b, 100
Juridik
Filosofi 1, 50
Affärsjuridik, 100
Rätten och samhället, 100
Psykologi 21, 50

Programfördjupningar 300p
Ekonomi
Marknadsföring, 100
Ledarskap och organisation, 100
Internationell ekonomi, 100
Juridik
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (kriminologi), 100
Ledarskap och organisation, 100
Sociologi, 100

Pin It on Pinterest

Share This