Amnesty International skolkonferens i Stockholm i dagarna två och självklart har vi lärarrepresentanter från Akademi Båstad gymnasium på plats. I år är temat klimaträttvisa. Klimaträttvisa innebär ett gemensamt ansvar som utgår från länders olika förutsättningar och resurser, där klimatkrisen ses som en grundorsak till människokränkningar. Snart deltar ABG i Amnestys A-day-föreläsning och i december kommer temadagen ”Skriv för frihet”.