IM- Introduktionsprogrammet

Senast ändrad: 16 nov, 2016

 

Introduktionsprogrammet erbjuder fem olika inriktningar: preparand- utbildning, programinriktat individuellt val, språkintroduktion, yrkes-introduktion och ett individuellt alternativ.

IM-preparandautbildning
Är för dig som är på väg att bli behörig. Här kan du läsa färdigt de grundskoleämnen du behöver för att komma in på önskad gymnasieutbildning.

IM-PRIV
Står öppen för dig som inte har alla de godkända betygen som krävs för behörighet till ett yrkesprogram, men har godkänt i svenska och svenska som andraspråk från grundskolan.

IM-språkinriktning
Är för dig som inte bott i Sverige så länge. Här läser du svenska, engelska, matematik, bild, idrott och samtliga SO-ämnen. Övriga ämnen läser du antingen på grundskole- eller gymnasienivå.

IM-yrkesintroduktion
Ger dig en chans att komma ut på arbets-marknaden. Du läser också kurser som ger dig behörighet för gymnasiestudier eller för att gå vidare till en yrkesutbildning.

IM-individuellt
Alternativ för dig som är osäker på vad du vill. Här kan du orientera dig och prova olika yrken. Vi gör också studiebesök på olika skolor.

Pin It on Pinterest

Share This