NA- Naturvetenskapliga programmet

Senast ändrad: 4 jan, 2017

 

Naturvetenskap – Naturvetenskap och samhälle

Det naturvetenskapliga programmet ger dig bred behörighet till att söka in på olika högskoleutbildningar. Du får kunskaper för vidare studier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik, men även inom andra områden.

Fältstudier, experiment och laborationer

Skolans unika läge gör att vi har nära till hav, skog och ängar. I samarbete med Naturskyddsföreningen hävdar (sköter) vi en äng i Lya. Laborationer och experiment är en viktig del i utbildningen, och här knyts dina kompetenser i olika ämnen ihop. Din förmåga till kommunikation är viktig för att förmedla dina resultat, både skriftligt och muntligt och det är centralt i alla ämnen. Eftersom vi lever i en allt mer global värld kommer du även att tränas i att kommuniceras på engelska. Under din studietid får du göra studiebesök på flera utvalda platser där verksamheten bygger på ett naturvetenskapligt tänkande. Avslutningsvis skriver du ett fördjupande gymnasiearbete som förbereder inför vidare studier.

Inriktning naturvetenskap

Här kommer du att fördjupa dina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, du läser mer matematik, kemi och fysik samt miljö- och energikunskap, vilket ger dig behörighet att söka in på alla högskoleutbildningar.

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Här integrerar du det naturvetenskapliga tänkandet med det samhällsvetenskapliga. Förutom biologi och miljö- och energikunskap läser du även samhällskunskap, geografi, internationell ekonomi samt entreprenörskap.

Detta läser du på NA

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p
Engelska 5,100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1c, 100
Matematik 2c, 100
Matematik 3c, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma karaktärsämnen 450p
Biologi 1, 100
Fysik 1, 150
Kemi1, 100
Moderna språk, 100

Inriktningskurser 300-400p
Naturvetenskap
Biologi 2, 100
Fysik 2, 100
Kemi 2, 100
Matematik 4, 100
Naturvetenskap och samhälle
Geografi 1, 100
Samhällskunskap 2, 100
Biologi 2, 100

Programfördjupning 200-300p
Naturvetenskap
Matematik 5, 100
Miljö- och energikunskap, 100
Naturvetenskap och samhälle
Miljö- och energikunskap, 100
Internationell ekonomi, 100
Entreprenörskap, 100

Pin It on Pinterest

Share This