SA- Samhällsvetenskapliga programmet

Senast ändrad: 4 jan, 2017

 

Samhällsvetenskap – Medier, information och kommunikation – Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det sätter människan i centrum genom att eleverna studerar samhällsfrågor och förhållanden i Sverige och världen. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Vi arbetar utifrån ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där frågeställningar formuleras och teorier tillämpas. På SA-programmet arbetar vi med såväl journalistik och FN-rollspel som internationella relationer och entreprenörskap. Alla på programmet har möjlighet att starta ett UF-företag och få prova på hur företagande fungerar på riktigt. Eftersom du studerar språk på SA-programmet finns goda möjligheter till vidare studier utomlands. På skolan som helhet har vi också flera internationella utbyten, där alla elever på SA blir erbjudna att delta.

Beteendevetenskap
Inriktningen för beteendevetenskap fokuserar på kommunikation, psykologi, sociologi och ledarskap. Här får du kunskaper om hur människan fungerar som individ och i grupp. Du studerar personlig utveckling och lär dig också om ledarskap och kulturmöten, både i praktisk och teoretisk form.

Medier, information och kommunikation
Inom denna inriktning studeras mediernas spännande värld från kommunikationsteorier till medieproduktion. Här får du bekanta dig med journalistiskt skrivande och bildbehandling. Under studietiden driver eleverna själva skoltidningen Enter och arbetar med allt från annonsbokning till textskapande och bildredigering.

Samhällsvetenskap
Om du väljer samhällsvetenskaplig inriktning läser du kurser som ger dig kunskaper om samhället igår, idag och imorgon. Internationell ekonomi, juridik och entreprenörskap studeras för att ge kunskap och förståelse om vår värld och dess villkor. Du kan dessutom välja matematik 3b och företagsekonomi inom ramen för det individuella valet.

Detta läser du på SA

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p
Engelska 5,100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Matematik 2b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100

Programgemensamma karaktärsämnen 300p
Filosofi1, 50
Moderna språk, 200
Psykologi 1, 50

Inriktningskurser 350-450p
Samhällsvetenskap
Geografi 1, 100
Historia 2a, 100
Religionskunskap 2, 50
Samhällskunskap2, 100
Samhällskunskap3, 100
Medier, information och kommunikation
Journalistik, reklam, information 1, 100
Medieproduktion 1, 100
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100
Psykologi 2a, 50
Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation, 100
Kommunikation, 100
Psykologi 2a, 50
Samhällskunskap 2, 100
Sociologi, 100

Programfördjupningar 300-400p
Samhällsvetenskap
Internationell ekonomi, 100
Entreprenörskap, 100
Privatjuridik, 100
Medier, information och kommunikation
Textkommunikation, 100
Grafisk kommunikation 1, 100
Fotografisk bild 1, 100
Entreprenörskap, 100
Beteendevetenskap
Etnicitet och kulturmöten, 100
Entreprenörskap, 100
Freds- och konfliktfrågor, 100

Pin It on Pinterest

Share This