Utbildning psykisk ohälsa NNV

Senast ändrad: sep 28, 2018

Anmälan är stängd men kontakta Helén för frågor eller tilläggsanmälningar”?

Helén Rosenberg 043177653
helen.rosenberg@akademi.bastad.se

Samordningsförbundet NNV Skåne som samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regions Skåne samt kommunerna Båstad, Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga. När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Ett led i Samordningsförbundet NNV Skånes arbete är att erbjuda kompetenshöjande insatser. Först ut under hösten 2018 är erbjudande om halvdagsutbildning om psykisk ohälsa. Erbjudandet är till dig som arbetar i mötet med deltagare, klienter och brukare. Stäm av med din närmsta arbetsledare innan du anmäler dig. Halvdagsutbildningen genomförs via samarbete med Akademi Båstad.

Under halvdagen kommer du får information om de vanligaste diagnoserna inom psykisk ohälsa och symptom samt bemötande:

   • Information om olika diagnoser såsom ångest, depression, sorg, adhd, autism, asperger osv
   • Hur ser jag signaler? Hur visar det sig?
   • Verktyg för hur gå vidare, vilka frågor kan jag ställa för att komma vidare och hur ska jag bemöta personen på bästa sätt?

Utbildningen kommer att genomföras vid 5 tillfällen under oktober och november, samtliga kommuner är värdar var sin gång. Begränsat antal platser

Syfte med utbildningen är att

  • Öka kunskapen om psykisk ohälsa, för att öka förutsättningarna att bemöta deltagare, klienter, brukare osv hos personal som jobbar med detta på ett professionellt sätt och stärka/skapa nätverk och samverkan med andra.

Anmäl dig