Riskanalys och krishantering

Senast ändrad: okt 29, 2017

-Varje incident kan utvecklas till en kris.
Hjärtattack eller terrorattack?

Det är inte bara incidenter som brand, olyckor, våld som sker på och runt anläggningen som påverkar er. Bilolyckor, dödsfall, terrorattacker och annat som inte sker i er direkta närhet kan komma att direkt påverka verksamheten. Hur hanterar ni om någon anhörig till en kollega avlider – är det en kris för er verksamhet? Var sätter man ansvarsgränsen? Hur hanterar vi om någon gäst mördas på anläggningen – eller om en ur personalen blir attackerad?

Utbildningens innehåll:

Block I

  • Grundläggande förståelse – Risker och kriser i hotell mötesindustrin
  • Identifiera risker
  • Riskanalys – Gradera och analysera
  • Riskanalys på olika anläggningar
  • Riskanalys – metoder for att förebygga/förhindra/minimera

 

Block II

  • Krishantering – Scenarioanalys
  • Krishantering – Organisation
  • Krishantering – Identifiera roller och support
  • Krishantering – Agera rätt
  • Scenarioträning

Kursledare:
Hans Kanold grundade certifieringsföretaget Safehotels Alliance 2002 och skapade ”The Global Hotel Security Standard ©. Bolaget certifierar nu hotell i 58 länder. Hans är numera CEO Trustbrand LTD

Hans har utbildat hundratals hotell i bland annat Säkerhet och Krishantering genom åren. Att ligga i framkant när det gäller utveckling och research har gett Hans en plats som medlem i de globala organisationen ARISE – FN organet UNISDRs avdelning för Disaster Risk Reduction.

Anmäl dig till våra öppna fortbildningskurser

KURSFAKTA

MÅLGRUPP

Personer som jobbar i hotell- och mötesindustrin såsom ledningsgrupper, avdelningschefer, säkerhetsansvariga och konsulter som kan bli involverade i riskanalyser samt krisarbete inom hotell- och mötesindustrin.

KURSMÅL

Efter utbildningen ska deltagaren på ett professionellt sätt kunna jobba proaktivt och reaktivt med kriser – från att kunna göra riskanalyser, förbereda verksamheten för det värsta till att hantera krisen när den inträffar.

DATUM OCH TID
Kl 09.00 – 16.00
21 november, Båstad
23 november, Göteborg
28 november, Stockholm
6 december Malmö
8 december, Göteborg

PLATS
Meddelas vid återbekräftelsen
PRIS
6.800 kr exkl. moms.
I priset ingår lunch för- och eftermiddagsfika.

ANMÄLAN
https://akademi.bastad.se/uppdragsutbildning/ledarskap-kursanmalan/
Ange namn, företag, organisationsnummer, faktureringsadress, telefonnummer och
e-postadress.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast sju dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.
Vid för få anmälningar har Akademi Båstad Uppdragsutbildning rätt att ställa in kursen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
13 november 2017
Antalet platser är begränsat, därför tillämpas principen ”först till kvarn”.
Vid platser kvar går det bra att anmäla sig efter sista anmälningsdatumet.

YTTERLIGARE INFORMATION
Ring 0431-776 53 eller gå in på hemsidan – www.akademi.bastad.se – och klicka vidare på Uppdragsutbildning och därefter ”Ledarskap”

Med reservation för vissa smärre justeringar.