Trädgård

Senast ändrad: jan 10, 2018

Akademi Båstad Uppdragsutbildning erbjuder fortbildning för människor i branschen som vill lära sig något nytt eller gå på djupet i ett ämne. Med vår egen yrkeskompetens, alla de kunniga personer som finns i vårt stora kontaktnät och vår mångåriga erfarenhet av att bedriva utbildning skapar vi utbildningar anpassade för målgrupp och nivå. 

Uppdragsutbildningar

På uppdrag av olika företag och organisationer skräd­dar­syr vi trädgårdsutbildningar som passar just dem. Ut­bild­ningar­na hålls antingen i våra lokaler i Båstad eller där vår uppdragsgivare finns och verkar. Här är några exempel på såda­na kurser som vi gett den senaste tiden:

  • Att förstå och rätt tolka avtal inom skötsel och förvaltning av utemiljö – AB Idrotts- och Trädgårdsanläggningar
  • Introduktion till AMA Anläggning – Plan T trädgårdsform
  • Grundläggande beskärning – Väla Mark och Trädgård

Fortbildningskurser

Ibland anordnar vi kortare, öppna kurser inom ett specifikt ämne. Oftast har de en tydlig koppling till praktiska och konkreta frågeställningar och ska ge kursdeltagaren verktyg att utföra sitt arbete ännu bättre och effektivare. Aktuella fortbildningskurser syns i menyn här intill.

Utbildningsresor

Detta är en av våra specialiteter! Det här är ingen vanlig studieresa, utan en resa med ett särskilt tema och där den fördjupande utbildningen sker kring de olika besöksmålen. Ytterligare en viktig aspekt är att resan ska ge deltagarna möjlighet att knyta nya kontakter med människor i branschen som har ett lika stort och starkt intresse som en själv för det aktuella temat.

Anmälan