Fördjupad trädvård och beskärning

Senast ändrad: feb 2, 2018

Om du har kunskap och erfarenhet motsvarande yrkesbeviset Beskärning och trädvård och känner ett stort sug efter att lära dig mer i ämnet, då är detta kursen för dig. Du har kanske tidigare gått en trädgårdsutbildning eller arbetat med skötsel och i synnerhet beskärning i många år och önskar att du kunde utvecklas till en ny nivå, sök då den tre dagar långa fortbildningskursen Fördjupad trädvård och beskärning.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare

Om innehållet:

”Ännu bättre än förväntat, och jag hade höga förväntningar.”

”Mycket intressant!”

”Klockrent! Bra!”

”Tillförde ett nytt synsätt.”

”Tankeväckande. Visar att det är viktigt att ifrågasätta ’etablerade’ riktlinjer och kunskap.”

”Det här hade jag stort behov av!”

”Detta var precis vad jag behövde för att kunna bedömma träd och vara mer säker i mitt jobb.”

Om lärarna:

”Ni spred alla tre en glad och positiv stämning över föreläsningarna med er pigga attityd!”

”Mycket kunskap av olika slag, kompletterar varandra bra!”

”Engagerade.”

Om utbildningen

Utbildningen kommer bland annat att svara på frågorna:

 • När är ett träd ett riskträd?
 • Hur gör man en visuell trädbedömning?
 • Hur vet man vilket vård- eller vitaliseringsprogram som en växt behöver?
 • Vad behöver jag känna till om trädlevande svampar?
 • Är JAS verkligen den bästa beskärningstiden?
 • Vad är de senaste beskärningsmetoderna och beskärningstrenderna?
 • Hur fungerar växterna egentligen under mark, och hur bygger man bra växtbäddar?
 • Vilka behov av vatten och näring har träden?
 • Vilka problemsituationer kan uppstå vid etableringen?
 • Hur kan man föryngra gamla formklippta häckar?

Efter avslutad kurs ska deltagarna med fördjupad kunskap och insikt i ämnet beskärning och trädvård kunna ta sig an mer komplicerade uppdrag. Tanken är att kursdeltagaren ska bli en av de nyckelpersoner som kan fatta beslut om olika åtgärder och insatser och ibland genomföra dem, men också veta när andra specialister bör tillkallas eller när hoppet är ute för ett träd och så vidare.

Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar, fältstudier, demonstrationer, seminarier och möjligheter att resonera kring egna frågeställningar. Kursen börjar med en kort repetition av de grundläggande beskärningskunskaperna.

Kursen som omfattar tre dagar avslutas med ett skriftlig test. Alla som väljer att göra testet och får godkänt resultat ges ett särskilt diplom som bevis på inhämtad kunskap. Övriga deltagare får ett skriftligt intyg på att de gått kursen.

Datum och tid

Måndagen den 5 mars 2018, klockan 09.00-17.00

Tisdagen den 6 mars 2018, klockan 09.00-17.00

Onsdagen den 7 mars 2018, klockan 09.00-17.00

Plats

Stora Skuggan, Stockholm

Pris

5 800 kronor exklusive moms (7 250 kronor inklusive moms)

I priset ingår lunch och fika alla tre dagarna samt visst kursmaterial.

Anmälan

Anmälan görs i vårt webbformulär. Du kommer till anmälningsformuläret genom att klicka här.

Sista anmälningsdag är måndagen den 12 februari 2018.

Uppge följande information vid din anmälan:

 • förnamn
 • efternamn
 • företag/förvaltning
 • gatu-/boxadress
 • postadress
 • eventuell annan faktureringsadress
 • eventuell faktureringsreferens
 • organisationsnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress

Ange under övriga upplysningar om du är medlem i Trädgårdsanläggarna i Sverige, om du har några matallergier med mera.

Antalet platser är begränsat, därför tillämpas principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast sju dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.

Vid för få anmälningar har Akademi Båstad rätt att ställa in kursen.

Lärare på kursen

Jonas Helgesson, EAC certifierad arborist, Helgessons TrädTjänst

Fredrik Thomée, landskapsingenjör, besiktningsman för utemiljö och lärare inom trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning, Akademi Båstad

Tidigare gånger som kursen hållits

Mars 2012, Båstad

Mars 2013, Stockholm

Mars 2014, Båstad

Mars 2015, Stockholm

Frågor

Om du vill veta mer, ring då Fredrik Thomée, fortbildningsansvarig vid Akademi Båstad, på 0431-776 50.

 

Med reservation för vissa smärre justeringar.

Anmäl dig till våra öppna fortbildningskurser inom trädgård