Sjukdomar och skadedjur på vedartade växter

Senast ändrad: feb 2, 2018

Sjukdomar och skadedjur är ett ständigt hot mot vår utemiljö. De är allestädes närvarande. Ibland kan deras framfart få förödande konsekvenser på våra vedartade växter. Det här är kursen för dig som vill bli expert på de sjukdomar och skadedjur som angriper våra träd och buskar i parker och trädgårdar. Den ger dig en bra överblick över vanligaste skadedjuren och sjukdomarna och hur man kan tackla dessa, och den ger dig bra strategier att ta med dig i ditt dagliga arbete.

Om utbildningen

Utbildningen kommer bland annat att svara på frågorna:

 • Vilka sjukdomar är vanliga på vedartade växter i vår utemiljö?
 • Hur kan vi behandla dessa sjukdomar?
 • Vilka skadedjur är vanliga i vår utemiljö och hur kan vi hindra att de fördärvar våra vedartade växter?
 • Vilka stora hot finns mot träd och buskar?
 • Hur kan man strategiskt arbeta med sitt växtmaterial så att man sprider riskerna?

Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar och diskussioner.

Alla deltagare får ett skriftligt intyg på att de gått kursen.

Datum och tid

Fredagen den 23 mars 2018, klockan 09.00-16.30

Plats

Stora Skuggan, Stockholm

Pris

2 200 kronor exklusive moms (2 750 kronor inklusive moms)

I priset ingår lunch och fika samt visst kursmaterial.

Anmälan

Anmälan görs i vårt webbformulär. Du kommer till anmälningsformuläret genom att klicka här.

Sista anmälningsdag är måndagen den 12 februari 2018.

Uppge följande information vid din anmälan:

 • förnamn
 • efternamn
 • företag/förvaltning
 • gatu-/boxadress
 • postadress
 • eventuell annan faktureringsadress
 • eventuell faktureringsreferens
 • organisationsnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress

Ange under övriga upplysningar om du är medlem i Trädgårdsanläggarna i Sverige, om du har några matallergier med mera.

Antalet platser är begränsat, därför tillämpas principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast sju dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.

Vid för få anmälningar har Akademi Båstad rätt att ställa in kursen.

Lärare på kursen

Maj-Lis Pettersson, hortonom och växtskyddsexpert, Gröna Råd Växtkonsulter AB

Fredrik Thomée, landskapsingenjör, besiktningsman för utemiljö och lärare inom trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning, Akademi Båstad

Frågor

Om du vill veta mer, ring då Fredrik Thomée, fortbildningsansvarig vid Akademi Båstad, på 0431-776 50.

 

Med reservation för vissa smärre justeringar.

Anmäl dig till våra öppna fortbildningskurser inom trädgård