Naturbruk och trädgårdsskötsel

Utbildningen ger grunderna för enklare arbete inom naturbruk. Den kan även ge en introduktion till fortsatta studier inom yrkesvux t ex trädgård eller lantbruk. I utbildningen ingår minst 6 veckors praktik. Arbete med naturbruk kan innebära att jobba med trädgårdsskötsel på parkförvaltningar, bostadsföretag, kyrkogårdar, trädgårdsföretag samt med skogsvård och arbete inom lantbruk. Jobb inom naturbruk innebär mycket fysiskt utomhusarbete.

Vill du veta mer? Kontakta Angelika Högwall tel. 0431-773 79, angelika.hogwall@bastad.se

Kurser Poäng
KGYORI11CTGIntroduktion och branschkännedom100
BIGMAN0Marken och växternas biologi100
FOHFOR0Fordon och redskap100
TRRTRA0Trädgårdsodling100
ENTENR0Entreprenörskap100
InriktningVälj en av nedanstående inriktningar:
Växthus500
Plantskola500
Friland500

Förkunskaper
Godkänt betyg från SFI kurs C eller motsvarande grundskolekunskaper.

Informationsmöte
Välkommen till informationsmöte tisdagen den 19 maj 2020 kl. 10-11. Adress: Lyckan 15, Båstad. Vi bjuder på fika. Anmäl ditt deltagande till utbildningsledare Angelika Högwall, för kontaktuppgifter se ovan.

Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter ansökningstidens utgång.
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux görs tillsammans med studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.
Utbildningen är kostnadsfri. Litteratur inom yrkesvux bekostas av dig som elev. Däremot är litteratur på grundläggande nivå och SFI-läromedel, kostnadsfria.

Start, september 2020
Heltid, 40 veckor
Utbildningsort Båstad