Efter utbildningen, som startar hösten 2017, kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan
undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och slutenvård. Du får en kompetenshöjning
som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av vuxna och barn.
Som specialistutbildad undersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård.

Läs mer här och ansök här!