Inte behörig? Om du inte är behörig…. SÖK utbildningen ändå, det finns nämligen många sätt att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning.

Intentionen är en bred väg in i yrkeshögskolan, både för dig som avslutat ett yrkesprogram från gymnasieskolan, men även för dig som vill byta yrkesbana.

Behörig är du som har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Tillträdesreglerna är generösa och det finns flera möjligheter att bedöma behörighet utifrån dina förutsättningar. Det är skolan som ska bedöma och göra en individuell bedömning.

Reell kompetens? Vad innebär det? En kortfattad beskrivning betyder den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller annan utbildning.