Digital omställning mot Agenda 2030

Vill du ligga steget före i din karriär och samtidigt bidra till en bättre värld? Vår kurs hjälper dig att förstå och använda teknik för att lösa problem, vilket gynnar både ekonomin, människor och naturen. Du får lära dig hur teknik kan skapa nya jobb och möjligheter, och hur du kan använda den för att förbättra företag och organisationer.

Kursen för dig som vill göra skillnad
Med Agenda 2030 som grund, lär vi dig hur du använder digitalisering för att frigöra rätt resurser och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Digitalisering är en het fråga för många verksamheter idag, men det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga. I den här kursen får du praktiska verktyg för att leda och driva digital omställning, och säkerställa att din organisation är redo för framtiden.

Skapa hållbara lösningar med teknik
Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till hållbara lösningar för ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Genom att ta del av vår kurs kan du hjälpa till att skapa nya marknader och arbetstillfällen, vilket bidrar till en effektiv och jämlik resursanvändning. Rätt använd, är digitalisering ett kraftfullt verktyg för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

För Dig som vill växa i din yrkesroll
Kursen riktar sig till yrkesverksamma som driver förändringsarbete och vill utveckla sin kompetens inom digitala verktyg. Vi lär dig hur du kan effektivisera och utveckla din verksamhet och samtidigt bidra till de globala hållbarhetsmålen.

Ta steget mot en ljusare framtid – anmäl dig till vår kurs idag och bli en del av lösningen!

Start vecka 38 • 12 veckor • halvfart  • helt digital.
Ansök senast 11 augusti!

Förenkla processer och skapa en hållbar arbetsmiljö

Digitalisering betyder att använda teknik för att göra saker enklare och bättre. Kursen handlar om hur vi kan använda digitalisering för att göra saker på ett smart sätt och för att hjälpa världen att bli bättre. Vi tittar på hur saker görs nu och försöker hitta sätt att göra dem ännu enklare, vilka tekniska verktyg vi kan använda för att göra jobbet lättare och spara tid, på ett hållbart sätt!

Effektivitet och Spara tid:
Genom att lära dig hur digitala verktyg och processer fungerar kan du göra arbetsuppgifter snabbare och enklare. Det frigör tid och resurser som kan användas på andra viktiga saker.

Hållbarhet:
Genom att använda digitalisering för att förenkla processer och skapa en hållbar arbetsmiljö kan vi spara naturresurser och minska miljöpåverkan. Detta är viktigt för att uppnå hållbara mål och bevara vår planet.

Bättre Beslut:
Digitalisering ger dig tillgång till mer information och data som du kan använda för att fatta smartare beslut. Du kan analysera trender och mönster för att anpassa din verksamhet efter vad som fungerar bäst.

Innovation:
Genom att lära dig om digitala verktyg och tekniker kan du vara mer öppen för innovation. Du kan komma på nya sätt att göra saker på och hitta lösningar på utmaningar som du inte tidigare tänkt på.

Konkurrensfördel:
Företag som är duktiga på digitalisering har ofta en fördel gentemot sina konkurrenter. Genom att lära dig dessa färdigheter kan du hjälpa ditt företag att vara konkurrenskraftigt och anpassa sig till en alltmer digital värld.

Personlig Utveckling:
Genom att förstå och använda digitala verktyg utvecklar du din kompetens och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det kan öppna upp nya möjligheter för dig i din karriär.

Hållbar Framtid:
Digitalisering är en viktig del av framtidens arbete. Genom att lära dig dessa färdigheter blir du bättre rustad för att möta de utmaningar och möjligheter som framtidens arbetsliv kommer att erbjuda.

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

2 år heltid (eller motsvarande deltid) dokumenterad yrkeserfarenhet från att ha arbetat med att driva projekt eller processer. Utbildningen riktar sig mot de personer som vill driva eller driver digital förändring i en verksamhet.

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

 

Urval

Alla behöriga sökande erbjuds att genomföra en urvalsprocess (vid fler sökande än antalet studieplatser). Det innebär att behöriga sökande ombedes att genomföra en skriftlig uppgift och utifrån resultatet av denna rangordnas antagningsordningen. De sökande med högst resultat kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Syftet med särskilt prov är att mäta den studerandes generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt för den sökande att öka sina möjligheter att bli antagen.

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du som studerande är i behov av särskilt pedagogiskt stöd ska du kontakta utbildningsledaren och berätta om vilka insatser du som studerande kan behöva i dina studier. Observera att den studerande tillsammans med utbildningsledaren kartlägger behovet av särskilt pedagogiskt stöd och upprättar en ev. handlingsplan. Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen.

Utbildningsperiod

Start vecka 38 2024, 12 veckor, halvfart. Sista ansökningsdag 11 augusti.

 

Digital omställning mot Agenda 2030

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam och som driver förändringsarbete i en verksamhet och som vill kompetensutvecklas i hur digitala verktyg kan effektivisera samt utveckla verksamheten i strävan att bidra till de globala hållbarhetsmålen.

Nyheter

Välkommen till ett kreativt yrke!

Välkommen till ett kreativt yrke!

Varför är det så trevligt att jobba som trädgårdsanläggare? Häng med och träffa lärare, utbildningsledare och före detta studerande som berättar om en kreativ bransch.

läs mer
WIN-WIN!

WIN-WIN!

Yrkeshögskolan – en fantastisk möjlighet för besöksnäringen!Tänk dig att kunna ge dina medarbetare spetskompetens på områden som är högaktuella – och samtidigt ha dem kvar i verksamheten.Win-win för företagen i besöksbranschen, deras personal och inte minst deras...

läs mer
Full pott!

Full pott!

Grattis till oss! Tre av tre utbildningar beviljade! Hör Jenny Knutsson berätta mer i filmen.Beviljade vid denna ansökningsomgång:• Operativ ledare –Revenue management• Kvalificerad Trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning• Specialistundersköterska inom hälso-...

läs mer
Möt Sandra!

Möt Sandra!

Vem är du och när (och vad) gick du på Akademi Båstad? Sandra heter jag och tog examen sommaren 2023 på Akademi Båstad Yrkeshögskola där jag gick utbildningen Koordinator inom besöksnäringen. Jag har alltid haft ett stort intresse av marknadsföring och ledarskap och...

läs mer
Ny på jobbet!

Ny på jobbet!

Jonas Wilson Stoltz heter jag jobbar primärt med utbildningarna "Koordinator inom besöksnäringen" och "Operativ ledare - inriktning Revenue Management" Trivs gott i turismindustrin. Jag kommer från event – och nöjesbranschen där jag jobbat operativt som projektledare...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer