DYNAMISK FÖRSÄLJNING, 30 YH-poäng

DYNAMISK FÖRSÄLJNING

Dynamisk försäljning – digital och relationsorienterad är en s.k. kort YH-utbildning.
Utbildningen ska höja kompetensen hos idag redan yrkesaktiva inom försäljningsområdet. Vi ser ett förändrat behov av kunskap, färdighet och kompetens hos säljare till följd av utvecklingen mot ökad digitalisering och därmed ändrade köpbeteenden. Denna utveckling har påskyndats ytterligare till följd av rådande pandemi.

Utbildningen, som är på halvfart, vänder sig alltså till yrkesverksamma och erbjuder möjligheten att kombinera studier med arbete.

Denna korta YH-utbildning utvecklar dynamisk säljförmåga, dvs. att kontinuerligt förstå och anpassa sin säljteknik till en föränderlig kundgrupp och marknad.

Ansökan för kursstart vintern 2021 är nu öppen.

FYLL PÅ MED FRÄSCHA KUNSKAPER

Utbildningen ska höja kompetensen hos idag redan yrkesaktiva inom försäljningsområdet. Utbildningen bygger på att de studerande redan har erfarenheter inom området. De särskilda förkunskapskraven (minst 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom försäljning) gör att undervisningen på denna korta YH-utbildning kan starta på en mer avancerad nivå och därmed genomföras effektivt.

Utbildningen sammanlänkar kunskaper och färdigheter (analoga så väl som digitala) som en säljare behöver för att utveckla kompetens att hantera den digitala arenan och verka via alla de kanaler och verktyg som finns för ett perfekt avslut. Det är avgörande att bemästra social selling, som handlar om att bygga relationer genom så väl personlig kontakt som via sociala kanaler. Utbildningen ger framtidens säljare kompetens att anpassa sitt bemötande, sin rådgivning och sitt arbetssätt utifrån kundens behov och förutsättningar och kompetens att framgångsrikt kommunicera i olika kanaler för att skapa trovärdiga och varaktiga affärsrelationer.

Rollen som säljare förändras, ibland snabbt, och för att fortsätta vara framgångsrika har personer som redan arbetar med försäljning mycket att vinna på att utveckla sin dynamiska säljförmåga- att kontinuerligt förstå och anpassa sin säljteknik till en föränderlig kundgrupp och marknad.

Utbildningens upplägg

Utbildningen, som är på halvfart, vänder sig till yrkesverksamma och erbjuder möjligheten att kombinera arbete med studier. Utbildningen har ett flexibelt upplägg med både undervisning fysiskt i klassrum och på distans via digitala verktyg. I bägge fallen finns möjligt att interagera direkt med kursansvarig. Mellan undervisningstillfällena förväntas den studerande att självständigt och/eller i grupp arbeta med material och uppgifter. Handledning och kontinuerlig återkoppling från kursansvarig sker. Via vår distansplattform ges de studerande möjlighet att interagera med kursansvarig och varandra vid och mellan undervisningstillfällena t.ex. genom ”Digitalt Drop-in”.

På utbildningens lärplattform publiceras material som möjliggör för den studerande att planera sitt arbete. Som kommunikationskanaler för ansvarig utbildningsledare och undervisande och handledande personal samt de studerande används utbildningens lärplattform, distansverktyget Zoom, mail och telefon.

Utbildningen kommer bedrivas på halvfart under 12 veckor. Kursstart 29/11 och avslut 15/3 (med paus för jul/nyår). Utbildningen innefattar fem platsbundna dagar i Båstad och resterande sker digitalt på distans. Dagarna i Båstad är planerade till: 29 + 30/11 2021 + 18/1 + 8/2 + 15/3 2022.

 

Kursbeskrivning

Kursen sammanlänkar kunskaper och färdigheter som en säljare behöver för att utveckla kompetens att hantera den digitala arenan och verka via alla de kanaler och verktyg som finns för försäljning.
Kursen ger kunskaper om hur nya affärer skapas och om vikten av att lyssna , ställa rätt frågor och analysera för att skapa samhörighet och dialog med kunden. Det är avgörande att bemästra social selling, som handlar om att bygga relationer genom så väl personlig kontakt som via sociala kanaler.
Utifrån kunskaper, metoder och verktyg inom fysisk och digital försäljning utvecklas den studerandes färdigheter att driva försäljningsprocesser på ett framgångsrikt sätt mot uppsatta mål.

Kursen ger de studerande kompetens att anpassa sitt bemötande, sin rådgivning och sitt arbetssätt utifrån kundens behov och förutsättningar och kompetens att framgångsrikt kommunicera i olika kanaler för att skapa trovärdiga och varaktiga affärsrelationer. Kursens röda tråd är relationsorienterad dynamisk försäljning.

I kursen ingår bl.a:
– Försäljningsteknik och förhandling
– Behovsanalys
– Mötesbokning
– Försäljningsprocessen ur ett person- och situationsanpassat perspektiv (Social selling)
– Customer Relationship Management (CRM)

Ledningsgruppens medlemmar

Ledningsgruppen

Karin Bengtsson, Verandan i Båstad (Ordförande)
Christer Paulsson, Pensionat Strandgården (Vice ordförande)
Karolina Davidsson, Destination Halmstad
Linda Leeman, Leeman&Olsson
Boris Lennerhov, Gekås
Lotta Olmarker Dahlberg, Arena Båstad
Leif Nilsson, Leif Nilsson AB
Fredrik Kocon, Destination Söderåsen
Mikael Mathiasson, Båstad Camping
Melker Bengtsson, Spread Media Sweden AB
Magnus Vallin, Hoist Group
Malin Zillinger, Lunds universitet
Ewa Nilsson, Akademi Båstad Yrkeshögskola
Jessica Johansson, Akademi Båstad Yrkeshögskola
Niklas Blom, klass TS22; studeranderepresentant

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Yrkeserfarenhet – Minst 1 år på heltid (eller 2 år halvtid) dokumenterad yrkeserfarenhet inom försäljning.

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

 

Urval

Alla behöriga sökande erbjuds att genomföra en urvalsprocess (vid fler sökande än antalet studieplatser). Det innebär att behöriga sökande ombedes att genomföra en skriftlig uppgift och utifrån resultatet av denna rangordnas antagningsordningen. De sökande med högst resultat kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Syftet med särskilt prov är att mäta den studerandes generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt för den sökande att öka sina möjligheter att bli antagen.
Särskilt prov genomförs helt på distans genom egen dator/platta (provet är tidsbegränsat till max 30 minuter).

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du som studerande är i behov av särskilt pedagogiskt stöd ska du kontakta utbildningsledaren och berätta om vilka insatser du som studerande kan behöva i dina studier. Observera att den studerande tillsammans med utbildningsledaren kartlägger behovet av särskilt pedagogiskt stöd och upprättar en ev. handlingsplan. Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen.

Utbildningsperiod

29 november 2021 – 15 mars 2022 (med paus för jul/nyår). Halvtid.

Dynamisk försäljning – framtidens stjärnsäljare!

Efter dialog med olika företag såg vi ett stort behov av utbildningen då det finns få arenor för att utbilda framtidens säljare. Utbildningen Dynamisk försäljning kompletterar många av de delar som saknas inom försäljningsområdet idag.

Andra utbildningar inom besöksnäringen du kan söka just nu

Jessica Johansson

Utbildningsledare Jessica Johansson har ordet

Mitt namn är Jessica Johansson och har det stora nöjet att arbeta som utbildningsledare på vår nya korta YH-utbildning Dynamisk försäljning – digital och relationsorienterad. Då jag har ett fantastiskt arbete går åren rasande fort och jag har varit anställd på Akademi Båstad Yrkeshögskola sedan 2000. Att jag stannat kvar så länge i organisationen beror främst på alla motiverade studerande, samarbete/dialog med näringslivet och härliga kollegor. Att kombinera detta med min pedagogiska utbildning och tidigare yrkeserfarenheter från branschen gör att jag fortsatt trivs mycket väl och känner att jag kan bidra. Min strävan är att våra utbildningar fortsatt ska kännetecknas av hög kvalitet, att de hålls uppdaterade, att de ska innehålla en bredd av föreläsare och självfallet att du som studerande ska utvecklas under din studietid tillsammans med oss!

Min utbildningsbana och yrkesbana har bl.a. innefattat:
– examen som förskollärare
– arbete som förskollärare
– omfattande erfarenhet från resebranschen med inom olika positioner för researrangörer runt om i världen (har arbetat med det mesta på en destination, allt från att vara guide till Destinationschef).
– arbetat som rektor och lärare på researrangörers olika guideskolor.
– studerat fristående kurser inom t.ex. Hållbar social utveckling och Ledarskap.

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Sara Eriksson på 0431-772 05 eller maila direkt till sara.eriksson@akademi.bastad.se

7 + 12 =

Nyheter

Examenslunch

Examenslunch

Söndagen 12 september var det så äntligen dags för våra studerande vid utbildningen Operativ ledare att få sin efterlängtade examenslunch. Klassen slutade egentligen redan i våras men pga av Coronarestriktioner togs beslutet att skjuta upp examenslunchen till hösten....

läs mer
Vi välkomnar!

Vi välkomnar!

Vi välkomnar Patrik Sewerin som kommer att ansvara för kursen Miljö och hållbar utveckling inom restaurang på vår utbildning Kitchen Manager. Patrik är numera verksam på Gunnebo Slott dit han för ca tio år sedan handplockades för att leda omställningen från...

läs mer
Fortfarande chans!

Fortfarande chans!

Det finns enstaka platser kvar på utbildning Kitchen Manager. Förutom de obligatoriska kurserna så som Ledarskap för en hållbar restaurangnäring och Restaurangekonomi finns också möjligheten att med hjälp av våra valbara kurser skräddarsy utbildningen efter dina egna...

läs mer
5 DAGAR KVAR!

5 DAGAR KVAR!

Älskar du ditt jobb som kock?Kitchen Manager är en skräddarsydd utbildning för dig som älskar restaurangyrket och som vill höja din kompetens för att kunna ta rollen som Kitchen Manager eller kökschef med fokus på ledarskap. Nästa kurstart är 25 oktober och senast den...

läs mer
WATCH OUT!!!

WATCH OUT!!!

Nybakad klass med framtidens ledare: heta, kunskapsfyllda och fantastiska medarbetare i besöksnäringen. Några axplock från frågeställningarna från slutrapporterna som jag lyssnat på under två dagar: - Hur kan vi öka lönsamheten för konferens trots fler digitala möten?...

läs mer
EN TRIO TILL OSS!

EN TRIO TILL OSS!

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade den 10:e juni vilka ansökningar som beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan som en kort yrkeshögskoleutbildning. Vi fick tre stycken beviljade; Dagvattenhantering i utemiljö, Ekosystemtjänster inom skötsel och...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This