DYNAMISK FÖRSÄLJNING, 30 YH-poäng

Dynamisk försäljning – digital och relationsorienterad är en s.k. kort YH-utbildning.
Utbildningen ska höja kompetensen hos idag redan yrkesaktiva inom försäljningsområdet. Vi ser ett förändrat behov av kunskap, färdighet och kompetens hos säljare till följd av utvecklingen mot ökad digitalisering och därmed ändrade köpbeteenden. Utbildningen, som är på halvfart, vänder sig alltså till yrkesverksamma och erbjuder möjligheten att kombinera studier med arbete.
Denna korta YH-utbildning utvecklar dynamisk säljförmåga, dvs. att kontinuerligt förstå och anpassa sin säljteknik till en föränderlig kundgrupp och marknad.

Just nu har vi inga fler uppstarter för denna utbildning.

FYLL PÅ MED FRÄSCHA KUNSKAPER

Utbildningen ska höja kompetensen hos idag redan yrkesaktiva inom försäljningsområdet. Utbildningen bygger på att de studerande redan har erfarenheter inom området. De särskilda förkunskapskraven (minst 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom försäljning) gör att undervisningen på denna korta YH-utbildning kan starta på en mer avancerad nivå och därmed genomföras effektivt.

Utbildningen sammanlänkar kunskaper och färdigheter (analoga så väl som digitala) som en säljare behöver för att utveckla kompetens att hantera den digitala arenan och verka via alla de kanaler och verktyg som finns för ett perfekt avslut. Det är avgörande att bemästra social selling, som handlar om att bygga relationer genom så väl personlig kontakt som via sociala kanaler. Utbildningen ger framtidens säljare kompetens att anpassa sitt bemötande, sin rådgivning och sitt arbetssätt utifrån kundens behov och förutsättningar och kompetens att framgångsrikt kommunicera i olika kanaler för att skapa trovärdiga och varaktiga affärsrelationer.

Rollen som säljare förändras, ibland snabbt, och för att fortsätta vara framgångsrika har personer som redan arbetar med försäljning mycket att vinna på att utveckla sin dynamiska säljförmåga- att kontinuerligt förstå och anpassa sin säljteknik till en föränderlig kundgrupp och marknad.

Utbildningens upplägg

Utbildningen, som är på halvfart, vänder sig till yrkesverksamma och erbjuder möjligheten att kombinera arbete med studier. Utbildningen har ett flexibelt upplägg med digitala kurstillfällen.  Mellan undervisningstillfällena förväntas den studerande att självständigt och/eller i grupp arbeta med material och uppgifter. Handledning och kontinuerlig återkoppling från kursansvarig sker. Via vår distansplattform ges de studerande möjlighet att interagera med kursansvarig och varandra vid och mellan undervisningstillfällena t.ex. genom ”Digitalt Drop-in”.

På utbildningens lärplattform publiceras material som möjliggör för den studerande att planera sitt arbete. Som kommunikationskanaler för ansvarig utbildningsledare och undervisande och handledande personal samt de studerande används utbildningens lärplattform, distansverktyget Zoom, mail och telefon.

Utbildningen kommer bedrivas på halvfart under 12 veckor med kursstart 13/12.

 

Kursbeskrivning

Kursen sammanlänkar kunskaper och färdigheter som en säljare behöver för att utveckla kompetens att hantera den digitala arenan och verka via alla de kanaler och verktyg som finns för försäljning.
Kursen ger kunskaper om hur nya affärer skapas och om vikten av att lyssna , ställa rätt frågor och analysera för att skapa samhörighet och dialog med kunden. Det är avgörande att bemästra social selling, som handlar om att bygga relationer genom så väl personlig kontakt som via sociala kanaler.
Utifrån kunskaper, metoder och verktyg inom fysisk och digital försäljning utvecklas den studerandes färdigheter att driva försäljningsprocesser på ett framgångsrikt sätt mot uppsatta mål.

Kursen ger de studerande kompetens att anpassa sitt bemötande, sin rådgivning och sitt arbetssätt utifrån kundens behov och förutsättningar och kompetens att framgångsrikt kommunicera i olika kanaler för att skapa trovärdiga och varaktiga affärsrelationer. Kursens röda tråd är relationsorienterad dynamisk försäljning.

I kursen ingår bl.a:
– Försäljningsteknik och förhandling
– Behovsanalys
– Mötesbokning
– Försäljningsprocessen ur ett person- och situationsanpassat perspektiv (Social selling)
– Customer Relationship Management (CRM)

Ledningsgruppens medlemmar

Ledningsgruppen

Monica Frisk, Sanissi Consulting (Ordförande)
Christer Paulsson, Pensionat Strandgården (Vice ordförande)
Bobby Wallén, Hansen Event
Josefin Östrup Backe, Lunds universitet
Karolina Davidsson, Destination Halmstad
Boris Lennerhov, Gekås
Lotta Olmarker Dahlberg, Arena Båstad
Leif Nilsson, Leif Nilsson AB
Fredrik Kocon, Destination Söderåsen
Mikael Mathiasson, Båstad Camping
Melker Bengtsson, Spread Media Sweden AB
Ewa Nilsson Winqvist, Akademi Båstad Yrkeshögskola
Jessica Johansson, Akademi Båstad Yrkeshögskola
Sara Eriksson, Akademi Båstad Yrkeshögskola
Jessika Rolfsson, klass TS23; studeranderepresentant
Matilda Andersson. Klass TS24; studeranderepresentant
Fredrik Armins, studeranderepresentant Dynamisk försäljning

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Yrkeserfarenhet – Minst 1 år på heltid (eller 2 år halvtid) dokumenterad yrkeserfarenhet inom försäljning.

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

 

Urval

Alla behöriga sökande erbjuds att genomföra en urvalsprocess (vid fler sökande än antalet studieplatser). Det innebär att behöriga sökande ombedes att genomföra en skriftlig uppgift och utifrån resultatet av denna rangordnas antagningsordningen. De sökande med högst resultat kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Syftet med särskilt prov är att mäta den studerandes generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt för den sökande att öka sina möjligheter att bli antagen.
Särskilt prov genomförs helt på distans genom egen dator/platta (provet är tidsbegränsat till max 30 minuter).

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du som studerande är i behov av särskilt pedagogiskt stöd ska du kontakta utbildningsledaren och berätta om vilka insatser du som studerande kan behöva i dina studier. Observera att den studerande tillsammans med utbildningsledaren kartlägger behovet av särskilt pedagogiskt stöd och upprättar en ev. handlingsplan. Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen.

Utbildningsperiod

27 september 2022 – 13 december 2022. Halvtid.

Dynamisk försäljning – framtidens stjärnsäljare!

Efter dialog med olika företag såg vi ett stort behov av utbildningen då det finns få arenor för att utbilda framtidens säljare. Utbildningen Dynamisk försäljning kompletterar många av de delar som saknas inom försäljningsområdet idag.

Andra utbildningar inom besöksnäringen du kan söka just nu

Jessica Johansson

Utbildningsledare Jessica Johansson har ordet

Mitt namn är Jessica Johansson och har det stora nöjet att arbeta som utbildningsledare på vår nya korta YH-utbildning Dynamisk försäljning – digital och relationsorienterad. Då jag har ett fantastiskt arbete går åren rasande fort och jag har varit anställd på Akademi Båstad Yrkeshögskola sedan 2000. Att jag stannat kvar så länge i organisationen beror främst på alla motiverade studerande, samarbete/dialog med näringslivet och härliga kollegor. Att kombinera detta med min pedagogiska utbildning och tidigare yrkeserfarenheter från branschen gör att jag fortsatt trivs mycket väl och känner att jag kan bidra. Min strävan är att våra utbildningar fortsatt ska kännetecknas av hög kvalitet, att de hålls uppdaterade, att de ska innehålla en bredd av föreläsare och självfallet att du som studerande ska utvecklas under din studietid tillsammans med oss!

Min utbildningsbana och yrkesbana har bl.a. innefattat:
– examen som förskollärare
– arbete som förskollärare
– omfattande erfarenhet från resebranschen med inom olika positioner för researrangörer runt om i världen (har arbetat med det mesta på en destination, allt från att vara guide till Destinationschef).
– arbetat som rektor och lärare på researrangörers olika guideskolor.
– studerat fristående kurser inom t.ex. Hållbar social utveckling och Ledarskap.

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Sara Eriksson på 0431-772 05 eller maila direkt till sara.eriksson@akademi.bastad.se

4 + 9 =

Nyheter

Hjälp oss hjälpa!

Hjälp oss hjälpa!

Musikhjälpen 2022 är igång och årets tema är: ”En tryggare barndom på flykt ifrån krig”. Våra studerande i klass TS24 - KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN, har startat en insamling från studenterna på Akademi Båstads YH där du kan gå in och skänka en slant! Vill du vara...

läs mer
Möt Victoria!

Möt Victoria!

Victoria, går första året på utbildningen Koordinator inom Besöksnäringen. Vi träffade henne och ställde några frågor! Hej Victora!Berätta, vem är du?Svar: Jag heter Victoria Fagerlind, 32 år gammal och bor i Vänersborg, en mindre stad som ligger ca 1 h från Göteborg....

läs mer
Glädje, energi och engagemang!

Glädje, energi och engagemang!

Häromveckan startade ett nytt härligt gäng utbildningen OPERATIV LEDARE och om vi ska tolka känslan i dessa bilder så blir nog de beskrivande orden glädje, energi och engagemang! För att man som studerande hos oss ska må bra, mål och resultat ska nås och nya kontakter...

läs mer
Gröna studiebesök!

Gröna studiebesök!

I alla våra trädgårdsutbildningar ingår många spännande studiebesök. Nu i veckan har vår Trädgårdsanläggareklass varit på besök i Enköpings kommun. Malin Dabäck Riera guidade förtjänstfullt och lotsade klassen runt till olika intressanta besöksmål. Eltåget tog våra...

läs mer
Friluftskontoret på Fredriksdal

Friluftskontoret på Fredriksdal

Suhad och Claudia studerar ”KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN” och har under sommaren haft sin LIA på underbara Fredriksdal i Helsingborg. Deras handledare Catharina Nilsson berättar att de studerande varit en ovärderlig hjälp under sommaren. ”Att erbjuda praktikplatser...

läs mer
Stipendier, tårar och skratt!

Stipendier, tårar och skratt!

Häromveckan var det dags för våra studerande på utbildningen OPERATIV LEDARE att ta examen - i en miljö så vacker att man nästan tappar andan, Norrviken Båstad! Vi njöt av en god lunch, kramar och tacktal, stipendier och tårar, lyckönskningar och skratt!Hela 10...

läs mer