Hållbar digital transformation, 20 Yh-poäng

Vill du driva digital, evidensbaserad och hållbar förändring genom dina medarbetare och kollegor i en verksamhet? Och vill göra det genom dina kollegor/medarbetare? Denna korta utbildning ger dig möjligheten att få kompetens att förstå alla delar som påverkar en digital transformation och hur du  applicerar det i din verksamhet. Vi tar emot sena ansökningar för kursstart v 38. 

Sök här!
Distans, halvfart

Hållbar digital transformation

Senast ändrad: jan 11, 2021

Digital transformation genomsyrar vår omvärld och vi befinner oss mitt i den 4:e industriella revolutionen där besöksnäringen har stor utmaning och ligger i början av sin digitala resa. Utvecklingen drivs och möjliggörs främst av data och hur man hanterar denna för att skapa en relevant upplevelse för berörda parter. De flesta företagen i besöksnäringen bedömer att digitalisering är relevant och viktigt att hänga med i utvecklingen men vet inte alltid hur och på vilket sätt det kan eller bör ske.
Utbildningen ger dig förståelse för vad som driver behovet av digital transformation och hur det påverkar en verksamhet/organisation. Den tar upp hur du planerar, leder och utvecklar kompetens i en konstant förändring. Vad krävs av dig för att kunna ta faktabaserade och kundcentrerade beslut som är kopplade till organisationers affärssyfte? Den behandlar också hur du blir relevant i din kommunikation internt och externt med hjälp av automation.
I utbildningen går du genom en process för att få full förståelse och kunna påbörja en digital transformation i din verksamhet. Varje vecka går kursansvarig igenom block med teori och praktiska exempel med tillhörande molnbaserade verktyg som sen utvecklas i det verklighetsbaserade case du kommer jobba med.
Målet är att du efter genomförd utbildning kan öka en organisations digitala mognad och självständigt kunna identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter genom att applicera transformationsprocessen i valfri verksamhet.

KURSINNEHÅLL

Hållbar digital transformation, 20 YH-poäng

Utbildningen bedrivs på distans och helt digitalt. Vi har olika uppstarter utifrån de olika förutsättningar som finns varför vi önskar göra olika upplägg såsom helfart + halvfart i olika omgångar. Upplägget är anpassat efter att du som studerande skall ges en möjlighet att förankra utbildningens innehåll i din nuvarande/ tidigare/  egna verksamhet för att skapa maximal relevans. Varje vecka går kursansvarig igenom transformationsprocessen med teori och praktiska exempel med tillhörande molnbaserade verktyg som sen utvecklas i ditt case. Exempel på innehåll som tas upp under utbildningen:

 

  • Vikten av digital kompetens och mångfald i styrelse/ledning.
  • Värderings- och datastyrt ledarskap kopplat till affärssyftet och tydliga strategier.
  • Vilka färdigheter behövs för att möta framtidens behov?
  • Alla pratar om data, men vilken data behövs och hur ska vi hantera den?
  • Automatisk relevant kommunikation – hur då?
  • Hur styrs hela organisationen och sitt eget arbete baserat på nyckeltal.
  • Vilka digitala verktyg och system behövs för att driva hållbar digital transformation?

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Minst 1 år på heltid eller minst 2 år på halvtid inom besöksnäringen. Yrkeserfarenhet där man jobbat med förändring kan vara roller såsom koordinator, projektledning, ledning, affärsutveckling, entreprenör-/ och intraprenörskap m.m. Utbildningen riktar sig mot de personer som vill driva eller driver förändring i en verksamhet genom sina kollegor/medarbetare.

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Urval

Särskilt prov och yrkeserfarenhet 

 Nedan följer en presentation av ledningsgruppens medlemmar

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Fredrik Kocon

Fredrik Kocon

Ordförande och projektledare Destination Söderåsen

Helén Rosenberg

Helén Rosenberg

Utbildningsledare Operativ ledare - specialisering Revenue Management

Henrik Jönne

Henrik Jönne

VD Hotel Skansen- A Gram Hotel

Jesper Malmquist

Jesper Malmquist

Regionchef Branäsgruppen

Jimmy Moritz

Jimmy Moritz

Marknad & Försäljningschef Skånska Möten - din mötespartner i Skåne & Öresundsregionen

Johan Knutsson

Johan Knutsson

Price My Hotel Room

Johan Öhman

Johan Öhman

VD och grundare av MiWell Nordic AB

Malin Lundgren

Malin Lundgren

VD, IKEA Hotell

Maria Koch

Maria Koch

Försäljningschef samt sitter i ledningsgruppen för HKC Hotels

Maria Skoglund

Maria Skoglund

Certifierad för IPU- Beteende- och drivkraftsanalyser Diplomerad Coach via Right Kjaer & Kjerulf A/S

Thomas Dalebring

Thomas Dalebring

Humanor. Interim Manager, rådgivare digital ledare

Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen. Vi tar emot sena ansökningar t o m 10/9.
Du söker via Yh-antagning här:
Studietakt halvfart

Pin It on Pinterest

Share This