Hållbar utveckling inom besöksnäringen, 30 YH-poäng

Är du redan yrkesverksam inom besöksnäringen men behöver fylla på med kunskaper inom hållbarhet?
Vår kurs är designad för att höja din kompetens och ge dig de verktyg du behöver för att accelerera mot målen i Agenda 2030, agera utifrån GSTC:s kriterier (Global Sustainable Tourism Council) och därmed verka för ändrade arbetssätt och beteenden.

Start vecka 36 • heltid • 6 veckor • platsbunden •  30 YH-poäng
Ansök senast 11 augusti!

KURSENS UPPLÄGG

KURSBESKSRIVNING
Kursen genomsyras av de kriterier som finns för en global hållbar utveckling med fokus på besöksnäringen. Kursen berör globala kriterier som syftar till att skydda miljö, natur- och kulturvärden samt driver den lokalekonomiska utvecklingen, för att på ett hänsynsfullt sätt kombinera turism med lokala samhällen. De studerande får god insikt i hållbar utveckling inom besöksnäringen, så kallad ansvarsfull turism.

Kursen ger kunskap om arbetsprocesser för att nå hållbar utveckling ur såväl ekologiska, sociala som ekonomiska aspekter. De studerande får fördjupad förståelse för begreppet hållbar utveckling och dess koppling till besöksnäringen. Kursen redogör för hur hållbar utveckling kan analyseras och implementeras i en verksamhet och vikten av en tydlig styrning i detta arbete.

KURSENS UPPLÄGG

Kursen är sex veckor lång. Av kursens 30 studiedagar kommer ca 7,5 dag vara förlagda i fysiskt i Båstad. Resterande pass på utbildningen sker digitalt. Kursen innefattar både grupparbete och individuella uppgifter.

 

KURSENS MÅL
Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

-Beskriva miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
-Sammanfatta globala kriterier och standarder för hållbar turism samt ledande certifieringssystem.
-Beskriva Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen övergripande.
-Förklara begreppet mental beredskap och hur det kan kopplas till hållbar utveckling. 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter om/i:
-Reflektera över trender, best practice och utmaningar kopplat till hållbarhetsfrågor.
-Redogöra för hållbar utveckling inom besöksnäringen med stöd i centrala begrepp och modeller.
-Kritiskt granska och sammanfatta information om hållbar utveckling.
-Diskutera hållbarhetsfrågor i besöksnäringen och dess affärsfördelar.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser att självständigt/med ansvar att/förmåga att:
-Analysera en verksamhets eller organisations hållbarhetsarbete.
-Argumentera för konkreta och strategiska åtgärdsförslag för hållbar utveckling.

Behörighet – kompetenskrav

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV

För att vara behörig sökande krävs grundläggande behörighet, dvs. slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER

Utöver det krävs även särskild förkunskap i form av minst 1 års arbetslivserfarenhet på heltid (eller motsvarande på deltid). Detta avser dokumenterad yrkeserfarenhet inom besöksnäringen i en roll kopplad till utvecklingsarbete, hållbarhetsarbete eller samordning.

REELL KOMPETENS

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

 

URVAL

Om det är fler sökande än antalet studieplatser erbjuds behöriga sökande att genomgå en urvalsprocess. Syftet med urvalsprocessen är att mäta den studerandes generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt för den sökande att öka sina möjligheter att bli antagen.

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD

Om du som studerande är i behov av särskilt pedagogiskt stöd ska du kontakta utbildningsledaren och berätta om vilka insatser du som studerande kan behöva i dina studier. Observera att den studerande tillsammans med utbildningsledaren kartlägger behovet av särskilt pedagogiskt stöd och upprättar en ev. handlingsplan. Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen.

UTBILDNINGSPERIOD

Kursen pågår v.36-41 2024. Kursen har både fysiska träffar i Båstad och digitala träffar. Detaljerat schema erhålls ca 3 veckor innan kursstart.

Hållbar utveckling inom besöksnäringen

För dig som vill utveckla besöksnäringen i en hållbar riktning.

Andra utbildningar inom besöksnäringen du kan söka just nu

Koordinator inom besöksnäringen
Jessica Johansson

UTBILDNINGSLEDARE JESSICA JOHANSSON HAR ORDET

Mitt namn är Jessica Johansson och har det stora nöjet att arbeta som utbildningsledare på Koordinator inom besöksnäringen och Hållbar utveckling inom besöksnäringen. Då jag har ett fantastiskt arbete går åren rasande fort och jag har varit anställd på Akademi Båstad Yrkeshögskola sedan 2000. Att jag stannat kvar så länge i organisationen beror främst på alla motiverade studerande, samarbete/dialog med näringslivet och härliga kollegor. Att kombinera detta med min pedagogiska utbildning och tidigare yrkeserfarenheter från branschen gör att jag fortsatt trivs mycket väl och känner att jag kan bidra. Min strävan är att våra utbildningar fortsatt ska kännetecknas av hög kvalitet, att den är uppdaterad, att den ska innehålla en bredd av föreläsare och självfallet att du som studerande ska utvecklas och få fantastiska studieveckor tillsammans med oss!

Min utbildningsbana och yrkesbana har bl.a. innefattat:
– examen som förskollärare
– arbete som förskollärare
– omfattande erfarenhet från resebranschen med inom olika positioner för researrangörer runt om i världen (har arbetat med det mesta på en destination, allt från att vara guide till Destinationschef).
– arbetat som rektor och lärare på researrangörers olika guideskolor.
– studerat fristående kurser inom t.ex. Hållbar social utveckling och Ledarskap

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Jessica Johansson på 0431-776 51 eller maila direkt till jessica.johansson@bastad.se

7 + 10 =

Nyheter

Välkommen till ett kreativt yrke!

Välkommen till ett kreativt yrke!

Varför är det så trevligt att jobba som trädgårdsanläggare? Häng med och träffa lärare, utbildningsledare och före detta studerande som berättar om en kreativ bransch.

läs mer
WIN-WIN!

WIN-WIN!

Yrkeshögskolan – en fantastisk möjlighet för besöksnäringen!Tänk dig att kunna ge dina medarbetare spetskompetens på områden som är högaktuella – och samtidigt ha dem kvar i verksamheten.Win-win för företagen i besöksbranschen, deras personal och inte minst deras...

läs mer
Full pott!

Full pott!

Grattis till oss! Tre av tre utbildningar beviljade! Hör Jenny Knutsson berätta mer i filmen.Beviljade vid denna ansökningsomgång:• Operativ ledare –Revenue management• Kvalificerad Trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning• Specialistundersköterska inom hälso-...

läs mer
Möt Sandra!

Möt Sandra!

Vem är du och när (och vad) gick du på Akademi Båstad? Sandra heter jag och tog examen sommaren 2023 på Akademi Båstad Yrkeshögskola där jag gick utbildningen Koordinator inom besöksnäringen. Jag har alltid haft ett stort intresse av marknadsföring och ledarskap och...

läs mer
Ny på jobbet!

Ny på jobbet!

Jonas Wilson Stoltz heter jag jobbar primärt med utbildningarna "Koordinator inom besöksnäringen" och "Operativ ledare - inriktning Revenue Management" Trivs gott i turismindustrin. Jag kommer från event – och nöjesbranschen där jag jobbat operativt som projektledare...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer