Henrik Jönne

Senast ändrad: jul 2, 2020

Ledningsgrupp  Operativ ledare – specialisering Revenue Management

VD Hotel Skansen A Gram Hotel
Henrik Jönne har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom servicebranschen och främst inom hotell. Med erfarenhet från hotellets alla avdelningar och adekvat utbildning har han sedan en längre tid nått positionen som hotellchef för ett av Sveriges mest lönsamma hotell. Utifrån den breda erfarenheten av hotellens olika avdelningar, dess uppbyggnad och ledning förmedlar Henrik Jönne ovärderlig kunskap till skolan kopplat till krav på kunskap, färdighet och kompetens för den aktuella yrkesrollen.

Pin It on Pinterest

Share This