Kitchen Manager

Kitchen Manager, 200 YH-poäng
Vill du utveckla dig inom kockyrket och få den kunskap, både teoretiskt och praktiskt, som branschen behöver?
Då är Kitchen Manager rätt för dig!

Restaurangbranschen är i stark utveckling, antalet gäster som äter ute ökar och de förväntar sig hög kvalité på maten och de vill ha en positiv upplevelse! Enligt Visita behövs ca 50 000 personer i branschen de närmaste åren och då är det kvalificerade kockar och ledarskap som speciellt efterfrågas.

Akademi Båstad yrkeshögskola har arbetat nära branschen och skapat en utbildning som uppfyller de krav branschen ställer på en medarbetare som kan ta rollen som Kitchen Manager eller kökschef med fokus på ledarskap. Att ta steget vidare i branschen kräver ny kunskap och engagemang för att motsvara gästernas efterfrågan på medvetna och hållbara mål i verksamheterna. Ladda ner faktablad och informationskort.

Tyvärr kommer ingen ny omgång av denna utbildning starta 2022.

Kitchen Manager – Utvecklas inom restaurang!

Vi erbjuder dig att studera och få möjlighet att öka din attraktivitet på arbetsmarknaden. Genom de teoretiska kurserna ges den kunskap som krävs för att arbeta som Kitchen Manager, du kommer att utveckla dig inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, ekonomi, gastronomins utveckling. Utbildningens mål är att bidra till en mer hållbar näring inom alla delar, klimat, ekonomi och arbetsmiljö.

Genom de valbara kurserna kan du välja att utveckla dig inom mathantverk som Konservering och fermentering, Grönsaker örter och många fler. De valbara kurserna ger dig ett unikt tillfälle att skräddarsy din utbildning efter dina intressen och behov. Med vårt samarbete med branschen uppdateras utbildningen ständigt och är alltid aktuell.

Utbildningen är en ettårig distansutbildning med föreläsningsdagar i Båstad. Övriga studier planerar den studerande själv. För den som vill och kan går det alltså utmärkt att jobba och studera samtidigt.

Läs gärna mer om oss och utbildningen i tidningen Besöksliv!

Rusta dig med fräscha kunskaper

Restaurangbranschen är nu satt under hård press med många varsel, permitteringar och uppsägningar. Men det kommer en tid efter Corona och arbetsmarknaden kommer att bli het igen. Just nu väljer många att ta tillfället i akt och vidareutvecklas inom det område man brinner för. Tyvärr har vi ingen ny uppstart för utbildningen under 2022 men hoppas att vi får möjlighet att starta en ny omgång 2023.

LIA på Kitchen Manager

LIA kan du göra på en befintlig verksamhet eller en fiktiv verksamhet. Du kan alltså välja om du vill vara på en restaurang eller om du skapar en verksamhet som du utvecklar utifrån givna frågeställningar. Vad du än väljer så har du samma mål som utgår från de kurser du läst i utbildningen där du ska kunna analysera verksamheten och därefter göra en handlingsplan för att tillämpa hållbarhet i den verksamhet du valt.

På din LIA ska du titta på saker som vilken profil har restaurangen? Vilken målgrupp? Kan du som anställd utvecklas och växa i företaget? I praktiken innebär detta att du gör en affärsplan (enkel) för den verksamhet du valt och du lär dig analysera och tänka som en person som ska arbeta som en Kitchen Manager!

LIA ligger under sommaren i schemat men är flexibel och kan anpassas efter dina och LIA platsens möjligheter och behov.

Några exempel på personer och restauranger som medverkar i utbildningen och i framtagning av den

Titti Qvarnström, Mat och Möten i Malmö, Gustav Knutsson, Bhoga i Göteborg, Nina Christensson, Smak och Ruths i Malmö, Jenny “Surtanten” Neikell, Håkan Jönsson etnolog och kock, Tobias Millqvist Matkreatör, Thomas Drejing känd kockprofil m.fl

Läs vad våra studerande berättar!

Jashar Abazi

Jashar Abazi

Kitchen manager ger dig bättre förutsättningar att ta en ledande roll i framtiden.

Jag har länge haft en önska att vidareutbilda mig och höja min kompetens för att ta en ledande roll. Samtidigt som jag blev antagen till kitchen manager blev jag även erbjuden en köksmästare roll. Min arbetsgivare var tillmötesgående och anpassade min tjänst efter utbildning och ser positivt hur det kan bidra till deras verksamhet samtidigt som jag växer i min roll.

Kitchen manager ger dig bättre förutsättningar att ta en ledande roll i framtiden. En skräddarsydd utbildning för personer som älskar restaurangyrket och som vill höja sin kompetens till att bli framtidens ledare i vår bransch. Det är en inspirerande utbildning med fantastiska föreläsare och lärare, där du kommer att få lära dig massa nytt. Inte minst skapa nya kontakter för livet.

Pass på och sök nu!

Kursplan

Valbar: Gastronomisk matlagning, 20 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap och färdighet i matlagningsmetoder och tekniker för tillagning av råvaror i det kalla och varma köket samt pâtisserie inom fine dining. Kursen ska ge metodiska övningar för att öka kreativiteten. Den studerande övas i att utveckla nya, innovativa smakkombinationer och måltidsupplevelser inom det gastronomiska köket på fine dining nivå. Kursen ska ge kunskap att bedöma råvaror/livsmedels kvalitet inom fine dining samt förmåga att förmedla dessa kunskaper till medarbetare.

Valbar: Fisk och skaldjur, 15 YH-poäng

Att erhålla fördjupad kunskap och färdighet i hantering av fisk och skaldjur gällande styckning och filéing.  Att få fördjupad kunskap om olika arter och färdigheter i hantering av dessa. Fördjupad kunskap och färdigheter i hygienhantering gällande fisk och skaldjur samt förmåga att förmedla dessa kunskaper till medarbetare.

Valbar: Brödbakning specialisering surdeg, 5 YH-poäng

Bakning av bröd med specialisering surdeg. Sätta surdeg, gör skållningar och fördegar, knådar och gräddar bröd på ett professionellt sätt. Kunskap om olika sorters mjöl, degvätskor och smaksättningar.

Valbar: Grönsaker och örter, 10 YH-poäng

Teoretisk och praktisk kurs. Fördjupad och specialiserad kunskap  om råvaror, tillagningsmetoder och hantering av råvaror. Föreläsningar om råvaror och tekniker för matlagning av grönt. Den studerande gör en del av utbildningen på en restaurang där stor kunskap och färdighet finns gällande den vegetabiliska råvaran och matlagningskunskap som optimera råvarans möjligheter. Den studerande ska också erhålla kunskap och förmåga att förmedla dessa kunskaper till medarbetare.

Valbar: Odling,10 YH-poäng

Att kunna odla grönsaker och örter och sköta odlingarna. Att kunna anpassa den praktiska odlingen till restaurangers efterfrågan. Att kunna se möjligheten och potentialen för råvaran. Att få kunskap om vilda växter ätliga arter och hur man plockar. Att ha kunskap om vad en medveten kock vill använda av råvaran. Kunna möta sin producent med förståelse för odlingens förutsättningar.

Valbar: Pâttiseri, 15 YH-poäng

Teoretisk och praktisk kurs. Kunskap och färdighet  om framställning av såväl klassiska som trendiga desserter, bakverk och matbröd inom pâtisseri. Den studerande gör en del av utbildningen på en restaurang som har en skicklig pastry chef och en väl utvecklad pâttiseridel .

Valbar: Konservering och fermentering, 10 YH-poäng

Teoretisk och praktisk kurs. Den studerande får kunskap och färdighet i konserveringsmetoder som fermentering, syltning, saftning, gravning. Att kunna lagra mat för att förhindrade naturliga nedbrytningsmekanismerna t.ex. genom att påverka PH-värdet, förhindra syretillförsel, minska mängden tillgängligt vatten. Sök via Yh-antagning

Valbar: Drycker på menyn, 10 YH-poäng

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om utvalda vindistrikt innefattande produktion, druvsorter, grundsmaker och bedömning. Kursen ska ge baskunskap om spritdrycker, olika sorters öl, fruktvin, juice, kaffe och te. Kursen ska ge kunskap om hur man utvecklar måltiden till en helhetsupplevelse med mat och dryck i kombination.

Valbar: Styckning av kött, 10 YH-poäng

Teoretisk och praktisk kurs. Den studerande får grundläggande kunskap och färdighet i styckning av lamm, fläsk och nötkött. Genomgång av styckningsschema, grunder i djurets anatomi styckningsdetaljernas egenskaper och kvalité.

Valbar: Matsedelplanering och näringsberäkning, 5 YH-poäng

Du får kunskap om att planera och näringsberäkna matsedlar för olika gästkate­gorier och för vanlig kost/specialkost. Hur du menyplanerar med anpassning till målgrupp, kök och ekonomi. Att kunna bedöma och utvärdera en måltid utifrån gällande rekommendationer. Att kunna ändra i en given måltid så att den blir näringsriktig och säker till de som behöver allergikost.

Valbar: Cook and Chill, 5 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap om hur mat som ska tillagas för att sedan kylas värmas ska hanteras för en säker produkt med hög kvalité och ett högt näringsinnehåll. I kursen ingår bl.a. metoder för att reda såser anpassade till kyld mat, tillbehör lämpliga för kyld mat, förpackning av mat, tillägg som behövs i egenkontollen för att producera säker mat.

Arbetsmiljö och regelverk, 10 YH-poäng

Kunskap och färdighet gällande lagar och villkor som styr branschen. Allmän arbetsrätt såsom olika anställningsformer och kollektivavtal. Relevanta lagar såsom: LAS, arbetstidslag, arbetsmiljölag och rehabilitering, diskrimineringslag, ledighetslag, lagar om offentlig upphandling samt färdighet inom personalvård.

Ledarskap för en hållbar restaurangnäring, 30 YH-poäng

Att ha ett strategiskt ledarskap som utvecklar affärsmässighet, entreprenörskap och kundfokus. Att kunna leda ett hållbart team som utvecklar verksamheten med engagemang och motivation. Att kunna genom kommunikation utveckla gruppen positivt. Att kunna hantera konflikter på ett för gruppen och företaget gynnsamt sätt. Vara medveten om hur etik, värderingar och företagskultur påverkar en organisation och dess ledarskap.

Livsmedelssäkerhet, 20 YH-poäng

Kursen ske ge kunskaper som leder till god livsmedelshygien och hög livsmedelssäkerhet från varumottagning till matgäst. Kursen ska ge kunskap om livsmedelslagstiftning och vikten av att följa dem. Förståelse av mikroorganismers förekomst, livsbetingelser och betydelse för säker hantering i samband med livsmedelshantering. Ha god kännedom om vegetarisk kost samt olika specialkoster och hur man går tillväga för att garantera spårbarhet till gästen.  Kursen skall ge kunskaper om hur man går tillväga för att upprätta ett egenkontrollprogram baserat på HACCP.

Meny och matkultur, 15 YH-poäng

Att skriva menyer och på ett professionellt sätt anpassa menyn till olika restauranger med betoning på gastronomiska restauranger. Att ge teoretisk kunskap, med viss praktisk tillämpning, om smakers uppbyggnad och dess relationer till varandra. Kursen ger vidare en introduktion till matkulturens utveckling i historia och nutid. Att kunna använda engelska och franska facktermer i sitt arbete.  Att skriva menyer utifrån kunskap om smakkombinationer, trender, årstider och olika matkulturer.

Restaurangekonomi, 20 YH-poäng

Att ha kunskaper om och färdigheter i ekonomi med inriktning mot restaurang med avseende på personalplanering, inköp, upphandling, menyekonomi och råvarulogistik. Att ha kompetens att planera och presentera inför en branschjury en teoretisk idé gällande ett restaurangföretag som med hänsyn till personal, ekonomi, marknadsföring och kundnytta är gångbar på den svenska marknaden. Att ha utvecklat kunskap och förmåga som krävs för att förstå restaurangbranschens operativa och ekonomiska vardag ur ett företagsekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.

Examensarbete, 10 YH-poäng

Den studerande ska specialisera sig inom yrket Kitchen Manager och genom sin valda fördjupning bli en specialist inom det valda området.

LIA-kurs, 40 YH-poäng

Att kunna omsätta teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter från utbildningen och under handledning utvecklas i sitt arbete som Kitchen Manager. Att få fördjupad förståelse för  branschen samt träna på yrkesområden som naturligt förekommer på en restaurang med gastronomisk inriktning. Målet för utbildningen är att den studerande ska få en god förståelse för det operativa arbetet och den organisatoriska uppbyggnaden på en gastronomisk restaurang. Att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens inom det gastronomiska köket.

Miljö och hållbar utveckling inom Restaurang, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att stärka nästa generations restauratörer och restaurangarbetare med kunskap om aktuella miljö och klimatfrågor och hur dessa påverkar dagens och framtidens restauranger. Målet är att öka förståelsen för restaurangens roll i arbetet mot en hållbar utveckling och hur restaurangen kan nå gästen genom en hållbar måltidsupplevelse.

Ledningsgruppens medlemmar

Ledningsgruppen
Gustav Knutsson kökschef och delägare av restaurang Bhoga i Göteborg
Titti Qvarnström kreativ ledare för restaurang Mat i Malmö
Alexander Wugk kökschef på restaurang Lilla Bjers Visby Gotland
Mattias Johansson kökschef på restaurang Riviera Strand Båstad
Thomas Drejing tidigare kock krögare ” skånsk gastronomis kanske mest hyllade person”. Ordförande
David Lindegren driver en ekologisk gård, Lindegrens i Båstad
Jens Modéer Måltidschef i Kävlinge Kommun
Tobias Millqvist Matkreatör Båstad
Nina Christensson driver Restaurang Smak och delägare i restaurang Ruths i Malmö. Vice ordförande
Ebba Ödhal kock restaurang Kigo i Helsingborg
Christopher Angerborn Pintscher kökschef Elite hotel Savoy Malmö
Christer Paulsson ägare och driver Pensionat Strandgården Mölle
Styr-Björn Såtvik kock Koka Göteborg klassrådsrepresentant
Ewa Nilsson rektor Akademi Båstad Yrkeshögskola

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Restaurang och livsmedelsprogrammet: Matlagning 2 Lägst betyg i E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  1. Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 p
  2. Hygien, 100 p
  3. Livsmedels- och näringskunskap, 100 p
  4. Service och bemötande, 100 p

Ovanstående kurser kan motsvaras av yrkeserfarenhet på minst ett år.

Urval

Tidigare branschrelaterad utbildning och yrkeserfarenhet.

Utbildningsperiod

oktober 2021 – dec 2022, studietakt 75%. Utbildningsort: Båstad

Kitchen Manager – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad inom besöksnäringen blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Andra utbildningar inom besöksnäringen du kan söka just nu

Koordinator inom besöksnäringen

Utbildningsledare Anna-Karin Smedlund har ordet

Akademi Båstad har i 20 år arbetat med restaurangutbildningar och är nu inne på det tredje året med Kitchen Manager. Vi har alltså lång erfarenhet och ett stort kontaktnät inom branschen.

Utbildningen är en ledarskapsutbildning inom restaurang där alla som arbetar i branschen, alltså både inom kök och matsal, får kompetens för att kunna ta en ledande roll. Kitchen Manager är framtagen tillsammans med branschen och är i ständig utveckling för att alltid vara aktuell för våra deltagare och branschen.

Som utbildningsledare är jag ansvarig för utbildningen och har själv många års erfarenhet och utbildning inom yrket. Mitt mål är att alla studerande ska växa som individer och framgångsrikt etablera sig och göra sig attraktiva på arbetsmarknaden.

Att vara den ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är den självklara utgångspunkten för våra yrkesutbildningar.

Jag är stolt över att kunna vara en del i teamet här på Akademi Båstad!

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Anna-Karin Smedlund på 0431-772 04 eller maila direkt till anna-karin.smedlund@akademi.bastad.se

Nyheter

Hur funkar det?

Hur funkar det?

Har du funderat på att plugga på Yrkeshögskola? "Hur funkar det? Hur söker man? Har jag behörighet? Kan jag studera på distans? Hur mycket praktik är det?" Här i artikeln från Yrkeshögskolan.se finner du svar på de frågor du kanske har! Hoppas vi ses till hösten på...

läs mer
Korta kurser och alla hjärtans dag!

Korta kurser och alla hjärtans dag!

VECKANS SPANING - KOMPETENSHÖJNING och ALLA HJÄRTANS DAG - HUR HÄNGER DET IHOP?YH, program, korta kurser, Yrkesvux, Vuxenutbildning... Kärt barn har många namn men det som är gemensamt för dessa är livslångt lärande. Något som vi har en stor passion för. Det finns...

läs mer
Hjälp oss hjälpa!

Hjälp oss hjälpa!

Musikhjälpen 2022 är igång och årets tema är: ”En tryggare barndom på flykt ifrån krig”. Våra studerande i klass TS24 - KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN, har startat en insamling från studenterna på Akademi Båstads YH där du kan gå in och skänka en slant! Vill du vara...

läs mer
Möt Victoria!

Möt Victoria!

Victoria, går första året på utbildningen Koordinator inom Besöksnäringen. Vi träffade henne och ställde några frågor! Hej Victora!Berätta, vem är du?Svar: Jag heter Victoria Fagerlind, 32 år gammal och bor i Vänersborg, en mindre stad som ligger ca 1 h från Göteborg....

läs mer
Glädje, energi och engagemang!

Glädje, energi och engagemang!

Häromveckan startade ett nytt härligt gäng utbildningen OPERATIV LEDARE och om vi ska tolka känslan i dessa bilder så blir nog de beskrivande orden glädje, energi och engagemang! För att man som studerande hos oss ska må bra, mål och resultat ska nås och nya kontakter...

läs mer
Gröna studiebesök!

Gröna studiebesök!

I alla våra trädgårdsutbildningar ingår många spännande studiebesök. Nu i veckan har vår Trädgårdsanläggareklass varit på besök i Enköpings kommun. Malin Dabäck Riera guidade förtjänstfullt och lotsade klassen runt till olika intressanta besöksmål. Eltåget tog våra...

läs mer