Systematiskt hållbarhetsarbete för destinationer, 40 YH-poäng

För att utveckla besöksnäringen i en hållbar riktning behövs förnyad kompetens hos medarbetare att omsätta ett systematiskt hållbarhetsarbete. Utbildningen har initierats av arbetslivet för att det inte finns tillräckliga strukturer för att på ett samordnat sätt identifiera viktiga strategiska områden och initiera utvecklingsinsatser som säkerställer Sveriges långsiktiga hållbarhet och konkurrenskraft inom besöksnäringen.

16 veckor • halvfart helt digital

KURSENS UPPLÄGG

Utbildningen genomförs i fyra block: analys, mål- och handlingsplan, implementering samt uppföljning. Fokus ligger främst på blocket kring implementering, det vill säga hur hållbarhetsarbetet ska genomföras och leda till långsiktig utveckling. Utbildningen utgår från GSTC:s kriterier och modell – vilka ska vi samverka med, hur skapar vi samsyn, hur implementerar och motiverar vi olika målgrupper för en gemensam hållbar destinationsutveckling, hur mäter och utvärderar vi osv.

Erhållna kunskaper appliceras i ett case som kan användas direkt i den verksamhet där du arbetar.

 

Målet med kursen är att utifrån hållbarhetsstrategin skapa samsyn och långsiktigt och kontinuerligt hållbarhetsarbete internt och externt. Du får spetskompetens i din befintliga yrkesroll och verktyg för att kunna implementera processer för arbetet med att nå hållbarhetsmålen samt kommunicera och driva näringen framåt i dessa frågor.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, region eller annan verksamhet som har ett destinationsuppdrag eller jobbar med destinationsutveckling och som vill ha spetskompetens i hur man skapar samsyn och driver hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen.

Kursen ges på halvfart och genomförs helt digitalt. Kursen som startar våren 2024 har ett flexibelt upplägg som möjliggör att du kan kombinera arbete och studier.

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Minst 2 år på heltid (eller motsvarande på deltid) dokumenterad yrkeserfarenhet inom besöksnäringen i en roll kopplad till utvecklingsarbete, hållbarhetsarbete eller samordning.

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

 

Urval

Alla behöriga sökande erbjuds att genomföra en urvalsprocess (vid fler sökande än antalet studieplatser). Det innebär att behöriga sökande ombedes att genomföra en skriftlig uppgift och utifrån resultatet av denna rangordnas antagningsordningen. De sökande med högst resultat kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Syftet med särskilt prov är att mäta den studerandes generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt för den sökande att öka sina möjligheter att bli antagen.

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du som studerande är i behov av särskilt pedagogiskt stöd ska du kontakta utbildningsledaren och berätta om vilka insatser du som studerande kan behöva i dina studier. Observera att den studerande tillsammans med utbildningsledaren kartlägger behovet av särskilt pedagogiskt stöd och upprättar en ev. handlingsplan. Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen.

Utbildningsperiod

Start 4 mars 2024. Halvfart under 16 veckor. Helt digital.

 

Systematiskt hållbarhetsarbete för destinationer

För dig som vill utveckla besöksnäringen i en hållbar riktning.

Andra utbildningar inom besöksnäringen du kan söka just nu

Helen Rosenberg

Utbildningsledare Helén Rosenberg har ordet

Nu är rätt tid att utveckla och utvecklas!
Det är ingen nyhet att det finns utmaningar i besöksnäringen idag och mycket kommer förändras. Hur hänga med? Hur få ny input? Många står fortfarande och stampar, vet inte hur hantera och bemöta dagens och framtidens utmaningar.

Vill du utvecklas på personliga planet och i din yrkesroll, utveckla din verksamhet där du är tryggare och säkrare i din roll – ja då är denna utbildning rätt för dig.

Med näringens aktiva deltagande i utbildningen ger vi dig som studerande senaste up to date – vad som krävs för yrkesrollen inte bara nu utan framtiden.

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Helén Rosenberg på 0431-776 53 eller maila direkt till helen.rosenberg@akademi.bastad.se

13 + 5 =

Nyheter

WIN-WIN!

WIN-WIN!

Yrkeshögskolan – en fantastisk möjlighet för besöksnäringen!Tänk dig att kunna ge dina medarbetare spetskompetens på områden som är högaktuella – och samtidigt ha dem kvar i verksamheten.Win-win för företagen i besöksbranschen, deras personal och inte minst deras...

läs mer
Full pott!

Full pott!

Grattis till oss! Tre av tre utbildningar beviljade! Hör Jenny Knutsson berätta mer i filmen.Beviljade vid denna ansökningsomgång:• Operativ ledare –Revenue management• Kvalificerad Trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning• Specialistundersköterska inom hälso-...

läs mer
Möt Sandra!

Möt Sandra!

Vem är du och när (och vad) gick du på Akademi Båstad? Sandra heter jag och tog examen sommaren 2023 på Akademi Båstad Yrkeshögskola där jag gick utbildningen Koordinator inom besöksnäringen. Jag har alltid haft ett stort intresse av marknadsföring och ledarskap och...

läs mer
Ny på jobbet!

Ny på jobbet!

Jonas Wilson Stoltz heter jag jobbar primärt med utbildningarna "Koordinator inom besöksnäringen" och "Operativ ledare - inriktning Revenue Management" Trivs gott i turismindustrin. Jag kommer från event – och nöjesbranschen där jag jobbat operativt som projektledare...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer
Hur funkar det?

Hur funkar det?

Har du funderat på att plugga på Yrkeshögskola? "Hur funkar det? Hur söker man? Har jag behörighet? Kan jag studera på distans? Hur mycket praktik är det?" Här i artikeln från Yrkeshögskolan.se finner du svar på de frågor du kanske har! Hoppas vi ses till hösten på...

läs mer