Tillgänglighetsredogörelse

av | Senast ändrad: okt 1, 2020 |

Båstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bastad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i tillgängligheten på bastad.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på bland annat följande punkter.

  • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. En del av PDF-filerna, särskilt de äldre, på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte kraven när det gäller exempelvis kontraster och formatering.
  • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text.
  • Många tabeller på webbplatsen saknar tabellbeskrivningar.
  • Det finns e-tjänster och formulär som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna.

Allmänna brister

Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden, som går att se i efterhand, är inte textade. Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi publicerar läsbara protokoll efter mötet. Du är välkommen att kontakta oss för andra alternativ.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi gör manuella granskningar av webbplatsen löpande. Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem.
Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades den 22 september 2020.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta vårt kundcenter på: 0431-770 00 eller via e-post: info@bastad.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs ovan.

Pin It on Pinterest

Share This