Värde och skötsel av skyddsvärda träd

Senast ändrad: feb 2, 2018

Det här är kursen för dig som vill ta del av den nya europeiska standard inom träd­vård av gamla, skyddsvärda individer som tagits fram de senaste åren. Kur­sen vän­der sig till dig som äger, förvaltar eller på annat sätt hanterar åldriga, skydds­värda träd och deras omgivande miljöer. Kursen kommer att bli en ögon­öppnare för många av kursdeltagarna vilka otroligt stora värden dessa biologiska varelser har. Kurs­materialet är fram­taget av det europeiska samarbetsprojektet VETree, och byg­ger på det omfat­tande arbete som den brittiska organisationen Ancient Tree Forum har gjort för att sammanställa befintlig kunskap i ämnet samt att utveckla och pröva nya skötsel­meto­der för skyddsvärda träd.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare

Om innehållet:

”Kursen motsvarade mina förväntningar perfekt, och då hade jag ändå stora förväntningar.”

”Mycket bra dag: ögonöppnare och början till kunskapsbank.”

”Nivån på kursen var precis rätt.”

”Har redan nästa vecka ett kundbesök där jag kommer att kunna använda informationen från idag.”

Om lärarna:

”Mycket god pedagogisk förmåga.”

”Lärarna hade lång erfarenhet av och goda kunskaper om veteranträd.”

Om utbildningen

Utbildningen kommer bland annat att svara på frågorna:

 • Vad är ett skyddsvärt träd, och hur identifierar man det?
 • På vilka sätt bidrar skyddsvärda träd till den biologiska mångfalden?
 • Varför blir träd så gamla, och hur ser deras åldringsprocess ut?
 • Var växer trädens rötter, och hur viktiga är dem egentligen?
 • Vilka skötselinsatser krävs för skyddsvärda träd och deras omgivande miljö?
 • Hur beskär man gamla, skyddsvärda träd på bästa sätt?

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna känna igen, vär­dera och sköta skyddsvärda träd, och de ska vara insatta i denna nya europeiska standard för tillvägagångssätt vid trädvårdsarbete.

Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar, fältstudier, seminarier.

Alla deltagare får ett skriftligt intyg på att de gått kursen.

Datum och tid

Torsdagen den 22 mars 2018, klockan 09.00-17.00

Plats

Stora Skuggan, Stockholm

Pris

2 200 kronor exklusive moms (2 750 kronor inklusive moms)

I priset ingår lunch och fika samt visst kursmaterial.

Anmälan

Anmälan görs i vårt webbformulär. Du kommer till anmälningsformuläret genom att klicka här.

Sista anmälningsdag är måndagen den 12 februari 2018.

Uppge följande information vid din anmälan:

 • förnamn
 • efternamn
 • företag/förvaltning
 • gatu-/boxadress
 • postadress
 • eventuell annan faktureringsadress
 • eventuell faktureringsreferens
 • organisationsnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress

Ange under övriga upplysningar om du är medlem i Trädgårdsanläggarna i Sverige, om du har några matallergier med mera.

Antalet platser är begränsat, därför tillämpas principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast sju dagar före kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.

Vid för få anmälningar har Akademi Båstad rätt att ställa in kursen.

Lärare på kursen

Daniel Daggfeldt, Arborist och ägare av och VD för Svenska Trädmästarna AB

Fredrik Thomée, landskapsingenjör, besiktningsman för utemiljö och lärare inom trädgårdsskötsel och trädgårdsanläggning, Akademi Båstad

(Båda två har gått den avancerade utbildningen för utbildare inom VETree-programmet.)

Tidigare gånger som kursen hållits

Mars 2015, Stockholm

Frågor

Om du vill veta mer, gå in på VETree:s hemsida eller ring Fredrik Thomée, fortbildningsansvarig vid Akademi Båstad, på 0431-776 50.

 

Med reservation för vissa smärre justeringar.

Anmäl dig till våra öppna fortbildningskurser inom trädgård