Kontakt

VI FINNS HÄR FÖR DIG! VILL DU VETA MER HÖR GÄRNA AV DIG PÅ MAIL ELLER TELEFON!

Akademi Båstad Vuxenutbildning

Postadress:
Båstads kommun
Akademi Båstad Vuxenutbildning
269 80 Båstad

Telefon:
0431-772 18

E-postadress:
info@akademi.bastad.se

Fakturaadress:
Båstads kommun
Referens 6910
269 22 Båstad

Besöksadress:
Vår verksamhet är förlagd i lokaler i och omkring Båstad. Dessa är våra centrala lokaler i Lilla Kunskapscentrum vid Lyckantorget samt våra nytillkomna lokaler i Stationshuset.

Direktkontakt

Personal

Personal VUX/ YH

Ewa Nilsson Winqvist
Rektor YH
0431-774 84
ewa.nilsson@akademi.bastad.se

Maria Jonsson
Rektor VUX
0431-776 59
maria.jonsson1@akademi.bastad.se

Katharina Arvidsson
Receptionist/administratör (YH,VUX)
0431-772 18
katharina.arvidsson@akademi.bastad.se

Maria Rosbladh (YH)
Studieadministratör
0431-776 54
maria.rosbladh@akademi.bastad.se

Pia Ferm
Administratör/handläggare (YH,VUX)
0431-773 78
pia.ferm@akademi.bastad.se

Camilla Christensson
Kommunikatör (YH,VUX)
0431-773 87
camilla.christensson@akademi.bastad.se

Ulrika Kvant
Marknadskoordinator (YH,VUX)
0431-777 46
ulrika.kvant@akademi.bastad.se

Studie- och Yrkesvägledning SYV

SYV

Sara Gustafsson
Studie- och yrkesvägledare
0431- 777 49
syvvux@akademi.bastad.se

Emma Antonsson
Studie- och yrkesvägledare
0431- 777 49
syvvux@akademi.bastad.se

Yrkesvux

YHVUX lärare

Margareta von Rosen
Lärare: Grundutbildning trädgård
0431-774 74
margareta.von.rosen@akademi.bastad.se

Angelika Högwall
Lärare: Trädgård
0431-773 79
angelika.hogwall@akademi.bastad.se

Roger Kvarnhammar
Lärare: Vård och omsorg
0431-777 61
roger.kvarnhammar@akademi.bastad.se

Fredrik Ullbing
Lärare: Vård och omsorg
0431-776 49
fredrik.ullbing@akademi.bastad.se

SFI

SFI 

Kristin Bakkland
Lärare: Sfi
0733-375220
kristin.bakkland@akademi.bastad.se

Barbarita Carlsson
Lärare: Sfi
0732-756240
barbarita.carlsson@akademi.bastad.se

Sandra Carreno
Lärare: Sfi
0730-892431
sandra.carreno@akademi.bastad.se

Ingela Johansson
Lärare: Sfi
0730-958493
ingela.johansson1@akademi.bastad.se

Anna-Carin Mårtensson
Lärare: Sfi
0733-550475
anna-carin.martensson@akademi.bastad.se 

Ingrid Ekstrand Rasmussen
Lärare: Sfi
0733-849804
ingrid.ekstrand.rasmussen@akademi.bastad.se

Komvux

Komvux

Heidemarie Brandt
Lärare: Komvux Matematik
0730-848165
heidemarie.brandt@akadei.bastad.se

Ylva Hultberg
Lärare: Komvux Engelska
0731-514490
ylva.hultberg@akademi.bastad.se

Gunnel Karlsson Helbl
Lärare. Komvux Svenska – grund
0730-843623
gunnel.karlsson.helbl@akademi.bastad.se

Andreas Nilsson
Lärare: Komvux Svenska gy + Samhällskunskap
0730-8824356
andreas.nilsson@akademi.bastad.se

SKICKA ETT MEDDELANDE