Välkommen till Komvux i Båstad

Kommunal vuxenutbildning finns i alla kommuner och vänder sig till dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. Målet är att du ska erbjudas möjlighet att utveckla kunskaper och kompetens och på så sätt stärka dina möjligheter i arbets- och samhällslivet och främja din personliga utveckling.

Läs in kärnämnen som svenska, svenska som andra språk, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religionskunskap och engelska. Här finns också utbildningar anpassade för dig som behöver extra stöd.
Samtliga kurser, förutom samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap, börjar var femte (5:e) vecka. Inskrivning och registrering sker hos studie- och yrkesvägledaren.
Vi kan även erbjuda ”Matematik inför högskoleprovet” – orienteringskurs i matematik, en gång per termin (augusti + januari).

OBS! Vid prövning för komplettering till högskola/universitet är sista ansökningsdag fredag vecka 16 respektive fredag vecka 42, kontakt med examinator behöver då ske inom en vecka efter anmälan.

Grundskolenivå (GRUV)

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) motsvarar grundskolans årskurs 7 – 9 och är avsedd för vuxna.

Gymnasienivå (GYVUX)

På gymnasial vuxenutbildning läser man separata kurser för att göra sig behörig för arbetsmarknaden eller för fortsatta studier.

Särskild utbildning (fd Särvux)

Vuxenutbildningen i Båstad erbjuder utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för vuxna personer med särskilda behov.

Grundläggande vuxenutbildning GRUV

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans alla årskurser.

Vem har rätt till grundläggande vuxenutbildning?

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) motsvarar grundskolans alla årskurser och är avsedd för vuxna som:

 • inte har gått i svensk grundskola
 • vill bli behöriga för gymnasiestudier
 • har gått i svensk grundskola, eller motsvarande, men saknar slutbetyg
 • har kunskaper som man önskar få bekräftade och betygssatta
Hur är utbildningen upplagd?

Nya studerande tas emot var 5:e vecka, vilket innebär att gruppens sammansättning ofta förändras. Kunskapsnivån är också mycket varierande. Detta innebär att studierna till stor del är individuellt anpassade och alla studerar i sin egen takt. Därför är det viktigt att du som studerar tar ett stort eget ansvar för dina studier. Alla lägger tillsammans med studie- och yrkesvägledare upp en individuell studieplan.

Vilka ämnen finns?

Vi ger kurser i:

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
Hur länge får man studera på GRUV med CSN?

CSN (Centrala studiestödsnämnden) beviljar studiestöd på grundskolenivå beroende på vilken utbildning som du har sedan tidigare. Komvux i Båstad har 20 veckors intervall på sina kurser.

Gymnasial vuxenutbildning GYVUX

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som är likvärdig den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge (Skollagen, 11 kap 2 §).

Hur är utbildningen upplagd?

Vuxenutbildning erbjuds på hel- eller deltid, kvälls- eller dagtid, som närstudier för en hög flexibilitet. Den gymnasiala vuxenutbildningen och gymnasieskolan för ungdomar har samma kursplaner och samma läroplan. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra.

Vem är behörig att gå gymnasial vuxenutbildning?

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

 • från och med andra kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år eller
 • när han/hon slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §).

För varje kurs måste man:

 • sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge
 • ha förutsättningar att följa kursen (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap).

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska kommunen i den ordning som anges nedan välja dem som:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering
 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap).
Vilka ämnen finns?

Vi ger kurser i:

 • Svenska 1, 2, 3
 • Svenska som andraspråk 1, 2, 3
 • Engelska
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b, 2
 • Orienteringskurs i matematik inför högskoleprovet (en gång per termin; augusti + januari)

Särskild utbildning (fd Särvux)

Vuxenutbildningen i Båstad erbjuder utbildning för vuxna personer med särskilda behov. Skolformen finns på grundläggande nivå inkl. träningsskolan och på gymnasial nivå.

Hur är utbildningen upplagd?
Undervisningen följer Skolverkets läroplan för vuxenutbildningen med nationella kurser och orienteringskurser. Eleverna kan, tillsammans med sin lärare, i hög grad själva planera sin undervisning utifrån behov, förmåga, tidigare kunskaper och intressen. Digitala hjälpmedel som dator och Ipad används, samt specialläroböcker, Läsa lätt-böcker och olika spel.

Allmänna frågor

Har ni orienteringskurser?

Det finns möjlighet att gå orienteringskurs i engelska, svenska och matematik. Det gäller grundläggande nivå och gymnasienivå. Orienteringskurser är till för dig som behöver extra stöd för att komma vidare mot studier eller arbete. Du får inget betyg. Samtliga kurser är CSN-berättigade. För mer information, se CSN:s hemsida och/eller kontakta SYV. Samtliga kurser, förutom Samhällskunskap, börjar var femte (5:e) vecka. Inskrivning och registrering sker hos studie- och yrkesvägledaren.

Har ni prövning så man kan läsa in kurs och sedan få kunskapen verifierad?

Det finns möjlighet att mot avgift genomföra en prövning inom en speciell kurs i Vuxenutbildningen, om du behöver höja ett betyg eller få ett betyg i en kurs som du inte läst tidigare. Avgiften är 500 kronor för en kurs. Om du har betyget F (underkänt) i en kurs, behöver du inte betala avgift. Prövningen innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för anmälning och mer information om prövning. OBS! Vid prövning för komplettering till högskola/universitet är sista ansökningsdag fredag vecka 16 respektive fredag vecka 42, kontakt med examinator behöver då ske inom en vecka efter anmälan.

Hur är utbildningen schemalagd?

På schemat på vuxenutbildningen finns våra kurser utspridda över hela dagen. Du kan läsa på förmiddagar, eftermiddagar och kväll. Kontakta vuxenutbildningen för mer information om ditt schema. Din utbildning blir alltså flexibel och individanpassad utifrån eventuell praktik, jobb eller andra åtaganden. På skolan har vi närundervisning, alltså att du befinner dig fysiskt på skolan under lektionstid tillsammans med lärare.

Hur funkar det om jag behöver läsa kurser som inte finns i Båstad?

Om du behöver läsa kurser som vuxenutbildningen i Båstad inte kan erbjuda läser du dessa kurser på en annan ort. Kontakta studie-och yrkesvägledaren för mer information.

Kan jag läsa på Komvux samtidigt som jag läser SFI?

Om du redan går SFI finns det möjlighet att läsa vissa kurser på vuxenutbildningens grundläggande nivå. Kontakta studie-och yrkesvägledaren för mer information och vägledning.

Vilka läromedel används på Komvux?

Här kommer det inom kort mer information om kurslitteratur inom ämnena:
* Matematik
* Svenska
* Samhällskunskap
* Engelska

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Funderar du på att börja studera? Funderar du på att byta arbete? Kontakta studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen som gärna berättar mer om Båstads olika utbildningsmöjligheter. Tele: 0431-777 49 Mail: syvvux@akademi.bastad.se

Studiestöd CSN

Du som studerar kan ansöka om studiestöd hos CSN. Studiestöd är ekonomiskt stöd som du kan få eller låna för att studera.

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå oss på 0431-777 49 eller maila direkt till syvvux@bastad.se

Nyheter

Rosuppropet!

Rosuppropet!

Sveriges rosor har kartlagts! Ett svenskt roskulturarv finns nu dokumenterat, från norr till söder har äldre kulturrosor kartlagts och det handlar om alltifrån DNA till rosornas kulturhistoria.Programmet för odlad mångfald, Pom, har genom Rosuppropet och engagerade...

läs mer
Ett nytt steg i livet!

Ett nytt steg i livet!

Patrik Haugen - en av nio studerande på vuxenutbildningen inom Restaurang på Akademi Båstad, har nu haft sin praktik under två månader på fantastiska restaurang Gardeners i Östra Karup. Patrik är tidigare utbildad inom ekonomi och har jobbat och bott i Stockholm,...

läs mer
Naturkunskap

Naturkunskap

Från och med v. 47 kommer vi nu även kunna erbjuda kurs i Naturkunskap på plats alt. halvdistans. Om du är intresserad – Kontakta SYV syvvux@akademi.bastad.se för mer information och/eller anmälan. Varmt välkommen.

läs mer
Länge sedan du studerade?

Länge sedan du studerade?

Kanske var det var länge sedan du studerade och behöver hjälp med att komma igång när det gäller studieteknik, struktur eller t ex IT? Vi har lösningen. På torsdagar kl. 9-11 och kl. 17-19 kommer det att finnas en orienteringskurs som hjälper dig med detta. Kontakta...

läs mer
Humöret på topp i skogsträdgården!

Humöret på topp i skogsträdgården!

Våra trädgårdsmästarstuderande har i veckan planterat växter i Skogsträdgården i Sinarpsdalen. Marken är stenig och svår att gräva i men alla gjorde ett toppenbra jobb. Tur med vädret underlättar också arbetet. Solen sken och humöret var på topp 😀. Projektet...

läs mer
Vill du läsa engelska, matematik eller svenska?

Vill du läsa engelska, matematik eller svenska?

Se hit! Vill du läsa engelska, matematik eller svenska? Då är du välkommen att skriva in dig hos vår studie -och yrkesvägledare. Kursstarter under våren 2022 kommer att vara 21/3, 25/4 och 30/5. Välkommen!

läs mer
Kockutbildning i samarbete med Gram Group!

Kockutbildning i samarbete med Gram Group!

Vill du arbeta inom hotell- restaurangbranschen? I samarbete med Gram Group kommer vi att starta en kockutbildning som ger de bästa förutsättningarna för ett arbete i ett professionellt kök. Du kan också välja att arbeta inom t.ex. kommunala kök eller...

läs mer
Trädgårdsmästare –grundläggande trädgårdsutbildning

Trädgårdsmästare –grundläggande trädgårdsutbildning

Är du nyfiken på vår grundläggande trädgårdsmästarutbildning inom vuxenutbildningen? Den 29 november är du välkommen till vårt obligatoriska informationsmöte kl. 16 eller kl. 18.Anmäl ditt deltagande till Margareta von Rosen, margareta.von.rosen@akademi.bastad.se.Du...

läs mer