Relationsvecka för ökad trivsel!

apr 5, 2024

Akademi Båstad Vuxenutbildning ska vara en skola där eleverna känner sig trygga och trivs. Under en vecka i mars anordnades därför en Relationsvecka vars syfte var att skapa ökad trivsel och att eleverna ska kunna göra sig förstådda genom att kunna uttrycka känslor, tankar och åsikter.

Eleverna fick besök från:

  • Pernilla Helgesson (Familjebehandlare) Öppna förskolan
  • Camilla Jönsson, (Rektor förskola) Förskola/skola
  • Petra Birgersson, (Skolkurator) och Malte, Skolhund

Eleverna fick även möjlighet att gå på studiebesök på Capio Barnmorskemottagning.
Under veckan hade vi även samarbete med biblioteket och språkcaféet som arrangeras i bibliotekets regi.

Målsättningen är att eleverna

  • får ta del av information och diskutera frågor om relationer
  • skapa en god relation till sig själv och till andra
  • arbeta med likabehandling och förankra vår likabehandlingsplan
  • öka kunskap om diskriminering och kränkande behandling
  • förmedla kunskap om respekt för sig själv och andra
  • prata om psykisk hälsa

Senaste nyheterna inom detta område

Rosuppropet!

Sveriges rosor har kartlagts! Ett svenskt roskulturarv finns nu dokumenterat, från norr till söder...

läs mer

Alla nyheter

Rosuppropet!

Rosuppropet!

Sveriges rosor har kartlagts! Ett svenskt roskulturarv finns nu dokumenterat, från norr till söder...

läs mer
Naturkunskap

Naturkunskap

Från och med v. 47 kommer vi nu även kunna erbjuda kurs i Naturkunskap på plats alt. halvdistans....

läs mer