SFI – Svenska för invandrare i Båstad

På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig prata, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket. SFI är för vuxna som inte har svenska som modersmål. Antagningen sker kontinuerligt men det kan ibland vara kö till utbildningen. Erbjudande om plats sker så snart det finns en ledig sådan. SFI är gratis.

SFI för ukrainare
Nya regler från regeringen gör att kommuner kan erbjuda flyktingar från Ukraina att läsa sfi inom vuxenutbildningen.
Inskrivning sker i vanlig ordning efter bokad tid i:

SFI-ansök

Ansök till SFI i Båstad
Endast bokade tider.
För att boka tid maila: syvvux@bastad.se

SFI-inskrivning

Ta med personnummer (alla utom EU-medborgare och kvotflyktingar).

Ta med legitimation.

På mötet frågar vi om skola och arbete, om datorvana och barnomsorg.

Frågor och svar

Vem har rätt att studera på SFI?

Du har rätt studera på SFI om du:

 • är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16 år).
 • saknar grundkunskaper i svenska språket.
 • är folkbokförd i Båstads kommun.
Kan jag få hjälp med studie- och yrkesvägledning?

Javisst kontakta gärna studie- och yrkesvägledningen (SYV)

Funderar du på att börja studera? Funderar du på att byta arbete? Kontakta studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen som gärna berättar mer om Båstads olika utbildningsmöjligheter. Tele: 0431-777 49 Mail: syvvux@bastad.se

Hur ser läroplanen ut?

På SFI kan du studera olika kurser.

 • Alfa
 • A
 • B
 • Introduktion för nyinskrivna elever
 • C
 • D
 • Distanskurs B, C, D

Alla SFI-kurser har sina lektioner på förmiddagarna förutom distanskurserna som är på kvällstid.

Utbildningen i svenska för invandrare består av 3 olika studievägar. De 3 studievägarna utgörs av kurserna ALFA, A, B, C och D.

Nybörjarkurserna innefattar kurserna ALFA, A och B och fortsättningskurserna C och D. Från och med kurs B ges betygen A, B,C, D eller E. Efter kurserna B, C och D följer ett obligatorisk nationellt slutprov.

Utbildningen ger möjlighet för den studerande att  kombinera studier på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning med  förvärvsarbete, praktik eller annan sysselsättning.

En individuell studieplan upprättas för varje deltagare. Den utgår från deltagarens studie- och yrkesbakgrund, egna förutsättningar och mål. Information och vägledning inför fortsatta studier eller arbete ingår också.

Målet med utbildningen:

 • Du ska utveckla din förmåga att läsa och skriva på det svenska språket.
 • Du ska utveckla din förmåga att tala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.
 • Du ska ha ett gott uttal.
 • Du ska utveckla din förmåga att använda relevanta hjälpmedel.
 • Du ska utveckla din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer.
Kan man studera på distans?

För att studera på distanskurserna krävs att du arbetar minst 50% eller är föräldraledig. Du måste också ha tillgång till en dator. Distansundervisningen är 1 gång i veckan på kvällstid. Då träffar du din lärare. Resterande tid studerar du hemma.

Hur blir det om jag läst på SFI tidigare men inte blivit klar med utbildningen?

Educateit-test – Elever som tidigare varit inskrivna på SFI och hoppat av och påbörjat sina SFI-studier ett flertal gånger, får vänta 3–6 månader och ibland genomförs ett inplaceringstest (skriftligt och muntligt) innan de skrivs in på SFI igen. Testet görs för att se hur mycket svenska eleven har lärt sig under sin frånvaro från SFI. Utifrån detta resultat placeras eleven i en kurs. Vid behov erbjuds eleven att deltaga i en repetitionskurs i tre månader innan kursplacering görs.

Kostar det något att studera vid SFI?

SFI är gratis. Du får låna läromedel men du får själv stå för lexikon och skrivmateriel. Under SFI-länkar hittar du gratis lexikon på webben.

Kan jag ta ledigt från utbildningen?

Behöver du vara ledig från skolan måste du ansöka om ledighet. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller Individ och familj  kan ledigheten påverka din ekonomi.

Om ledigheten är mer än tre veckor avbryts dina SFI-studier. Du måste då anmäla dig på nytt och kan då börja studera igen när det finns plats i den grupp du tillhör.

Hur gör jag en sjukanmälan?

Om du är sjuk eller på annat sätt förhindrad att komma till skolan måste du anmäla detta på telefon 0431-777 76.

Om ingen svarar lämnar du ett meddelande efter pipet.

Vilka läromedel behöver jag för studier på SFI?

Du får låna läromedel men du får själv stå för lexikon och skrivmateriel. Under SFI-länkar hittar du gratis lexikon på webben.

Vad är en likabehandlingsplan?

Likabehandligsplanen är ett dokument framställt för att säkerställa att alla människor behandlas lika oavsett kön, nationalitet, religion osv.

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå oss på 0431-777 49 eller maila direkt till syvvux@bastad.se

Nyheter

Kursstarter på Komvux

Kursstarter på Komvux

Varje år har vi på Komvux återkommande nya kursstarter under året. Introduktion sker torsdag kl. 17-18 veckan innan kursstart, med undantag för våren och höstens första kursstart på året som har annan dag. Vårens kursstarter - v. 2, v. 7, v. 12, v. 17 och v....

läs mer
Förskola och SFI i samverkan!

Förskola och SFI i samverkan!

Under höstterminen 2023 genomförde SFI och förskolan i Båstads kommun en orienteringskurs som vänder sig till anställda i förskolan. Syftet med kursen var att ge deltagarna ökad insikt gällande vad som ingår i deras uppdrag som vikarier samt en ökad språklig...

läs mer
Relationsvecka för ökad trivsel!

Relationsvecka för ökad trivsel!

Akademi Båstad Vuxenutbildning ska vara en skola där eleverna känner sig trygga och trivs. Under en vecka i mars anordnades därför en Relationsvecka vars syfte var att skapa ökad trivsel och att eleverna ska kunna göra sig förstådda genom att kunna uttrycka känslor,...

läs mer
Alla kan bli bättre på matte!

Alla kan bli bättre på matte!

Vill du förbättra ditt resultat på t ex högskoleprovet? Visste du att vi kan dig med det och att det dessutom är gratis?! Läs hela artikeln i BjäreNu som berättar mer om hur.

läs mer
Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är en orienteringskurs? Hur gör jag om jag vill fräscha upp mina mattekunskaper inför t ex Högskoleprovet? I filmen berättar vi om vilka möjligheter som finns och vad vi kan hjälpa dig med.

läs mer
Rosuppropet!

Rosuppropet!

Sveriges rosor har kartlagts! Ett svenskt roskulturarv finns nu dokumenterat, från norr till söder har äldre kulturrosor kartlagts och det handlar om alltifrån DNA till rosornas kulturhistoria.Programmet för odlad mångfald, Pom, har genom Rosuppropet och engagerade...

läs mer
Ett nytt steg i livet!

Ett nytt steg i livet!

Patrik Haugen - en av nio studerande på vuxenutbildningen inom Restaurang på Akademi Båstad, har nu haft sin praktik under två månader på fantastiska restaurang Gardeners i Östra Karup. Patrik är tidigare utbildad inom ekonomi och har jobbat och bott i Stockholm,...

läs mer
Naturkunskap

Naturkunskap

Från och med v. 47 kommer vi nu även kunna erbjuda kurs i Naturkunskap på plats alt. halvdistans. Om du är intresserad – Kontakta SYV syvvux@akademi.bastad.se för mer information och/eller anmälan. Varmt välkommen.

läs mer
Länge sedan du studerade?

Länge sedan du studerade?

Kanske var det var länge sedan du studerade och behöver hjälp med att komma igång när det gäller studieteknik, struktur eller t ex IT? Vi har lösningen. På torsdagar kl. 9-11 och kl. 17-19 kommer det att finnas en orienteringskurs som hjälper dig med detta. Kontakta...

läs mer