SFI – Svenska för invandrare i Båstad

På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig prata, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket. SFI är för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Antagningen sker kontinuerligt men det kan ibland vara kö till utbildningen. Erbjudande om plats sker så snart det finns en ledig sådan. SFI är gratis.

SFI-ansök

Ansök till SFI i Båstad

Telefon: 0431-777 49
Mail: syvvux@akademi.bastad.se

Digital SFI-inskrivning

Möte på Zoom på torsdagar mellan kl. 9.30-12.30.
Länk till digital SFI-inskrivning.

Länk om du behöver ladda ner Zoom.

SFI-inskrivning

Ta med personnummer (alla utom EU-medborgare och kvotflyktingar).

Ta med legitimation.

På mötet frågar vi om skola och arbete, om datorvana och barnomsorg.

Frågor och svar

Vem har rätt att studera på SFI?

Du har rätt studera på SFI om du:

 • är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16 år).
 • saknar grundkunskaper i svenska språket.
 • är folkbokförd i Båstads kommun.

Läs mer om våra rutiner och riktlinjer här: Rutiner och riktlinjer SFI Akademi Båstad 2020-2021

Kan jag få hjälp med studie- och yrkesvägledning?

Javisst kontakta gärna studie- och yrkesvägledningen (SYV)

Funderar du på att börja studera? Funderar du på att byta arbete? Kontakta studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen som gärna berättar mer om Båstads olika utbildningsmöjligheter. Tele: 0431-777 49 Mail: syvvux@akademi.bastad.se

Hur ser läroplanen ut?

På SFI kan du studera olika kurser.

 • Alfa
 • A
 • B
 • Introduktion för nyinskrivna elever
 • C
 • D
 • Distanskurs B, C, D

Alla SFI-kurser har sina lektioner på förmiddagarna förutom distanskurserna som är på kvällstid.

Utbildningen i svenska för invandrare består av 3 olika studievägar. De 3 studievägarna utgörs av kurserna ALFA, A, B, C och D.

Nybörjarkurserna innefattar kurserna ALFA, A och B och fortsättningskurserna C och D. Från och med kurs B ges betygen A, B,C, D eller E. Efter kurserna B, C och D följer ett obligatorisk nationellt slutprov.

Utbildningen ger möjlighet för den studerande att  kombinera studier på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning med  förvärvsarbete, praktik eller annan sysselsättning.

En individuell studieplan upprättas för varje deltagare. Den utgår från deltagarens studie- och yrkesbakgrund, egna förutsättningar och mål. Information och vägledning inför fortsatta studier eller arbete ingår också.

Målet med utbildningen:

 • Du ska utveckla din förmåga att läsa och skriva på det svenska språket.
 • Du ska utveckla din förmåga att tala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.
 • Du ska ha ett gott uttal.
 • Du ska utveckla din förmåga att använda relevanta hjälpmedel.
 • Du ska utveckla din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer.
Kan man studera på distans?

För att studera på distanskurserna krävs att du arbetar minst 50% eller är föräldraledig. Du måste också ha tillgång till en dator. Distansundervisningen är 1 gång i veckan på kvällstid. Då träffar du din lärare. Resterande tid studerar du hemma.

Hur blir det om jag läst på SFI tidigare men inte blivit klar med utbildningen?

Educateit-test – Elever som tidigare varit inskrivna på SFI och hoppat av och påbörjat sina SFI-studier ett flertal gånger, får vänta 3–6 månader och ibland genomförs ett inplaceringstest (skriftligt och muntligt) innan de skrivs in på SFI igen. Testet görs för att se hur mycket svenska eleven har lärt sig under sin frånvaro från SFI. Utifrån detta resultat placeras eleven i en kurs. Vid behov erbjuds eleven att deltaga i en repetitionskurs i tre månader innan kursplacering görs.

Kostar det något att studera vid SFI?

SFI är gratis. Du får låna läromedel men du får själv stå för lexikon och skrivmateriel. Under SFI-länkar hittar du gratis lexikon på webben.

Kan jag ta ledigt från utbildningen?

Behöver du vara ledig från skolan måste du ansöka om ledighet. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller Individ och familj  kan ledigheten påverka din ekonomi.

Om ledigheten är mer än tre veckor avbryts dina SFI-studier. Du måste då anmäla dig på nytt och kan då börja studera igen när det finns plats i den grupp du tillhör.

Hur gör jag en sjukanmälan?

Om du är sjuk eller på annat sätt förhindrad att komma till skolan måste du anmäla detta på telefon 0431-777 76.

Om ingen svarar lämnar du ett meddelande efter pipet.

Vilka läromedel behöver jag för studier på SFI?

Du får låna läromedel men du får själv stå för lexikon och skrivmateriel. Under SFI-länkar hittar du gratis lexikon på webben.

Vad är en likabehandlingsplan?

Likabehandligsplanen är ett dokument framställt för att säkerställa att alla människor behandlas lika oavsett kön, nationalitet, religion osv.

Likabehandlingsplan

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå oss på 0431-777 49 eller maila direkt till syvvux@akademi.bastad.se

7 + 14 =

Nyheter

Inspirerande studiebesök!

Inspirerande studiebesök!

Inspirerande besök på Sofiero med trädgårdsmästarklassen. Vår engagerade och kunniga guide Åsa Eklund har själv gått sin trädgårdsmästareutbildnig vid Akademi Båstad när utbildningen fanns på Norrvikens Trädgårdar.

läs mer
Utbilda dig till undersköterska!

Utbilda dig till undersköterska!

Nu går det bra att söka till vår undersköterskeutbildning. I arbetet som undersköterska gör du varje dag skillnad i människors liv. Du kan till exempel arbeta inom äldreomsorg, hemvård, vårdcentral eller på sjukhus. Du kan också arbeta som personlig assistent eller...

läs mer
Examen för våra Undersköterskor!

Examen för våra Undersköterskor!

Efter lite mer än ett års studier var det så äntligen dags för våra undersköterskor att ta sin efterlängtade examen. Eftersom mycket av undervisningen i rådande pandemitider skett på distans tycker vi att det var extra trevligt att vi ändå kunde ses och fira...

läs mer