Odlingsarbetare -lärling

Utbildningen ger dig kunskap och praktiska färdigheter i att odla. Efter utbildningen är du förberedd för arbeten inom antingen växthusodling, odling av plantskoleväxter eller frilandsodling av grönsaker, frukt och bär. Du får bland annat lära dig om växternas anatomi och fysiologi, växtodlingens grunder, växtförökning, jord, plantering, bevattning, gödsling, växtskydd, redskap/maskiner, hållbarhet och om att driva företag.
Du som väljer att läsa utbildningen bör ha ett stort intresse och engagemang för växter och odling. De teoretiska studierna är förlagda till Akademi Båstad, och de praktiska färdigheterna får du parallellt på ett odlingsföretag. Här får du möjlighet att prova på yrket och knyta kontakter med arbetsgivare, och din handledare kommer att ge dig de yrkesmässiga färdigheter som branschen efterfrågar. Du kommer att bli väl rustad för att sedan kunna arbeta praktiskt med yrkesmässig odling!

Vill du veta mer? Kontakta Angelika Högwall tel. 0431-773 79, angelika.hogwall@bastad.se

Kurser Poäng
KGYORI11CTGIntroduktion och branschkännedom100
BIGMAN0Marken och växternas biologi100
FOHFOR0Fordon och redskap100
TRRTRA0Trädgårdsodling100
ENTENR0Entreprenörskap100
InriktningVälj en av nedanstående inriktningar:
Växthus500
Plantskola500
Friland500

Förkunskaper: Godkänt betyg i svenska motsvarande grundskolekunskaper.

Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även efter ansökningstidens utgång.
Ansökan till utbildningar inom yrkesvux görs tillsammans med studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.
Utbildningen är kostnadsfri. Litteratur inom yrkesvux bekostas av dig som elev.

Start: 15 februari 2021
Sista ansökan: 11 januari 2021
Heltid: 45 veckor
Utbildningsort: Båstad med distansinslag