Ansök till våra utbildningar

UTBILDNINGAR DU KAN SÖKA JUST NU

Sök våra utbildningar inom Akademi Båstad Yrkeshögskola redan idag och säkra din framtid. Vi tar dig in i branschen.

Har du frågor så hör av dig på 0431-772 18.
Varmt välkommen med din ansökan!

KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN – DITT NÄSTA STEG IN I FRAMTIDEN?

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad inom besöksnäringen blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!
Kursstart hösten 2024. Öppen för sen anmälan! 

Koordinator inom besöksnäringen & Operativ ledare – Revenue Management

Operativ ledare inriktning Revenue Management

Vill du utvecklas som ledare, växa i din yrkesroll och få en helhetsbild av hur långsiktig lönsamhet skapas? Denna utbildning innehåller de komponenter du behöver för att utvecklas till framtidens ledare!
Kursstart hösten 2024. Öppen för sen anmälan! 

Koordinator inom besöksnäringen & Operativ ledare – Revenue Management

Digital omställning mot Agenda 2030. Ny omgång!

Vill du ligga steget före i din karriär och samtidigt bidra till en bättre värld? Vår kurs hjälper dig att förstå och använda teknik för att lösa problem, vilket gynnar både ekonomin, människor och naturen.
Kursstart vecka 38 2024. Ansök senast 11 augusti.

Koordinator inom besöksnäringen & Operativ ledare – Revenue Management

Hållbar utveckling inom besöksnäringen. Ny!

Är du redan yrkesverksam inom besöksnäringen och vill ta ditt arbete till nästa nivå? Vår kurs är designad för att höja din kompetens och ge dig de verktyg du behöver för att möta framtidens utmaningar.
Kursstart vecka 36 2024. Ansök senast 11 augusti.

Koordinator inom besöksnäringen & Operativ ledare – Revenue Management

Kvalificerad trädgårdsanläggare – EN EFTERFRÅGAD KOMPETENS

Vill du bli en skicklig trädgårdsanläggare med kompetens att anlägga såväl komplicerade som funktionella utemiljöer? Då är det här utbildningen för dig – en utbildning där hantverkskunnandet är i fokus.
Kursstart i januari 2025.Öppen för sen anmälan! 

Koordinator inom besöksnäringen & Operativ ledare – Revenue Management

Kvalificerad trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning

Utbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning är en helt ny spetsutbildning hos oss som vänder sig till dig som vill förvalta våra utemiljöer, särskilt de gröna, på ett framtida, hållbart sätt.
Kursstart i januari 2025. Ansökan är stängd.

Koordinator inom besöksnäringen & Operativ ledare – Revenue Management

Specialistundersköterska inom hälso- och sjukvård

Som undersköterska med fördjupade kunskaper och färdigheter kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska.
Kursstart hösten 2024. Öppen för sen anmälan! 

Koordinator inom besöksnäringen & Operativ ledare – Revenue Management

Psykisk hälsa och ohälsa

Är du undersköterska eller lärare på grundskolan och vill fördjupa din förståelse för psykisk ohälsa och få verktyg för att möta personer med psykisk ohälsa? Sök vår korta kurs!
Start vecka 40, 12 veckor, halvfart, semidistans. Ansök senast 11 augusti!

Så här sker antagningen

Ansökan sker via yh-antagning.se

Sista ansökningsdag

Efter sista ansökningsdag behandlas sent inkomna ansökningar i mån av plats. Det är endast om det finns färre behöriga sökande än antal platser på utbildningen som sent inkomna ansökningar går vidare i rekryteringsprocessen.

Första bedömning

En första bedömning av ansökan görs via en detaljerad mall utifrån meriter, betyg, erfarenheter och ev. särskilda förkunskaper. Därefter kallas behöriga sökande till Båstad för att genomföra ett så kallat särskilt prov, en del i den fortsatta antagningsprocessen.

Kompletteringar

Sökande som deltar i behörighetsgivande utbildning eller liknande har rätt att komplettera sin ansökan med betyg/intyg som styrker behörigheten. T.ex. kan de som går sista året på gymnasiet komplettera sin ansökan med slutbetyg efter sista ansökningsdag.

Särskilt prov

Kallelse till särskilt prov, en del i den fortsatta rekryteringsprocessen, sker via telefon eller mail och påbörjas tidigast två veckor efter sista ansökningsdag. Respektive utbildning informerar om hur den sökande bör förbereda sig inför detta.

Besked om antagning

Antagningsbesked från Akademi Båstad Yrkeshögskola lämnas senast en månad före kursstart. De som blir antagna ska returnera svar inom ca två veckor, detta för att bekräfta att den sökande antar erbjuden plats alternativt tackar nej.

Alla behöriga sökande, som inte antas till en utbildning, reservplaceras.  Reserver kallas i turordning om platser blir tillgängliga. En reserv kan komma att kallas upp till två veckor efter det att utbildningen startat.

Inför kursstart

Information inför kursstart sänds ut av respektive utbildnings kursledning i god tid inför kursstart via brev eller e-post.

CSN

Kursavgiften finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Sök i god tid via webben www.csn.se.

Ledningsgruppens roll

Det är ledningsgruppens ansvar att fatta beslut om antagningen av de studerande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för Yh-utbildning har den som uppfyller något av följande:

  1. Avlagt gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  2. Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller punkt 4.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kunskaper i svenska

Om en person har ett annat modersmål än svenska, danska, norska, isländska eller färöiska ska den ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper

För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges under rubrikerna Grundläggande behörighet samt Kunskaper i svenska ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Se under respektive utbildning vilken grundläggande behörighet och vilka eventuella särskilda förkunskaper som krävs. 

Reel kompetens

Om du helt eller delvis saknar den formella behörigheten som efterfrågas, kan du ansöka om reell kompetens. Det är ett alternativt sätt att styrka att du tillägnat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för eftergymnasiala studier.

Du behöver lämna in brev och handlingar där du visar vilken samlad kompetens som du har. Akademi Båstad gör en helhetsbedömning av alla meriter, inte bara dina studiemeriter. Vi prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning som du söker. Relevanta meriter (erfarenheter och/eller kunskaper) kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.