VILL DU HA EN FRAMTID?

Sök våra utbildningar inom Akademi Båstad Yrkeshögskola redan idag och säkra din framtid. Varmt välkommen med din ansökan.

Vill du ha en framtid? Vi tar dig in i branschen

Så här sker antagningen

Ansökan sker via yh-antagning.se

Sista ansökningsdag

Efter sista ansökningsdag behandlas sent inkomna ansökningar i mån av plats. Det är endast om det finns färre behöriga sökande än antal platser på utbildningen som sent inkomna ansökningar går vidare i rekryteringsprocessen.

Första bedömning

En första bedömning av ansökan görs via en detaljerad mall utifrån meriter, betyg, erfarenheter och ev. särskilda förkunskaper. Därefter kallas behöriga sökande till Båstad för att genomföra ett så kallat särskilt prov, en del i den fortsatta antagningsprocessen.

Kompletteringar

Sökande som deltar i behörighetsgivande utbildning eller liknande har rätt att komplettera sin ansökan med betyg/intyg som styrker behörigheten. T.ex. kan de som går sista året på gymnasiet komplettera sin ansökan med slutbetyg efter sista ansökningsdag.

Särskilt prov

Kallelse till särskilt prov, en del i den fortsatta rekryteringsprocessen, sker via telefon eller mail och påbörjas tidigast två veckor efter sista ansökningsdag. Respektive utbildning informerar om hur den sökande bör förbereda sig inför detta.

Besked om antagning

Antagningsbesked från Akademi Båstad Yrkeshögskola lämnas senast en månad före kursstart. De som blir antagna ska returnera svar inom ca två veckor, detta för att bekräfta att den sökande antar erbjuden plats alternativt tackar nej.

Alla behöriga sökande, som inte antas till en utbildning, reservplaceras.  Reserver kallas i turordning om platser blir tillgängliga. En reserv kan komma att kallas upp till två veckor efter det att utbildningen startat.

Inför kursstart

Information inför kursstart sänds ut av respektive utbildnings kursledning i god tid inför kursstart via brev eller e-post.

CSN

Kursavgiften finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Sök i god tid via webben www.csn.se.

Ledningsgruppens roll

Det är ledningsgruppens ansvar att fatta beslut om antagningen av de studerande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för Yh-utbildning har den som uppfyller något av följande:

  1. Avlagt gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  2. Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller punkt 4.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kunskaper i svenska

Om en person har ett annat modersmål än svenska, danska, norska, isländska eller färöiska ska den ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper

För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges under rubrikerna Grundläggande behörighet samt Kunskaper i svenska ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Se under respektive utbildning vilken grundläggande behörighet och vilka eventuella särskilda förkunskaper som krävs. 

Reel kompetens

Om du helt eller delvis saknar den formella behörigheten som efterfrågas, kan du ansöka om reell kompetens. Det är ett alternativt sätt att styrka att du tillägnat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för eftergymnasiala studier.

Du behöver lämna in brev och handlingar där du visar vilken samlad kompetens som du har. Akademi Båstad gör en helhetsbedömning av alla meriter, inte bara dina studiemeriter. Vi prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning som du söker. Relevanta meriter (erfarenheter och/eller kunskaper) kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.

KONTAKT

Reception 0431-772 18

Besök oss!
Vi finns i centrala Båstad
Lyckan 15
269 31 Båstad

Maila oss!

Pin It on Pinterest

Share This