Digital omställning

När vi kommer på nya idéer och använder teknik för att lösa problem, kan vi hjälpa både ekonomin, människor och naturen. Det kan också skapa nya jobb och möjligheter. Kursen är för dig som vill lära dig mer om hur man använder teknik för att göra saker bättre och nå mål i företag och organisationer. Utbildningen utgår från Agenda 2030 och digitalisering som ett verktyg för att frigöra och tillsätta rätt resurser och utveckla verksamheten.

Digitalisering är en relevant och viktig punkt som ligger högt upp i verksamheters agendor att jobba med men vet inte alltid hur och vilket sätt det kan eller bör ske. I denna utbildning får du verktyg hur du leder och driver omställningen.

Innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Rätt använt är digitaliseringen ett viktigt verktyg för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Näringen behöver kompetensutvecklas för att hantera och driva omställningen.

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam och som driver förändringsarbete i en verksamhet och som vill kompetensutvecklas i hur digitala verktyg kan effektivisera samt utveckla verksamheten i strävan att bidra till de globala hållbarhetsmålen.

Start vecka 40  • 12 veckor • halvfart  • helt digital
Vi tar emot sena ansökningar t.o.m. 1 oktober

Förenkla processer och skapa en hållbar arbetsmiljö

Digitalisering betyder att använda teknik för att göra saker enklare och bättre. Kursen handlar om hur vi kan använda digitalisering för att göra saker på ett smart sätt och för att hjälpa världen att bli bättre. Vi tittar på hur saker görs nu och försöker hitta sätt att göra dem ännu enklare, vilka tekniska verktyg vi kan använda för att göra jobbet lättare och spara tid, på ett hållbart sätt!

Effektivitet och Spara tid:
Genom att lära dig hur digitala verktyg och processer fungerar kan du göra arbetsuppgifter snabbare och enklare. Det frigör tid och resurser som kan användas på andra viktiga saker.

Hållbarhet:
Genom att använda digitalisering för att förenkla processer och skapa en hållbar arbetsmiljö kan vi spara naturresurser och minska miljöpåverkan. Detta är viktigt för att uppnå hållbara mål och bevara vår planet.

Bättre Beslut:
Digitalisering ger dig tillgång till mer information och data som du kan använda för att fatta smartare beslut. Du kan analysera trender och mönster för att anpassa din verksamhet efter vad som fungerar bäst.

Innovation:
Genom att lära dig om digitala verktyg och tekniker kan du vara mer öppen för innovation. Du kan komma på nya sätt att göra saker på och hitta lösningar på utmaningar som du inte tidigare tänkt på.

Konkurrensfördel:
Företag som är duktiga på digitalisering har ofta en fördel gentemot sina konkurrenter. Genom att lära dig dessa färdigheter kan du hjälpa ditt företag att vara konkurrenskraftigt och anpassa sig till en alltmer digital värld.

Personlig Utveckling:
Genom att förstå och använda digitala verktyg utvecklar du din kompetens och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det kan öppna upp nya möjligheter för dig i din karriär.

Hållbar Framtid:
Digitalisering är en viktig del av framtidens arbete. Genom att lära dig dessa färdigheter blir du bättre rustad för att möta de utmaningar och möjligheter som framtidens arbetsliv kommer att erbjuda.

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

2 år heltid (eller motsvarande deltid) dokumenterad yrkeserfarenhet från att ha arbetat med att driva projekt eller processer. Utbildningen riktar sig mot de personer som vill driva eller driver digital förändring i en verksamhet.

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

 

Urval

Alla behöriga sökande erbjuds att genomföra en urvalsprocess (vid fler sökande än antalet studieplatser). Det innebär att behöriga sökande ombedes att genomföra en skriftlig uppgift och utifrån resultatet av denna rangordnas antagningsordningen. De sökande med högst resultat kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Syftet med särskilt prov är att mäta den studerandes generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt för den sökande att öka sina möjligheter att bli antagen.

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du som studerande är i behov av särskilt pedagogiskt stöd ska du kontakta utbildningsledaren och berätta om vilka insatser du som studerande kan behöva i dina studier. Observera att den studerande tillsammans med utbildningsledaren kartlägger behovet av särskilt pedagogiskt stöd och upprättar en ev. handlingsplan. Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen.

Utbildningsperiod

Start vecka 40, 12 veckor, halvfart. Sista ansökningsdag  27 augusti.

 

Digital omställning mot Agenda 2030

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam och som driver förändringsarbete i en verksamhet och som vill kompetensutvecklas i hur digitala verktyg kan effektivisera samt utveckla verksamheten i strävan att bidra till de globala hållbarhetsmålen.

Nyheter

Ny på jobbet!

Ny på jobbet!

Jonas Wilson Stoltz heter jag jobbar primärt med utbildningarna "Koordinator inom besöksnäringen" och "Operativ ledare - inriktning Revenue Management" Trivs gott i turismindustrin. Jag kommer från event – och nöjesbranschen där jag jobbat operativt som projektledare...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer
Hur funkar det?

Hur funkar det?

Har du funderat på att plugga på Yrkeshögskola? "Hur funkar det? Hur söker man? Har jag behörighet? Kan jag studera på distans? Hur mycket praktik är det?" Här i artikeln från Yrkeshögskolan.se finner du svar på de frågor du kanske har! Hoppas vi ses till hösten på...

läs mer
Korta kurser och alla hjärtans dag!

Korta kurser och alla hjärtans dag!

VECKANS SPANING - KOMPETENSHÖJNING och ALLA HJÄRTANS DAG - HUR HÄNGER DET IHOP?YH, program, korta kurser, Yrkesvux, Vuxenutbildning... Kärt barn har många namn men det som är gemensamt för dessa är livslångt lärande. Något som vi har en stor passion för. Det finns...

läs mer
Hjälp oss hjälpa!

Hjälp oss hjälpa!

Musikhjälpen 2022 är igång och årets tema är: ”En tryggare barndom på flykt ifrån krig”. Våra studerande i klass TS24 - KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN, har startat en insamling från studenterna på Akademi Båstads YH där du kan gå in och skänka en slant! Vill du vara...

läs mer
Möt Victoria!

Möt Victoria!

Victoria, går första året på utbildningen Koordinator inom Besöksnäringen. Vi träffade henne och ställde några frågor! Hej Victora!Berätta, vem är du?Svar: Jag heter Victoria Fagerlind, 32 år gammal och bor i Vänersborg, en mindre stad som ligger ca 1 h från Göteborg....

läs mer