Nätverk inom YH

Senast ändrad: feb 21, 2018

Myndigheten för Yrkeshögskola

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Läs mer på: myh.se

Yrkeshögskoleförbundet

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

Läs mer på: yhf.se

YH collection

“YH Collection är ett samarbete inom Skåne Nordväst med de 11 kommuner som finns här. Vi marknadsför oss tillsammans, deltar i mässor och gör vartannat år en dag för Studievägledarna inom Nordvästra Skåne. Genom detta samarbete kan vi som enhet inom Yrkeshögskolan göra en gemensam påtryckning på regionens politiker för att främja vuxenutbildning. Dessutom genom diskussioner ser vi till att inte söka utbildningar inom samma områden.”

Läs mer på: yhcollection.se

KONTAKT

Reception 0431-772 18

Besök oss!
Vi finns i centrala Båstad
Lyckan 15
269 31 Båstad

Maila oss!

Pin It on Pinterest

Share This