Nätverk inom YH

Senast ändrad: apr 23, 2021

YHIS – Yrkeshögskolor i Skåne

YHIS är en regional, ideell förening för anordnare, utvecklare och andra intressenter av yrkeshögskoleutbildningar i Skåne. Syftet är att främja yrkeshögskolans utveckling och skapa olika nätverk i Skåne. Föreningens huvudsakliga uppdrag är att kompetensutveckla medarbetare som arbetar med yrkeshögskolan, vara remissinstans i olika frågor som rör yrkeshögskolan, samarbeta med Region Skåne samt anordna evenemang som medlemmar har behov av för att bedriva yrkeshögskoleutbildning. 2021 är Akademi Båstad Yrkeshögskolas rektor Ewa Nilsson, ordförande i föreningen.

Läs mer på: yhis.nu

YH Collection – nätverk för YH-anordnare i nordvästra Skåne

YH Collection är ett nätverk inom Skåne Nordväst med de 11 kommuner som bedriver yrkeshögskoleutbildning, både för privata anordnare och kommunala anordnare. Syfte är att driva frågor tillsammans som berör samtliga anordnare. Med en anställd YH-accelerator i Helsingborgs stad möjliggörs detta arbete. Frågor som nätverket samarbetar kring är: marknadsföring, kontakter med näringslivet för att utveckla nya YH-utbildningar samt informera om yrkeshögskolan. YH-accelerator stöttar de anordnare som behöver hjälp framtagandet av nya YH-ansökningar.

Läs mer om: YH Collection

MYH – Myndigheten för Yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Tillsyn och granskningar görs även av myndigheten gällande utbildningarnas kvalitet och resultat.

Läs mer på: myh.se

Yrkeshögskoleförbundet

Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

Läs mer på: yhf.se

KONTAKT

Reception 0431-772 18

Besök oss!
Vi finns i centrala Båstad
Lyckan 15
269 31 Båstad

Maila oss!