Operativ ledare - inriktning Revenue Management, 150 Yh-poäng

 

Vad krävs av morgondagens ledare inom besöksnäringen?
Vill du utvecklas som ledare, växa i din yrkesroll och få en helhetsbild av hur långsiktig lönsamhet skapas? Denna utbildning innehåller de komponenter du behöver för att utvecklas till framtidens ledare!
Ansökan för uppstart september 2021 är öppen.

Sök här!

Operativ ledare – inriktning Revenue Management

Senast ändrad: feb 23, 2021

Hör några av våra studerande berätta om utbildningen här:

Trender inom besöksnäringen ställer högre krav på kompentens på medarbetare och ledare. Dagens turister och gäster är digitala, resvana, kunniga och efterfrågar en allt högre nivå på kunskap från företag och medarbetare i vår bransch. Samtidigt kommer automatisering och teknisk utveckling att öka trycket på både specialisering och personligt bemötande men kommer även påverka organisation, arbetssätt, ledarskap mm. Detta ökar behovet av kompetens, både på lång och kort sikt.

Utbildningen ger dig i din yrkesroll som Operativ ledare kompetens att utifrån verksamhetens idé och mål ta lönsamma beslut och leda verksamheten på ett hållbart sätt. Att jobba som operativ ledare är varierande, roligt, ansvarsfullt och utvecklande. Det är viktigt att ha stor ekonomisk förståelse och kunskap inom området Revenue Management som kortfattat innebär att sälja er produkt till rätt kund vid rätt tillfälle. Detta samtidigt som du jobbar för att behålla och attrahera nya medarbetare och skapa ett hållbart ledarskap.

FÖR VEM?
Riktar sig till dig som är yrkesverksam i besöksnäringen och som önskar ta en större ansvarsroll i din verksamhet eller vill växa i din ledarroll. Många av våra studerande vill bli tryggare i sin yrkesroll, vill ta nästa steg och hänga med i samhällsutvecklingen.

För att känna trygghet, självförtroende och en progressivitet i din roll behöver du förståelse för de ekonomiska, marknadsmässiga och organisatoriska förutsättningarna som påverkar och styr affärsutveckling varför en grundläggande branschkännedom måste finnas. Med vår utbildning får du förståelse vad som krävs för att kunna ta faktabaserade och kundcentrerade beslut som är kopplade till organisationens affärssyfte.

VAD FÅR DU?
Innehållet i samtliga kurser är handplockade där komponenterna är viktiga faktorer som bygger och utvecklar verksamheten. Med ledningsgruppens aktiva deltagande, lärare och föreläsare från näringslivet gör att utbildningen ständigt uppdateras och ger dig verklighetsbaserade praktikfall som du kan applicera direkt i din yrkesmässiga vardag.

Utbildningens mål är att du ska utveckla kompetens för att leda en avdelning/verksamhet i besöksnäringen operativt. Utbildningen ger dig en stor förståelse om Revenue Management, en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna – är en förutsättning för att kunna ta rätt beslut och leda verksamheten. Det många av våra studerande nämner efter utbildningens slut är att de utvecklats mycket på det personliga planet och fått ett unikt nätverk.

Yrkesrollen som operativ ledare med inriktning Revenue Management ligger helt rätt i tiden!

ARBETSGIVARE, VAD INNEBÄR DETTA FÖR DIG OCH VAD GER UTBILDNING VERKSAMHETEN?
Genom att tillsammans planera dagar för studier investerar du i din medarbetare i en kompetenshöjande utbildning som inte bara utvecklar hen utan även din verksamhet både under och efter utbildningen. Detta då din medarbetare kommer jobba med teori, olika case, frågeställningar osv som direkt kan appliceras i vardagen. Ni kan verksamhetsutveckla genom att hen utgår från verksamheten i olika case under utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och genom vårt upplägg sker en progression som ger kunskap, färdighet och kompetens som gagnar alla parter.

I slutet av utbildningen genomför den studerande ett projekt med en frågeställning som med fördel kan genomföras i sin egna verksamhet. Detta mynnar ut i en studentrapport med förslag på strategier som förhoppningsvis direkt kan användas i er verksamhetsutveckling och bidra till en högre lönsamhet inom frågeställningens område. Med de studerandes inblick i verksamheten samt teorier och verktyg ges nya tankar och idéer där många av handledarna återkopplar att rapporterna har gett förbättringsförslag som kommer ge stor effekt för deras verksamheter och förändra anläggningens lönsamhet. Efter implementering ser de snabbt effekten!

HUR ÄR UPPLÄGGET?
Utbildningen pågår under tio månader på trekvartsfart och halvdistans. Detta möjliggör att du som studerar med fördel kan kombinera ditt ordinarie arbete med studier. Genom att tillämpa teori i diskussioner, praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten får du en djupare förståelse och progressivt lärande.

Utbildningsträffar sker i Båstad vid ca tio tillfällen under läsåret, träffarna pågår ca tre dagar per gång och sker ungefär var fjärde vecka. Mellan träffarna sker digitala föreläsningar, du arbetar med projekt och instuderingsuppgifter på distans både enskilt och i mindre grupper. Minst en dag i veckan utöver utbildningsträffarna bör du avsätta för att klara de krävande men garanterat givande kurserna.

KURSINNEHÅLL

Operativt ledarskap, 50 YH-poäng

Kursen belyser det operativa ledarskapet utifrån ett brett perspektiv både internt och externt. Huvudsyftet med kursen är att du ska utveckla kompetens att leda dig själv, andra medarbetare. Och sitt team på ett hållbart sätt. Du får en förståelse hur digitaliseringen påverkar organisationen och hur du som ledare planerar, leder och utvecklar kompetens i en konstant förändring. För att kunna leda och utveckla en personalgrupp i ett samhälle som är i konstant förändring på ett pedagogiskt och situationsanpassat sätt, får de studerande kunskaper om bla olika ledarstilar, organisationsformer, värdegrundsarbete, grupprocesser och konflikthantering.I kursen ingår bland annat.:

 • Etik och Responsible Business
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Personalarbete
 • Lagar och avtal i besöksnäringen
 • Säkerhetsarbete

Ekonomi - Revenue Management, 50 YH-poäng

Kursens ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi, företagande, affärsmannaskap och ekonomisk planering. Huvudfokus är Revenue Management, en metod som bygger på att ta kontroll över efterfrågan och priset för att maximera intäkterna och på detta sätt öka företagets lönsamhet. Du som studerande får i kursen kunskap om hur intäkt och lönsamhet kan maximeras genom att agera och reagera utifrån marknadens förutsättningar. Kursen behandlar terminologi inom ämnet såsom prissättning, kalkylering och prognoser.

I kursen ingår bland annat.:

 • Företagsekonomi för besöksnäringen
 • Prognos och budget
 • Revenue Management
 • Segmenterad prissättning
 • Benchmarking
 • Digitala RM verktyg

Affärsstrategi, 35 YH-poäng

Kursen ger kunskap i marknadens behov och krav om vad som krävs för att kunna ta faktabaserade och kundcentrerade beslut som är kopplade till organisationens affärssyfte.

Genom ett case jobbar du igenom din affärsplan, målsättning och skapar genomtänkta strategier där man skapar förutsättningar utifrån digitaliseringen och omvärldsbevakning. Hur man med hjälp av automation, olika kanaler och verktyg interaktivt kommunicerar med gäster, leverantörer, medarbetare mfl.

Kursen är uppbyggd för att utveckla en kompetens att i rollen kunna hantera hela processen från omvärldsanalys, behov, prissättning, försäljning, distribution och merförsäljning.

I kursen ingår bland annat.:

 • Affärsplan och grundläggande strategiarbete
 • Köpprocess och köpbeteende
 • Marknadskommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Digitalisering

Projekt inom operativt ledarskap, 15 YH-poäng

I utbildningens sista kurs väljer den studerande utifrån en frågeställning att arbeta med ett utvecklingsprojekt i en verksamhet inom besöksnäringen. Målet är att självständigt identifiera och analysera faktorer kring företagets verksamhet med fokus på hur detta påverkar företagets lönsamhet samt ta fram en strategisk och pedagogisk handlingsplan.

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Om du inte är behörig kan du eventuellt ansöka på så kallad reell kompetens. För information ring 0431-772 18

Särskilda förkunskaper

3 år halvtid eller 1½ år heltid dokumenterad branschspecifik yrkeserfarenhet inom besöksnäringen. Annan yrkeserfarenhet kan vara en yrkesroll inom besöksnäringen där man har stor förståelse för branschen såsom ansvarsfull tjänst på tex en marknads- eller försäljningsavdelning.

Utbildningen riktar sig mot medarbetare som önskar ta en större ansvarsroll i sin verksamhet eller vill växa i sin ledarroll. Branschspecifik yrkeserfarenhet kan vara roller inom: – reception – restaurang – konferens – teamleader – roll med visst helt eller visst ansvar inom besöksnäringen – driver eget företag såsom pensionat, café, restaurang, aktivitetsbolag osv

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Alla behöriga sökande kommer då att kallas till särskilt prov, det genomförs vanligen i Båstad eller digitalt slutet av maj/början av juni.Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven och yrkeserfarenhet det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Operativ ledare – Några goda exempel på föreläsare!

 • Niklas Örnfelt, Inteam
 • Fredrik Önrup, Pingvinen AB
 • Anita Larsson, egen företagare inom samtal, krishantering och utbildning
 • Perra Pettersson, Benchmarking Alliance
 • Annemarie Gubanski, Taktikon
 • Martin Andersson, ADD CONTENT
 • Hans Kanold, StaySafe Hospitality
 • Johan Öhman, MiWell
 • Helene Arvidsson, Gr8meetings

 Nedan följer en presentation av ledningsgruppens medlemmar

 

 

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Fredrik Kocon

Fredrik Kocon

Ordförande och projektledare Destination Söderåsen

Helén Rosenberg

Helén Rosenberg

Utbildningsledare Operativ ledare - specialisering Revenue Management

Henrik Jönne

Henrik Jönne

VD Hotel Skansen- A Gram Hotel

Jesper Malmquist

Jesper Malmquist

Regionchef Branäsgruppen

Jimmy Moritz

Jimmy Moritz

Marknad & Försäljningschef Skånska Möten - din mötespartner i Skåne & Öresundsregionen

Johan Knutsson

Johan Knutsson

Price My Hotel Room

Johan Öhman

Johan Öhman

VD och grundare av MiWell Nordic AB

Malin Lundgren

Malin Lundgren

VD, IKEA Hotell

Maria Koch

Maria Koch

Försäljningschef samt sitter i ledningsgruppen för HKC Hotels

Maria Skoglund

Maria Skoglund

Certifierad för IPU- Beteende- och drivkraftsanalyser Diplomerad Coach via Right Kjaer & Kjerulf A/S

Thomas Dalebring

Thomas Dalebring

Humanor. Interim Manager, rådgivare digital ledare

Välkommen med din ansökan för utbildningsstart september 2021. Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen.
Klicka här för att göra din ansökan!

Pin It on Pinterest

Share This