Koordinator inom besöksnäringen, 400 YH-poäng

Koordinator inom besöksnäringen, 400 YH-poäng
Detta är en bred utbildning och det finns många olika jobbutgångar. De som gått utbildningen jobbar idag bland annat som projektledare, marknadskoordinator, näringslivsutvecklare, turismanordnare, konferensansvarig eller inom reception och bokning.

DIGITAL INFOTRÄFF
Vill du veta mer om Koordinator inom besöksnäringen så kan du vid tre tillfällen under våren träffa oss digitalt:
24/4 kl. 18-19, 26/4 kl. 9-10 och 6/5 kl. 16-17 
Länk till träff.

80 veckor, studiefart 100%, platsbunden i Båstad.
Ansök senast 19 maj.

 

Rusta dig med fräscha kunskaper

Utbildningen är indelad i kurser utifrån yrkesområden inom besöksnäringen för att skapa en helhetsbild för området. Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom bland annat turism, ekonomi och marknadsföring, vilket ger en bred kunskapsbas att utvecklas från. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden som t.ex. besöksnäring, projektledning, försäljning, affärsutveckling och ledarskap. Detta i kombination med fyra LIA-perioder ger dig en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett brett nätverk.

Under utbildningen fokuseras det även en hel del på mjuka värden så som service och attityd/inställning. Det är också viktigt att du i din roll som Koordinator behärskar bl. a. Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Word och Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Spetskompetens med individuell fördjupning

Under utbildningens sista del sker en individuell fördjupning som ger spetskompetens för arbete i branschen. Efter examen kan du t.ex.  arbeta inom turismutveckling, projektledning, eventproduktion, affärsutveckling eller marknadskommunikation. Du erbjuds även att genomföra en s.k DISC-analys. Denna hjälper till att bättre förstå sig själv och andras beteenden. DISC är ett av världens mest använda personlighetsverktyg för att utveckla människors självkännedom och kommunikation.

Utbildningens upplägg

Denna utbildning är på heltid och bunden till Båstad. Alla teoretiska pass är förlagda i Båstad (totalt 52 veckor) och resterande 28 veckor (fördelat på fyra olika perioder under utbildningen) är s.k. LIA som du kan förlägga geografiskt där du önskar. En vanlig dag brukar starta kl. 9 och vara slut ca 16. Önskas boende i Båstad finns det gott om möjligheter. Ett veckoschema brukar innefatta ca 3,5 dagar teoretiska studier och resterande tid kan nyttjas till grupparbete och/eller individuella projekt som ingår i angiven kurs moment. Som sagt är de flesta fysiska träffar men digitala föreläsningar förekommer självklart också.

Lärande i arbete (LIA)

Under 28 veckor kommer du att utbildas på olika företag i branschen där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper praktiskt. LIA fördelas över fyra perioder som gör att du utbildas och utvecklas inom flera inriktningar/nivåer.

Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av YH-utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät. Vår utbildning är en väl inarbetad rekryteringsbas för branschen.

Fördelar med oss

Våra innevarande studerande har bl.a. framfört följande fördelar med att studera på denna utbildning:

• Vi har drivit utbildningen länge och har ett väl inarbetat nätverk (en student träffar ca 120 personer/företag under sina 80 utbildningsveckor).
• De kursansvariga kommer från näringslivet.
• Det är en liten skola där vi ser alla studerande och skolans personal är dagligen anträffbar.
• Alla erhåller ett personlighetstest och för tillfället använder vi oss utav DiSC-profilen.
• Fyra LIA-perioder ute i näringslivet.
• De studerande får genomföra en hel del live-projekt.
• Vi erbjuder löpande studerandesamtal.

Hör vad representanter för utbildningen och våra studerande har att säga!

Läs vad våra före detta studerande tycker!

Sandra Svensson

Vem är du och när (och vad) gick du på Akademi Båstad? 
Sandra heter jag och tog examen sommaren 2023 på Akademi Båstad och gick utbildningen Koordinator inom besöksnäringen. 
Jag har alltid haft ett stort intresse av marknadsföring och ledarskap och har skickat in olika jobbansökningar men har aldrig ens fått chansen till en intervju pga att jag saknade utbildning eller erfarenhet. Erfarenhet är svårt att få om man aldrig får chansen. När jag såg att utbildningen “Koordinator inom besöksnäringen” innehöll alla kurser jag behövde få på mitt CV för att kunna komma närmre min dröm så tvekade jag inte en sekund på att skicka in min ansökan. Det har varit ett av mina bästa val och beslut i livet och jag ångrar ingenting.

Vad hände direkt efteråt? 
Jag gjorde min sista LIA på Funplays och det ledde till en projektanställning som projekt- och marknadskoordinator direkt efter studierna. Jag valde min LIA väldigt noga och tänkte alltid långsiktigt. 

Var är du idag? 
Min projektanställning på Funplays tog nyligen slut och jag har nu fått en ny tjänst som marknadskoordinator på Scandinavisk spismiljö i Helsingborg. Tack vare att jag byggt på mitt CV och erfarenhet fick jag äntligen chansen att jobba med det jag älskar. 

Ngn dröm/mål framåt? 
Mitt mål har alltid varit att vara på en arbetsplats där jag trivs och som känns kul att gå till varje dag, man spendera väldigt mycket tid på sitt jobb och livet är för kort för att inte trivas. Min dröm och även mitt mål är också att jobba med något jag brinner för och där jag kan visa vad jag går för. Jag är på mycket god väg att nå dit jag vill, och det är tack vare den här utbildningen. 

Vad tror du att du fick med dig mest som var användbart i livet, från utbildningen? 
Något som jag fick med mig från utbildningen är bl a:
• Enormt nätverk
• En bred kompetens.
• LIA är en fantastisk möjlighet att kunna hitta sitt drömjobb.

Vill du skicka med något till eventuella nya sökande?
Jag vill verkligen rekommendera den här utbildningen, den är bred och den ger dig enorma möjligheter att kunna nå dina drömmar.
Att du ska välja din LIA noga och våga tänka utanför boxen. Jag har alltid velat ha ett jobb med hög lön men sen hörde jag något riktigt bra quot ” Du ska jaga dina drömmar och inte pengarna, de kommer vid leverans” bästa jag har hört och kommer ta det till mig och det borde du också göra. 
Jag vill även skicka med att, om du tar den här utbildningen på allvar, är drivande och framåt så kommer du komma långt.
Lycka till och SÖK! 🙂

Trädgårdsstudent
Trädgårdsstudent

Ida Strömqvist

En investering i min framtida karriär!

Det som gör Koordinator inom besöksnäringen unikt är mötet med representanter från näringslivet som skapar nya visioner om framtiden hos mig. Dessutom är det ovärderliga kontakter att bevara efter examen.

Jag har inte en enda gång under utbildningen tänkt ”undra om det här kommer leda till jobb”. Gång på gång öppnas mina ögon för nya yrken som jag kan tänka mig efter examen. Jag känner mig fylld med relevant kunskap för att kunna ta mig an spännande utmaningar i min framtida karriär.

Evelina Ekelund

Mitt bästa beslut!

Att jag vågade ta steget från detaljhandeln och kasta mig in i något jag alltid drömt om… besöksnäringen… det är nog det bästa beslutet jag tagit i mitt arbetsliv! Vilken energi, vilka föreläsare och sån bredd att man kan bli vad man vill ”när man blir stor”… Du kommer inte ångra dig om du väljer denna utbildning!

Trädgårdsstudent
Trädgårdsstudent

Jesper Kihlberg

Fantastisk utbildning!

En mycket bra och bred utbildning där du får lära dig allt som behövs för att jobba inom besöksnäringen! Högt kompetenta utbildare & relevanta gästföreläsare från branschen, proffsiga utbildningsledare och det ges många tillfälle att få vara med att jobba på evenemang för att få ytterligare erfarenhet. Har trivts mycket bra på under mina två år och har verkligen hittat helt rätt inriktning karriärmässigt!

Kursplan

Besöksnäring – Branschkunskap, 50 YH-poäng

Kursen ger kunskap om vad besöksnäring är och belyser hur olika organisationer arbetar med turism, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Kursen ger en framtidsorienterad fördjupad helhetsbild över hur begrepp och samband hänger ihop. Kursen fokuserar på besöksnäringens avgörande roll och ekonomiska betydelse för samhället samt redogör för begrepp, historik och statistik. Fokus läggs även på olika verksamheter och aktörer samt branschens omfattning och tillväxt.
Kursen innefattar kunskap om hur näringen är sammansatt av flera branscher t.ex. hotell, restaurang, transporter samt handel. Aktiviteter i form av kultur, sport, evenemang, sevärdheter och rekreation är andra delar som ingår. Besöksnäringen är i hög grad beroende av många funktioner i kommun och region så som infra- och offentlig struktur och sammanlänkad med samhällets övriga aktörer. Ofta är också kommun eller region huvudman för platser eller anläggningar som är mål för besöket. Det kan t.ex. vara museer, teatrar, idrottsevenemang och natur- och kulturområden. Kommuner och regioner har därmed en stor inverkan på utvecklingen av näringen.
Kursen ger kunskap i digitaliseringens påverkan och möjlighet för branschens framtida utveckling. De studerande utmanas i att simulera och tänka kring framtidens behov och krav för hela besöksnäringen. Arbete kring service, värdskap och gruppbeteende inleds och löper genom hela utbildningen. I kursen tränar den studerande på att anpassa det egna agerandet utefter olika situationer och behov för att på så sätt utveckla kompetens för att skapa effektiva möten och goda relationer. I kursen utvecklar de studerande färdighet i att på engelska muntligen presentera ett område inom besöksnäringen.

I kursen ingår bl.a:
– Besöksnäring
– Turismkonsumtion
– Digitalisering
– Service, värdskap och gruppbeteende

Affärsekonomi, 35 YH-poäng

Kursen ger de studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla kompetens att medverka i en framtida ekonomisk styrning av ett företag. Kursen behandlar terminologin inom ämnet med bl.a. prissättning, kalkylering (marginal och pålägg), budgetering och uppföljning av ekonomiska beslut samt att skapa en medvetenhet kring lönsamhetstänk. De studerande tränas även att beräkna och analysera branschspecifika nyckeltal.
Kursen tar upp begreppet associationsrätt och skapar förståelse för olika bolagsformers förutsättningar. Kursen skapar förståelse för Revenue Management och dess ökande betydelse för branschen. Revenue Management är en metod som bygger på att ta kontroll över utbud och förutspå efterfrågan och utifrån detta skapa en prissättningsstrategi för att optimera företagets lönsamhet på intäktssidan. De studerande kommer även att erhålla färdigheter i det digitala verktyget Excel.

I kursen ingår bl.a:
– Kalkylering
– Associationsrätt
– Revenue Management

Marknadskommunikation, 40 YH-poäng

Kursen ger kunskaper i marknadskommunikation, det vill säga hur en verksamhet kommunicerar med sin marknad och sina kunder. Kursen innefattar medel för kommunikation såsom sökmotoroptimering (SEO), sökmotormarknadsföring (SEM), sociala medier, sponsring och PR. Kursen ger de studerande kunskaper om och färdigheter i att använda olika format för marknadskommunikation, både traditionella och digitala.
De studerande får kunskap om att kartlägga målgrupper och vad som påverkar dessa. Vidare behandlas att det krävs tydliga målsättningar för själva marknadsinsatsen för att marknadskommunikationen ska vara effektiv. Kursen ger de studerande kunskap om marknadsföringsprocessen som handlar om att  konvertera möjliga köpare, som är ovetande om ditt erbjudande, till nöjda kunder, som är lojala och rekommenderar ditt erbjudande till andra.
Kursen innefattar Content Marketing som är en strategi som beskriver innehåll anpassat till målgruppens intresseområden och som är tänkt att driva försäljning genom att skapa förtroende. Förtroendet skapas genom att ge mottagaren det den vill ha i form av anpassat relevant innehåll.
De studerande lär sig hur ett företag styr sin verksamhet gällande produktens/tjänstens framtagande och livscykel, varumärkesbyggande, målgruppsanpassning och kundorientering. Genom denna kunskap lär sig de studerande att identifiera affärsmöjligheter och hur dessa kan användas för att skapa ökad lönsamhet. Kursen ger den studerande möjligheten att utveckla färdighet i att kommunicera professionellt med olika målgrupper och ger den studerande verktyg för att utveckla och fördjupa sin kompetens för att ta ansvar för sin del i kommunikation med andra och bidra till dialog.
I kursen ingår bl.a:
– Marknadsföring
– Content Marketing
– Varumärkeskunskap
– SEO och SEM
– Sociala medier och annonsering

LIA1, 35 YH-poäng

Den första LIA-kursen syftar till att skapa förståelse för yrkesrollen och praktiskt arbete i branschen. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika ståndpunkter. Kursen ska ge den studerande tillfälle att integrera förvärvade teoretiska kunskaper och teoretiska modeller denne erhållit från tidigare kurser i verklig arbetsmiljö. Det huvudsakliga målet med den första LIA-kursen är att den studerande ska få en grundläggande förståelse för de krav som finns i branschen och också veta mer om vilka yrkesroller som förekommer. Den studerande ska delta i vanligen förekommande aktiviteter och arbetsuppgifter på LIA-platsen. Under denna LIA-period ska den studerande framför allt arbeta praktiskt med kundkontakt.

Under LIA utvecklar den studerande färdighet i att kommunicera och samverka med andra. Inhämtande av information och kommunikation kan ske på såväl svenska som engelska, då engelska är det mest vanligen förekommande språket inom besöksnäringen

Projektledning och metodik inom event, 30 YH-poäng

Kursen redogör för projektledning och metodik med fokus på planering, genomförande och uppföljning inom event. Kursen ger kvalificerad kunskap om vilken betydelse som upplevelseindustrin har för besöksnäringen. Vidare behandlas vilka intressenter som påverkas i samband med större event och vilken roll dessa har.
Ekonomi, säkerhets- och försäkringsfrågor kopplade till event behandlas också i kursen. Case används som utgångspunkt för att träna och få fördjupad förståelse för projektledning och metodik. De studerande får en förståelse för fördelar och ev. utmaningar med projekt som arbetsform.
De studerande uppnår färdighet i att utforma lämplig marknadsföring samt sponsorkoncept och avtal inom event. Verktyg ges för att självständigt utveckla kompetens att utvärdera och analysera egna och andras förutsättningar och insatser i olika projekt och utifrån det skapa en handlingsplan med utvecklingsmöjligheter.

I kursen ingår bl.a:
– Projektledning
– Projektmetodik
– Sponsorer och marknadsföring
– Konceptutveckling inom event

LIA 2, 35 YH-poäng

Under denna LIA-kurs ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom projektledning och metodik inom event. Den studerande ska medverka operativt i ett events produktion med fokus på att skapa en helhetsförståelse för projektledning. Kursen ska ge möjlighet att inom branschområdet tillämpa såväl praktiska som teoretiska kunskaper, vilka förvärvats i utbildningens övriga kurser.
Den studerande ska få insikt om de olika processer som förekommer i LIA-företagets operativa drift. Den studerande ska under kursen utveckla sin förmåga att planera, leda och delta i ett event samt att i relation till uppsatta mål utvärdera dess resultat och effekter.
Under LIA utvecklar den studerande färdighet i att kommunicera och samverka med andra. Inhämtande av information och kommunikation kan ske på såväl svenska som engelska, då engelska är det mest vanligen förekommande språket inom besöksnäringen.

Hållbar utveckling, 30 YH-poäng

Kursen ger fördjupad kunskap om arbetsprocesser, som genomsyrar alla nivåer, för att nå hållbar utveckling ur såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Kursen genomsyras av riktlinjer och internationella standarder som skyddar miljön, natur- och kulturvärden och driver den lokalekonomiska utvecklingen, för att på ett hänsynsfullt sätt kombinera turism med ursprungskulturer och lokala samhällen.
De studerande får fördjupad förståelse för begreppet hållbar utveckling och dess koppling till besöksnäringen. Kursen redogör även för hur hållbar utveckling kan analyseras och implementeras i en verksamhets alla led och vikten av en tydlig styrning i detta arbete.
De studerande ges verktyg för att finna hållbara utvecklingsmöjligheter för den egna personen, kompetens att använda personliga resurser i mötet med andra samt kunskap om den egna mentala beredskapen. Den studerande ges möjlighet att utveckla färdigheter som i sin tur leder till kompetens att agera problemlösare med ett kreativt förhållningssätt.
De studerande utvecklar färdighet att analyser och tolka litteratur, artiklar och hemsidor på såväl engelska som svenska för att argumentera för ståndpunkter inom hållbar turism.

I kursen ingår bl.a:
– Hållbar utveckling
– Turismens positiva och negativa effekter
– Hållbarhetsmetoder
– Mental beredskap och kommunikation

Affärsutveckling och försäljning, 25 YH-poäng

Kursen ger de studerande fördjupad förståelse för företagande och entreprenörskap samt kunskaper för att kunna arbeta strategiskt med försäljning utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv.
Kursen gör den studerande väl insatt i affärsutveckling, försäljning och merförsäljning samt dess positiva påverkan på kunden. Kursen ger konkreta verktyg, metoder och säljträning för att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter inom fysisk och digital försäljning. Kursen behandlar även hur kundprocesser drivs på ett framgångsrikt sätt, kundens köpsignaler samt hur individen kan styra och argumentera för försäljning mot uppsatta mål.
De studerande ska ha förståelse för att all försäljning handlar om relationer mellan människor. Kunden köper lika ofta en leverantör som en produkt. För att lyckas som säljare måste de studerande lära sig att lyssna, analysera och förstå kundens verkliga behov. Kursen ger kunskaper om hur individen skapar nya affärer och vikten av att ställa rätt frågor för att skapa samhörighet och dialog med kunden. En säljare som utvecklat den högsta nivån inom relationsorienterad försäljning får långvariga, trogna och trygga kunder. Kursen innefattar även kunskaper om Customer Relationship Management (CRM).

I kursen ingår bl.a:
– Affärsutveckling
– Försäljning
– Köpbeteenden
– Customer Relationship Management (CRM)

Ledarskap, 35 YH-poäng
Kursen ska ge de studerande en helhetsbild av kommunikationens och ledarskapets betydelse för en grupps effektivitet och utveckling. De studerande tränas i att anpassa sitt ledarskap och att utveckla kompetens att möta de olika faserna i en grupps utveckling (situationsanpassat ledarskap). Likaså ges träning i konfliktförebyggande metoder och olika sätt att forma en organisation samt hur detta påverkar verksamheten. De studerande utvecklar sin förståelse för vikten av en gemensam värdegrund för en grupp/verksamhet och hur detta kan bidra till engagemang, motivation och effektivitet. Kursen redogör för processer i samspelet mellan människor och skapa förståelse för värdet av en verkningsfull kommunikation. De studerande får fördjupad förståelse för begreppet service management, personaladministration och kunskap om branschens krav och förväntningar.

I kursen ingår bl.a:
– Organisationsteori och ledarskap
– Personaladministration’
– Beteendeteorier och konflikthantering
– Employer Branding

LIA 3, 35 YH-poäng

Denna LIA-kurs syftar till att skapa fördjupad förståelse för yrkesrollen inom valt LIA-område. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika ståndpunkter. Genom att koppla utbildningens praktiska och teoretiska delar till uppgifter i ett operativt arbete i besöksnäringen stimuleras de studerande i utvecklingen av  sin yrkeskompetens.
Kursen ska leda till att den studerande får fördjupade kunskaper i yrkesrollen, det praktiska arbetet inom valt LIA-område och till att kunna arbeta självständigt med viss handledning och att lösa problem.
Kursen ska skapa insyn i och förståelse för strategiska uppgifter så som verksamhetsplanering och ledarskap. Den studerande utvecklar kompetens att i ett livslångt lärande väva samman kunskaper och färdigheter för progression inom valt LIA-område.
Under LIA utvecklar den studerande färdighet i att kommunicera och samverka med andra. Inhämtande av information och kommunikation kan ske på såväl svenska som engelska, då engelska är det mest vanligen förekommande språket inom besöksnäringen.

LIA 4, 35 YH-poäng

Under den sista LIA-kursen ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av besöksnäringen som den studerande vill specialisera sig på.
Denna avslutande LIA leder i många fall till anställning. Den studerande ska utifrån olika arbetsuppgifter kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningens gång för att skapa en yrkesmässig helhet.
Den studerande ska ha kunskap om företagets strategiska uppbyggnad och kunna komma med förslag till utvecklingsmöjligheter.
Den studerande ska utveckla kompetens att självständigt och aktivt delta i arbetet och därmed erhålla ytterligare säkerhet inom yrkesområdet för att vara redo för yrkesrollen som koordinator inom besöksnäringen.
Under LIA utvecklar den studerande färdighet i att kommunicera och samverka med andra. Inhämtande av information och kommunikation kan ske på såväl svenska som engelska, då engelska är det mest vanligen förekommande språket inom besöksnäringen.

Examensarbete, 15 YH-poäng

Kursens skapar helhetssyn och förståelse för samband inom besöksnäringen samt ger den studerande fördjupad kompetens inom dess olika grenar. Fokus ligger på att väva samman kunskaper och färdigheter till den kompetens som krävs för att kvalitativt utföra yrket som koordinator vilket i sin tur leder till spetskompetens i yrkesrollen. De studerande gör i samverkan med näringslivet ett examensarbete som fokuserar på ett område inom verksamheten och som innehåller rekommendationer på strategiska åtgärder för utveckling. Examensarbetet kan skrivas på svenska eller engelska.
De studerande ska välja lämpliga metoder för redovisning av erhållna resultat skriftligt och muntligt samt presentera examensarbetet på ett säljande sätt på svenska eller engelska. Även kritiskt granskande och opponering ingår.
Kursen ger verktyg för att utveckla kompetens inom yrket med fokus på bl. a. analytisk förmåga och att argumentera för olika ståndpunkter samt att aktivt verka i det personliga kontaktnät som byggts upp under utbildningen.

I kursen ingår bl.a:
– Utvecklingsplan
– Argumentation för ståndpunkter
– Kritiskt granskande och opponering

Ledningsgruppens medlemmar

Ledningsgruppen

Monica Frisk, Sanissi Consulting (Ordförande)
Christer Paulsson, Pensionat Strandgården (Vice ordförande)
Bobby Wallén, Hansen Event
Josefin Östrup Backe, Lunds universitet
Karolina Davidsson, Destination Halmstad
Boris Lennerhov, Gekås
Lotta Olmarker Dahlberg, Arena Båstad
Leif Nilsson, Leif Nilsson AB
Fredrik Kocon, Näringslivsenhetschef, Svalöv + Projektledare Destination Söderåsen
Mikael Mathiasson, Båstad Camping
Melker Bengtsson, Spread Media Sweden AB
Ewa Nilsson Winqvist, Akademi Båstad Yrkeshögskola
Jessica Johansson, Akademi Båstad Yrkeshögskola
Sara Eriksson, Akademi Båstad Yrkeshögskola
Jessika Rolfsson, klass TS23; studeranderepresentant
Matilda Andersson. Klass TS24; studeranderepresentant
Fredrik Armins, studeranderepresentant Dynamisk försäljning

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande):
– Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2)
– Engelska 6
– Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Urval

Alla behöriga sökande erbjuds att genomföra en urvalsprocess (vid fler sökande än antalet studieplatser). Då görs ett särskilt prov som är uppdelat i två delar, ett teoretiskt prov samt ett praktisk case. Av dessa moment kommer det praktiska provet värderas högst.

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du som studerande är i behov av särskilt pedagogiskt stöd ska du kontakta utbildningsledaren och berätta om vilka insatser du som studerande kan behöva i dina studier. Observera att den studerande tillsammans med utbildningsledaren kartlägger behovet av särskilt pedagogiskt stöd och upprättar en handlingsplan. Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen.

Utbildningsperiod

Augusti 2023 – maj 2025, Heltidsstudier förlagda i Båstad.

Koordinator inom besöksnäringen – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad inom besöksnäringen blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Andra utbildningar inom besöksnäringen

Jessica Johansson

Utbildningsledare Jessica Johansson har ordet

Mitt namn är Jessica Johansson och har det stora nöjet att arbeta som utbildningsledare på Koordinator inom besöksnäringen. Då jag har ett fantastiskt arbete går åren rasande fort och jag har varit anställd på Akademi Båstad Yrkeshögskola sedan 2000. Att jag stannat kvar så länge i organisationen beror främst på alla motiverade studerande, samarbete/dialog med näringslivet och härliga kollegor. Att kombinera detta med min pedagogiska utbildning och tidigare yrkeserfarenheter från branschen gör att jag fortsatt trivs mycket väl och känner att jag kan bidra. Min strävan är att vår utbildning fortsatt ska kännetecknas av hög kvalitet, att den är uppdaterad, att den ska innehålla en bredd av förläsare och självfallet att du som studerande ska utvecklas och ha 80 fantastiska studieveckor tillsammans med oss!

Min utbildningsbana och yrkesbana har bl.a. innefattat:
– examen som förskollärare
– arbete som förskollärare
– omfattande erfarenhet från resebranschen med inom olika positioner för researrangörer runt om i världen (har arbetat med det mesta på en destination, allt från att vara guide till Destinationschef).
– arbetat som rektor och lärare på researrangörers olika guideskolor.
– studerat fristående kurser inom t.ex. Hållbar social utveckling och Ledarskap

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Jonas Wilson Stoltz på 0431-772 05 eller maila direkt till jonas.wilson.stoltz@bastad.se

Nyheter

WIN-WIN!

WIN-WIN!

Yrkeshögskolan – en fantastisk möjlighet för besöksnäringen!Tänk dig att kunna ge dina medarbetare spetskompetens på områden som är högaktuella – och samtidigt ha dem kvar i verksamheten.Win-win för företagen i besöksbranschen, deras personal och inte minst deras...

läs mer
Full pott!

Full pott!

Grattis till oss! Tre av tre utbildningar beviljade! Hör Jenny Knutsson berätta mer i filmen.Beviljade vid denna ansökningsomgång:• Operativ ledare –Revenue management• Kvalificerad Trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning• Specialistundersköterska inom hälso-...

läs mer
Möt Sandra!

Möt Sandra!

Vem är du och när (och vad) gick du på Akademi Båstad? Sandra heter jag och tog examen sommaren 2023 på Akademi Båstad Yrkeshögskola där jag gick utbildningen Koordinator inom besöksnäringen. Jag har alltid haft ett stort intresse av marknadsföring och ledarskap och...

läs mer
Ny på jobbet!

Ny på jobbet!

Jonas Wilson Stoltz heter jag jobbar primärt med utbildningarna "Koordinator inom besöksnäringen" och "Operativ ledare - inriktning Revenue Management" Trivs gott i turismindustrin. Jag kommer från event – och nöjesbranschen där jag jobbat operativt som projektledare...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer
Hur funkar det?

Hur funkar det?

Har du funderat på att plugga på Yrkeshögskola? "Hur funkar det? Hur söker man? Har jag behörighet? Kan jag studera på distans? Hur mycket praktik är det?" Här i artikeln från Yrkeshögskolan.se finner du svar på de frågor du kanske har! Hoppas vi ses till hösten på...

läs mer