Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och yrkesroller i behov av snabb kompetensförflyttning. Alla program och kurser inom yrkeshögskolan är kostnadsfria och har ett flexibelt upplägg anpassat för att du ska kunna jobba och plugga parallellt.

 Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om att bevilja drygt 9 500 studerandeplatser för YH-kurser. Det innebär att Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 139 av de totalt 521 inkomna ansökningarna. Av de 9 500 beviljade studerandeplatserna startar 3 200 i år och 6 300 nästa år. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud av kurser drygt 17 500 platser med startår 2023 och framåt.

Akademi Båstad fick tre kurser beviljade i den första omgången 🎉 som samtliga startar hösten 2023
• Ekosystemtjänster i praktiken
• Dagvattenhantering i utemiljö
• Systematiskt hållbarhetsarbete för destinationer.

Den sistnämnda är en helt ny kurs där målet med kursen är att utifrån hållbarhetsstrategin skapa samsyn och långsiktigt och kontinuerligt hållbarhetsarbete internt och externt. Kursen riktar sig till den som är yrkesverksam inom kommun, region eller annan verksamhet som har ett destinationsuppdrag eller jobbar med destinationsutveckling och som vill ha spetskompetens i hur man skapar samsyn och driver hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen.

Första veckan i juli väntas besked på om Akademi Båstad får ytterligare korta YH-kurser beviljade.