Frågor och Svar

Studiestöd CSN

Du som studerar kan ansöka om studiestöd hos CSN. Studiestöd är ekonomiskt stöd som du kan få eller låna för att studera. Studiemedel består av bidrag och lån. Du väljer själv om du vill ta lån. De övriga studiestöden är bidrag, alltså pengar du inte behöver betala tillbaka.

Lärplattformen Vklass

Under utbildningstiden kommer den mesta informationen att delges digitalt via skolans lärplattform Vklass. Inloggningsuppgifter erhålls vid utbildningsstart. Studerande bör logga in på Vklass kontinuerligt gärna varje dag, för att hämta information, ladda ner dokument och lämna in uppgifter etc. Skolan skickar även meddelande via plattformen.

Studie- och yrkesvägledning – SYV

Behöver du stöd och vägledning kring studier? Är du över 20 år och folkbokförd i Båstads kommun? Då är du välkommen att boka tid med en studie- och yrkesvägledare (SYV) på Yrkeshögskolan.

Kontaktuppgift:
syvvux@bastad.se 
0431-777 49