Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård

Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 YH-poäng
Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Som undersköterska med fördjupade kunskaper och färdigheter kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska. Ladda hem mer fakta om utbildningen här!
Vi tar emot sena ansökningar t o m 13/8.
Det innebär att vi tar in behöriga allt eftersom det finns plats och i den ordning ansökan kommer in – så sök nu!

En spännande framtid

Efter din yrkeshögskoleexamen kommer din roll att skilja sig från undersköterskans då du fått kompetens att handleda och förmedla kunskap till annan personal, studerande, anhöriga och vårdtagare. Dina nya kunskaper och färdigheter kombinerat med din erfarenhet av och insikt i undersköterskans arbete innebär större möjlighet att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade undersköterskor. Utbildningen är en heltidsutbildning som bedrivs delvis på distans med en teorivecka i månaden på plats i Båstad varvat med handledda självstudier på hemorten. Utbildningsveckorna har utformats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialiserade undersköterskor. Under vårterminen ingår fyra veckors LIA (lärande i arbete).

Kompetenshöjning och kvalitetssäkring

Utbildningen ger dig en kompetenshöjning med beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid somatiska och psykiska sjukdomstillstånd. Din breddade och fördjupade kunskap medför beredskap att möta barn och vuxna, att möta människor med psykisk ohälsa samt att möta människor i livets slut.

Efter utbildningen kan du arbeta som handledare. Du får förmåga att identifiera problemområden och initiera förbättringsarbete samt förstå betydelsen av hur kunskap och vetenskap bidrar till en säker och lika vård för alla.

Våra studerande berättar!

Tünde Liljedahl

Student berättar om utbildningen som specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård.

Annelie och Ulf

Studenter som efter avslutad utbildning jobbar på på akuten berättar varför du ska söka Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård.

Kursplan

Kvalificerad hälso- och sjukvård 1, 30 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande nya och fördjupade kunskaper med tonvikt på omvårdnadsprocessen, anatomi, fysiologi och läkemedelshantering. Kursen ska vidareutveckla den studerandes kunskaper kring tecken och symtom på ohälsa. Syftet med kursen är att den studerande efter godkänd kurs ska ha de kunskaper som krävs inom de vårdområden där specialistundersköterskan arbetar.

Kvalificerad hälso- och sjukvård 2, 30 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande mer ingående kunskaper i de ämnen som behandlats i KVA 1. Syftet med kursen är att den studerande efter godkänd kurs ska ha handledningsberedskap i omhändertagande vid vanligt förekommande somatiska sjukdomstillstånd samt i akuta situationer utifrån ett salutogent och patientsäkert perspektiv. Godkänt betyg i KVA 1 är förkunskapskrav.

Kommunikation och ledarskap, 20 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande ökad förståelse för samtalets betydelse genom nya kunskaper i samarbetarskap, ledarskap och kommunikation. Kursen ska ge kunskaper om metoder och verktyg som kan användas i svåra situationer. Kursen ska träna den studerande att självständigt genomföra presentationer och handledning. Syftet med kursen är att den studerande efter godkänd kurs ska kunna arbeta som Handledare steg 1 och 2.

Barn och ungdomars utveckling och hälsa, 20 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande kunskaper om barnkonventionen, utvecklingspsykologi, anknytningsteori, lekterapi samt familjefokuserad omvårdnad. Kursen ska ge en överblick av de vanligaste somatiska och psykiska sjukdomarna hos unga samt en förståelse för barn i utsatta situationer. Syftet med kursen är att den studerande efter godkänd kurs ska ha nått tillräckliga kunskaper för att arbeta med barn eller för att fördjupa sina studier.

Palliativ vård 20 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande kunskaper i palliativ vårdfilosofi och palliativt förhållningssätt, inkluderande de fyra hörnstenarna, smärtskattning och de nationella riktlinjerna för palliativ vård. Kursen ska ge en förståelse för undersköterskans roll, hens ansvar och hens utmaningar i den palliativa vården. Syftet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs ska ha nått tillräckliga kunskaper för att arbeta med palliativa patienter eller för att fördjupa sina studier.

Psykisk hälsa och ohälsa, 20 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande kunskaper om psykiska och psykiatriska sjukdomar samt omvårdnad och behandling vid dessa.  Kursen ska ge kunskaper i omhändertagande vid akuta situationer samt om självmord och förebyggande insatser. Syftet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs ska ha nått tillräckliga kunskaper för att arbeta inom psykiatrin med eller för att fördjupa sina studier.

Prevention och rehabilitering, 20 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande kunskaper om den betydelse miljön, kosten och den fysiska träningen har såväl förebyggande som efter sjukdom eller skada. Kursen ska ge en förståelse för de samhälleliga och individuella vinster ett preventivt och rehabiliterande synsätt medför. Syftet med kursen är att den studerande efter godkänd kurs ska ha kunskaper för att kunna arbeta med preventiva och rehabiliterande insatser.

LIA, 20 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande att möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet inom ett vårdområde. Kursen ska ge möjlighet för den studerande att träna på  färdigheter som blodprovstagning, EKG , kateterisering och annat som är förekommande på praktikplatsen. Syftet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs ska ha fördjupade kunskaper inom yrkesrollen samt att se nya områden inom branschen. Godkänt betyg i KVA 2 är förkunskapskrav.

Examensarbete, 20 YH-poäng

Ett examensarbete är ett självständigt arbete som genomförs som avslutning av flertalet yrkesutbildningar. Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper i vetenskaplig metodik, inkluderande insamling, bearbetning och sammanställning av fakta utifrån ett identifierat problem. Syftet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs ska ha kunskaper för att kunna presentera ett förbättringsarbete.

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Kunskaper från utbildning inom vård- och omsorgsprogrammets kurser: Akutsjukvård, Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 inom gymnasieskolan eller motsvarande. Yrkeserfarenhet som undersköterska på 1 års arbete på heltid/2 års arbete på minst halvtid. För information ring 0431-772 18.

Urval

Särskilt prov och yrkeserfarenhet.

Utbildningsperiod

September 2023– juni 2024, heltid. Distans med en teorivecka i månaden på plats i Båstad.

Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad inom sjukvård blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Kit Emilsson

Utbildningsledare Kit Emilsson har ordet

På Yrkeshögskolan i Båstad har vi i många år erbjudit utbildningar för undersköterskor som vill höja sin kompetens. Min roll som utbildningsledare är att se till att våra vårdutbildningar ger den specialistkunskap du efterfrågar, samtidigt som jag är ett stöd för dig under din utbildning.

Akademi Båstads mål är att du ska få en utbildning som gör dig redo att avancera inom ditt yrke. Våra YH-utbildningar inom vård är framtagna i samarbete med arbetslivet och utifrån den efterfrågan som finns inom vårdsektorn. Mitt mål som utbildningsledare är att du ska våga lämna din komfort-zon, se nya möjligheter och som specialiserad undersköterska kunna bidra till en god, säker och jämlik vård. Att vara den ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är den självklara utgångspunkten för våra yrkesutbildningar. Jag är stolt över att kunna vara en del av teamet här på Akademi Båstad!

Bild: Vårdlärare Anna Sturesson till vänster och utbildningsledare Kit Emilsson till höger.

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Kit Emilsson på 0431-776 49 eller maila direkt till kit.emilsson@akademi.bastad.se

Nyheter

Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer
Hur funkar det?

Hur funkar det?

Har du funderat på att plugga på Yrkeshögskola? "Hur funkar det? Hur söker man? Har jag behörighet? Kan jag studera på distans? Hur mycket praktik är det?" Här i artikeln från Yrkeshögskolan.se finner du svar på de frågor du kanske har! Hoppas vi ses till hösten på...

läs mer
Taktil massage

Taktil massage

Arnhild Nilsson specialistsjuksköterska och kursansvarig Palliativ omvårdnad tog med sig specialistundersköterskan Ulla-Bella Persson båda från ASIH i Ängelholm. (Avancerad sjukvård i hemmet) sista dagen på kursen. Studenterna fick introduktion om taktil massage och...

läs mer
Korta kurser och alla hjärtans dag!

Korta kurser och alla hjärtans dag!

VECKANS SPANING - KOMPETENSHÖJNING och ALLA HJÄRTANS DAG - HUR HÄNGER DET IHOP?YH, program, korta kurser, Yrkesvux, Vuxenutbildning... Kärt barn har många namn men det som är gemensamt för dessa är livslångt lärande. Något som vi har en stor passion för. Det finns...

läs mer
Ny dag, nya möjligheter!

Ny dag, nya möjligheter!

  Först ett stort tack till alla er som tittade in till oss på vår Digitala Inspirationsdag den 31 mars. Superkul! Vi blev själva så inspirerade att vi kommer att ge er ytterligare ett tillfälle att chatta med våra utbildningsledare som svarar på alla era frågor om...

läs mer
Digital inspirationsdag!

Digital inspirationsdag!

Den 31 mars kl 16-18 finns vi på plats digitalt för att inspirera och informera samt svara på alla dina frågor ! Kika på filmer som presenterar våra utbildningar, hör vad våra studenter berättar och chatta via Zoom med utbildningsledare/lärare!...

läs mer