Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 YH-poäng

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Som specialistundersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska. Ladda ner faktablad och informationskort.

Specialistundersköterska – En spännande framtid

Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes inom kvalificerad sjukvård i privat, regional eller kommunal regi.

Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och sluten vård.

Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna har specialdesignats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialistundersköterska.

Kompetenshöjning för kvalificerad sjukvård

Du får en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av både barn och vuxna.

Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård. Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, och ett ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.

Våra studerande berättar!

Tünde Liljedahl

Student berättar om utbildningen som specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård.

Annelie och Ulf

Studenter som efter avslutad utbildning jobbar på på akuten berättar varför du ska söka Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård.

Kursplan

Kvalificerad sjukvård och behandling, 50 YH-poäng

Kursen ger fördjupade kunskaper och handlingsberedskap i omhändertagande vid olycksfall och vid svåra/akuta somatiska och psykiska tillstånd.

I kursen ingår bland annat:

  • kvalificerad sjukvård och behandling
  • göra adekvata bedömningar – vidta lämpliga åtgärder
  • handlingsberedskap för att i öppen- och sluten vård omhänderta vårdtagare/patient vid olycksfall
  • utföra dokumentation och medverka i vårdplanering
Kommunikation, samtal och bemötande i vården, 15 YH-poäng

Kursen ger kunskap i relationsetik och social-psykologi för att du som studerande ska utveckla din värdegrund och därmed utveckla verktyg för ditt etiska förhållningssätt. Dessutom ger kursen fördjupade kunskaper i kriser och krisbearbetning samt ger inblick i anhörig och vårdarnas situation. I kursen ingår Språkombudsutbildning enligt Vård- och Omsorgcollege.

Handledning och ledarskap, 15 YH-poäng

Kursen ger en förståelse för handledning som en hjälp och ett stöd i arbetet med människor och ett medel för den personliga kunskapsutvecklingen inom yrket. Kursen ger även kunskaper, inblick i metoder, färdigheter och redskap inom ledarskap. Kursen ger dig en Handledarutbildning enligt Vård- och Omsorgscollege

Hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 20 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap i vård och behandling av barn och ungdomar med olika sjukdomstillstånd och ge insikt i reaktioner på sjukdomhos barn och ungdom samt ge insikt i smärta och smärtbehandling. Kursen ska dessutom ge kunskap om lekens betydelse i sambandmed sjukdom, ge förståelse för familjens situation och betydelsen av samverkan med anhöriga/närstående.

Palliativ vård, 20 YH-poäng

Palliativ vård är aktiv vård med helhetssyn, av personer i alla åldrar, med allvarligt lidande på grund av svår sjukdom, och särskilt för personer nära livets slut. Vården syftar till att främja livskvalitet för den sjuke och närstående. Kursen ger kunskap om smärta och smärtbehandling.

Samverkan med olika organisationer,15 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om olika organisationer i samverkan inom öppen- och slutenvård samt om de lagar och författningar som styr yrkesområdet. Kursen ger kunskaper om anhörigvård, om äldres hälsa och ohälsa, geriatrisk omvårdnad och om medicinsteknisk utrustning.

Näring och hälsa, 15 YH-poäng

Kursen ger basala kunskaper i näringslära samt kunskap om och insikt i kosten och näringens betydelse för hälsa och välbefinnande. Kursen ger dessutom kunskap om kostens betydelse för uppkomst och utveckling av olika sjukdomstillstånd.

LIA Kvalificerad sjukvård/akutsjukvård/palliativ vård/psykiatri/primärvård/hälso- sjukvård för barn och ungdom, 20 YH-poäng

LIA:n är valbar och kopplad till respektive kurs inom utbildningen.

Examensarbete, 10 YH-poäng

Den studerande ska självständigt skriva ett examensarbete.

Psykisk ohälsa, 20 YH-poäng

Kännedom om behandling av psykiska tillstånd med tonvikt på omvårdnad.

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Kunskaper från utbildning inom vård- och omsorgsprogrammets kurser: Akutsjukvård, Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 inom gymnasieskolan eller motsvarande. Yrkeserfarenhet som undersköterska på 1 års arbete på heltid/2 års arbete på minst halvtid. För information ring 0431-772 18.

Urval

Särskilt prov och yrkeserfarenhet.

Utbildningsperiod

September 2021– juni 2022, heltid. Distans med en obligatorisk teorivecka/ månad i Båstad

Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad inom sjukvård blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Kit Emilsson

Utbildningsledare Kit Emilsson har ordet

På Yrkeshögskolan i Båstad har vi i många år erbjudit utbildningar för undersköterskor som vill höja sin kompetens. Min roll som utbildningsledare är att se till att våra vårdutbildningar ger den specialistkunskap du efterfrågar, samtidigt som jag är ett stöd för dig under din utbildning.

Akademi Båstads mål är att du ska få en utbildning som gör dig redo att avancera inom ditt yrke. Våra YH-utbildningar inom vård är framtagna i samarbete med arbetslivet och utifrån den efterfrågan som finns inom vårdsektorn. Mitt mål som utbildningsledare är att du ska våga lämna din komfort-zon, se nya möjligheter och som specialiserad undersköterska kunna bidra till en god, säker och jämlik vård. Att vara den ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är den självklara utgångspunkten för våra yrkesutbildningar. Jag är stolt över att kunna vara en del av teamet här på Akademi Båstad!

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Kit Emilsson på 0431-776 49 eller maila direkt till kit.emilsson@akademi.bastad.se

8 + 9 =

Nyheter

POSITIVA SIFFROR

POSITIVA SIFFROR

Det senaste året har vi och vår näring matats med negativa siffror gällande t.ex. minskad omsättning, permitteringar och arbetslöshet. Med anledning av det vill vi idag lyfta ett positivt tal – 85%! Hela 85% av de som tog examen från utbildningen Koordinator inom...

läs mer
10 DAGAR KVAR!

10 DAGAR KVAR!

Tro det eller ej men nu är det mer eller mindre ”the final countdown” för att ansöka till: ¤ KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN ¤ OPERATIV LEDARE – inriktning Revenue management ¤ SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA inom kvalificerad sjukvård Ansökan för dessa utbildningar stänger...

läs mer
Vårdutbildning – Bli diplomerat språkombud

Vårdutbildning – Bli diplomerat språkombud

Språket är en förutsättning för att kunna ge en god, säker och jämlik vård. Fler och fler av våra äldre kommer från en annan språkkultur, likaså gör många av våra medarbetare inom vård och omsorg. När du studerar till specialistundersköterska hos oss blir du även...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This