Arnhild Nilsson specialistsjuksköterska och kursansvarig Palliativ omvårdnad tog med sig specialistundersköterskan Ulla-Bella Persson båda från ASIH i Ängelholm. (Avancerad sjukvård i hemmet) sista dagen på kursen. Studenterna fick introduktion om taktil massage och även testa på varandra. Härlig lugn stämning i klassrummet. Taktil massage är en medveten och strukturerad beröring av huden. Man stryker, trycker och håller enligt ett mönster. Grunden ligger i en helhetssyn på människan och baseras på forskning och erfarenhet. Metoden används alltid individuellt och oftast på händer, fötter och rygg. Den kan lindra smärta, Bella berättar att det kan vara det enda som hjälper när man inte kan ge mer farmakologisk smärtlindring. Dämpar även oro och ångest. Tilläggas bör på något sätt att Bella var student här för 15 år sedan!