Några platser kvar!

Missade du att söka någon av våra utbildningar? Då får du en chans till! Vi har några platser kvar och tar emot sena ansökningar ett tag till. Dessa kommer att behörighetsprövas i den ordning de kommer in och därefter kommer ledningsgruppen att ta beslut om antagning....

Vem kan söka till våra utbildningar?

Inte behörig? Om du inte är behörig…. SÖK utbildningen ändå, det finns nämligen många sätt att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning. Intentionen är en bred väg in i yrkeshögskolan, både för dig som avslutat ett yrkesprogram från gymnasieskolan, men även för dig...

Vill du bli Kitchen Manager?

Då ska du söka vår utbildning som startar till hösten 2018! Se branschen berätta om sig själva och utbildningen. Söker gör du här! Men du får skynda dig lite! Senast den 15:e april måste din ansökan vara inne.

Studera till hösten?

Vill du studera vid någon av våra utbildningar till hösten? Då gäller det att söka nu! Senast den 15:e april måste du ha ansökt! Söker gör du här!