KVALIFICERAD TRÄDGÅRDSANLÄGGARE

Vill du bli en skicklig trädgårdsanläggare med kompetens att anlägga såväl komplicerade som funktionella utemiljöer? Då är det här utbildningen för dig – en utbildning där hantverkskunnandet är i fokus. Den kommer att ge dig gedigna kunskaper och färdigheter, vilket gör dig till en kvalificerad trädgårdsanläggare. Ladda ner informationskort här.

14 mån, distans med träffar i Båstad, studiefart 100%. Utbildningsstart jan 2025.
Öppen för sen anmälan! 


 

Kolla gärna in filmen för både information och inspiration!

Utbildad trädgårdsanläggare – En efterfrågad kompetens

Behovet av kvalificerade trädgårdsanläggare med inriktning mot nyproduktion av utemiljö har nästan aldrig varit så stort som nu. Det är en ständig brist på skickliga hantverkare.

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsanläggare är komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter. Därför rör sig utbildningen i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Utbildningen går på djupet inom trädgårdsanläggningsämnet. Detta ger dig möjlighet att bli en skicklig hantverkare inom markbyggnad. Dessutom ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap dig spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på rätt sätt.

Trädgårdsutbildning på distans

Distansstudier varvas med utbildningsträffar i både Båstad och Stockholm. Träffarna är en vecka långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med digitala föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn. LIA:n sker också företrädesvis på hemorten.

Om du har motivationen och drivet kommer denna yrkeshögskoleutbildning (YH) att göra dig till en eftertraktad, kvalificerad trädgårdsanläggare med båda händerna i jorden!

Läs vad våra studerande berättar!

Marita Öhlund

Marita Öhlund, Hortlax, Norrbotten

Jag har alltid varit intresserad av odling och trädgård och gick en grundutbildning i slutet av 90-talet.

Jag har drivit mitt egna trädgårdsföretag på deltid sedan 2000 men kände att jag saknade något. Så när jag läste om trädgårdsanläggarutbildningen i Båstad blev jag överlycklig. Och det var en fantastiskt trevlig tid på skolan. Så efter att jag gick ut 2017 har jag drivit min egen verksamhet på heltid med trädgårdsanläggning och växtförsäljning.

(Marita gick ut utbildningen 2017.)

Oskar Hemhagen, Laholm, Halland

Tanken på att gå en trädgårdsutbildning började efter att jag hade jobbat som fastighetsskötare en sommar. Det jag uppskattade mest var att få jobba utomhus.

Jag är tacksam för den gedigna utbildning som jag fick på Akademi Båstad – både grundutbildningen till trädgårdsmästare och yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare. Blandningen av teori och praktik är perfekt. Just nu driver jag ett eget företag med flera anställda.

(Oskar gick ut utbildningen 2018.)

Oskar Hemhagen
Pontus Schröder

Pontus Schröder, Göteborg, Västergötland

Jag började min trädgårdskarriär på en kyrkogård och tyckte det var mycket härligt att jobba med det gröna utomhus. Därefter gick jag en grundläggande trädgårdsutbildning på Capellagården och har drivit företag sedan dess med fokus på trädgårdsvård. Men jag ville vidareutbilda mig, och till slut hittade jag den här yrkeshögskoleutbildningen, Kvalificerad trädgårdsanläggare, och blev väldigt glad för det.

Utbildningen har passat mig mycket bra då jag har kunnat läsa den på distans och samtidigt fortsätta att driva mitt företag.

(Pontus gick ut utbildningen 2020.)

Frågor & Svar

Jag är mycket intresserad av trädgård, är detta rätt utbildning för mig?

Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare syftar till att utbilda personer som ska anlägga nya utemiljöer. Det är kreativt, omväxlande, händelserikt och utvecklande att arbeta som trädgårdsanläggare, men det är också mycket fysiskt tungt och krävande.

Om man inte har de fysiska förutsättningar som krävs eller har mindre tungt trädgårdsarbete i tankarna måste vi tyvärr säga att detta INTE är rätt utbildning.

Kan jag fortsätta mitt arbete under tiden som jag studerar vid yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare?

Omständigheterna varierar från person till person, och i enstaka fall skulle någon säkert kunna klara av att arbeta heltid samtidigt som denne pluggar en heltidsutbildning. Men vi rekommenderar INTE att man fortsätter en heltidsanställning samtidigt som man ska klara av en utbildning med en studietakt på i genomsnitt 40 timmar per vecka. (För vissa kommer det till och med att krävas fler timmar i veckan, då man har olika förutsättningar, förmågor och förkunskaper.)

En distansutbildning är minst lika krävande som en bunden utbildning. Men om omständigheterna är gynnsamma, det vill säga om man inte har för stora familjeförpliktelser eller andra engagemang på sin fritid, kanske man kan klara av att arbeta deltid samtidigt som man studerar till kvalificerad trädgårdsanläggare.

Är det vanligt med säsongsanställning som trädgårdsanläggare?

Hela trädgårdsbranschen är säsongsbetonad – vissa delar av branschen har kortare säsonger och andra längre, och längden på säsongerna skiftar beroende på var i landet man bor. Säsongen för trädgårdsanläggare tillhör den längre i branschen. I södra delen av landet är det inte ovanligt att den börjar i mars och slutar i december. Det är vintern som avgör om det går att anlägga eller inte. Så, ja, det är vanligt med säsongsanställning som trädgårdsanläggare.

På senare tid har det dock blivit vanligare med att man arbetar årsarbetstid, vilket betyder att man arbetar fler timmar per vecka när det är högsäsong och färre timmar per vecka när det är lågsäsong. Det är inte heller ovanligt med helårsanställningar som trädgårdsanläggare, vilket innebär att man har andra arbetsuppgifter under vintermånaderna, till exempel fastighetsskötsel, snö- och halkbekämpning eller beskärning.

Hur ligger LIA-perioderna?

När det gäller LIA-perioderna på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare är de fyra till antalet om vardera fyra veckor. Tanken är att de ska genomföras löpande under utbildningen i samband med att man läser de kurser som är kopplade till de olika LIA-kurserna och i enlighet med ramschemat för utbildningen.

Däremot finns det en viss flexibilitet i systemet och de måste inte genomföras under exakta tidsperioder. Det är upp till den studerande att planera in dessa kurser så att det fungerar för företaget som man ska göra sin LIA hos och så att man kan genomföra de uppgifter som är kopplande till respektive LIA-kurs, men också så att den studerandes övriga liv fungerar smidigt. Ett krav finns dock och det är att alla LIA-kurserna måste vara genomförda med minst godkänt resultat för att kunna få ut en examen.

Kan jag göra LIA på det företag som jag redan arbetar på?

Vi rekommenderar INTE att man gör LIA på den arbetsplats och med de människor som man redan känner väl. Syftet med LIA:n är att man ska utvecklas som hantverkare, vilket man gör bäst i en miljö som man inte känner så väl sedan tidigare.

Vi kommer dock att godkänna att en studerande gör vissa LIA-perioder på en arbetsplats som denne redan känner, om så är önskan och om det går att säkerställa att den studerande kommer att kunna utvecklas under perioden och uppfylla målen i den eller de LIA-kurser som det gäller.

Leder utbildningen till kvalificerad trädgårdsanläggare till att man får yrkesbevis inom trädgårdsyrket?

Ja, det gör det. Av de 13 yrkesbevis som Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté (TCYK) utfärdar uppnår man följande yrkesbeviskurser efter att man har fullföljt yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare med godkänt resultat och efter att man gjort några särskilda uppgifter som inte ingår i den ordinarie utbildningen, till exempel ett sommarblomsprov:

 • Kurs 2 – Ritningsläsning, avvägning och utsättning
 • Kurs 3 – Schakt, fyllning och dränering
 • Kurs 4 – Markbetong och asfalt
 • Kurs 5 – Trappor och murar
 • Kurs 6 – Naturstensarbeten (steg 1-3)
 • Kurs 7 – Gräsanläggning
 • Kurs 8 – Växtkännedom (steg 1-3)
 • Kurs 10 – Lekredskap och träarbeten

Dock ska tilläggas att det krävs minst 2 400 arbetade timmar inom trädgårdsbranschen för att få ut själva yrkesbevisen.

De studerande får själva stå för TCYK-kansliets administrationskostnad medan skolan inte tar ut någon kostnad för sin administration. (Båstads kommun kommer att mellanfakturera de studerande.)

För mer information, se www.yrkesbevis.com.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs det kunskaper i svenska.

Särskilda behörighetskrav

Lägst godkänt betyg (E) i kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och Växtkunskap 1 eller motsvarande. Här finns en förteckning över vad vi anser är motsvarande.

Saknar du den särskilda behörigheten kan du läsa en behörighetsgivande förutbildning (BFU) hos oss hösten innan utbildningen startar. Då läser du merparten av dessa tre kurser under 10 intensiva veckor (start v. 41) med några dagars uppstart i Båstad. Godkänt på den behörighetsgivande förutbildningen ger en garanterad plats på huvudutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare.

 

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Urval

Om det är fler sökande per plats sker ett urval med hjälp av ett särskilt prov, dels ett skriftligt test och en muntlig gruppdiskussion.

BFU

Behörighetsgivande förutbildning, BFU

Denna behörighetsgivande förutbildning är till för dem som inte uppfyller de särskilda behörighetskraven. På detta sätt kan den som inte har någon bakgrund i trädgårdsbranschen och som inte har läst några trädgårdskurser tidigare ges möjlighet att bli fullt behörig till yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare.

Den som genomfört förutbildningen med godkänt resultat (G eller VG) antas till den utbildningsomgång på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare som följer efter förutbildningen. Den behörighetsgivande förutbildningen är CSN-berättigad.

Behörighetskrav

För att få läsa den behörighetsgivande förutbildningen krävs grundläggande behörighet.

Ansökan

Den som behöver gå den behörighetsgivande förutbildningen för att kunna komma in på utbildningen ansöker som vanligt till utbildningen. Man ansöker alltså inte särskilt till denna förutbildning. De sökande som inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven men som uppfyller kraven ovan kommer att erbjudas plats till den behörighetsgivande förutbildningen. Om det är många sökande till utbildningen, kommer ett urval att göras.

Kurser

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 10 YH-poäng

Kursen går på djupet vad det gäller arbetsmiljöarbete och säkerhetsaspekterna inom trädgårdsanläggningsbranschen. Den behandlar alltifrån aktuell ergonomi och den utrustning som finns för hjälp och skydd till lagar och andra bestämmelser inom området. Den behandlar även kvalitets- och miljöledning och hur man som trädgårdsanläggare kan arbeta miljömedvetet.

Den studerande ska med säkerhet kunna analysera sin egen arbetssituation och alltid arbeta säkert och arbetsmiljömedvetet. Den studerande ska även arbeta kvalitets- och miljömedvetet. Målet är också att den studerande ska ha ett fortsatt intresse att ta till sig nya rön, råd och anvisningar inom dessa områden.

Fördjupad växtkunskap för trädgårdsanläggare, 50 YH-poäng

Kursen ger fördjupad kunskap om ett brett sortiment av växter som används i trädgårdsanläggningssammanhang. Kursen behandlar växternas olika användningsområden och hur olika ståndortsfaktorer påverkar deras utveckling. Att identifiera och namnge växterna med svenskt och vetenskapligt namn är en viktig del av kursen.

Den studerande ska kunna identifiera ett brett växtsortiment och ha fördjupad kunskap om växterna, bland annat deras olika krav på livsmiljöer. Den studerande ska bli skicklig i sin användning av växter och välja rätt växt till rätt plats och på så sätt anlägga trädgårdar med lång hållbarhet och lägre skötselkostnader.

Markbyggnad – hårdgjorda konstruktioner, 30 YH-poäng

Kursen behandlar konstruktioner av trappor, murar, kantsten, beläggningar och andra anläggningsobjekt av materialen natursten, grus, asfalt, tegel och betong. Så till exempel innehåller den kunskaps- och färdighetsträning i bland annat sådana avancerade anläggningsmoment som bågsättning av smågatsten och byggande av kallmur med fältsten.

Den studerande ska bli en kvalificerad hantverkare när det gäller att arbeta med de material i de konstruktioner som kursen behandlar.

Markbyggnad – markutrustning, 20 YH-poäng

Kursen behandlar alla de konstruktioner i en trädgårdsanläggning som är gjorda av trä. Även konstruktioner av andra material så som metall behandlas. Kursen går också igenom byggande och montering av lekredskap och liknande markutrustning och säkerheten kring dessa.

Den studerande ska få god hantverksskicklighet när det gäller konstruktioner av trä och andra material samt montering av annan markutrustning. Den studerande ska även utveckla en förmåga att kunna komma med konstruktiva lösningar på problemsituationer i utemiljön genom att använda de material och kunskaper som kursen behandlar.

Markbyggnad – vegetation, 30 YH-poäng

Kursen behandlar alla delar i ett trädgårdsanläggningssammanhang som har med växter att göra – uppbyggnad av växtbäddar, anläggning av gräsmatta med både sådd och på rulle, plantering, uppbindning, etableringsskötsel, beskärning, anläggande av bevattningssystem, anläggande av gröna tak och väggar med mera. Kursen går även på djupet vad det gäller växthantering.

Den studerande ska bli mycket skicklig och ha en hög kvalitetsmedvetenhet när det kommer till att hantera växter i anläggningssammanhang och när det gäller att skapa bästa förutsättningar för växter att kunna utvecklas optimalt i olika situationer.

LIA – trädgårdsanläggning, 60 YH-poäng

Kursen ger praktiskt fördjupande kunskaper vad det gäller markkonstruktioner av natursten, grus, asfalt, och betong.

Den studerande får möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det praktiska hantverket. Den studerande blir väl bevandrad inom finplaneringens praktiska moment och får god insikt i trädgårdsanläggningsbranschen.

LIA – specialisering, 20 YH-poäng

Möjligheten att fördjupa sina praktiska kunskaper genom att välja något av följande områden som även behandlats i tidigare LIA-kurser, vilka föregår denna:

 • anläggning med växter
 • anläggning med natursten, grus, asfalt och betong
 • eller byggnation av träkonstruktioner och lekredskap samt installationer av annan markutrustning

eller att bredda sina praktiska kunskaper genom att välja något av följande områden som inte behandlas i de andra LIA-kurserna:

 • projektering av utemiljö
 • anläggning av dammar och pooler
 • anläggning av VA-system
 • byggnation av husgrunder
 • byggnation av gröna väggar
 • byggnation av gröna tak
 • eller annan vald inriktning som godkänts av kursansvarig.

Den studerande inhämtar praktisk erfarenhet inom vald inriktning så att denne får en bredare och djupare erfarenhetsbank att ta av längre fram i sin yrkeskarriär.

Markbyggnad – grovplanering, 10 YH-poäng

Kursen behandlar schaktning, fyllning, rördragning, dräneringssystem med mera.

Den studerande ska ha goda kunskaper och insikter i grovplaneringens olika moment inom trädgårdsanläggning.

Markbyggnadsprocessen, 40 YH-poäng

Kursen behandlar entreprenadjuridik, ritningsläsning, dimensionering, mängd- och massberäkning, material- och maskinbeställning, arbetsplanering med mera. Även ÄTA (ändringsarbeten, tilläggsarbeten och avgående arbeten) tas upp, bland annat hur det påverkar det praktiska trädgårdsanläggningsarbetet.

Den studerande ska få en god överblick över de olika processer som pågår inom trädgårdsanläggning och få goda färdigheter i att läsa arbetsbeskrivningar och ritningar och att i övrigt tolka arbetshandlingar. Kursen ska ge den studerande den spetskompetens som gör honom eller henne till en nyckelperson i det framtida yrkeslivet.

Examensarbete, 30 YH-poäng

Kursen ger de redskap och färdigheter som krävs för att självständigt fördjupa sig inom valt område, att kritiskt analysera den information man finner och de resultat man får, att skriva rapporter, att opponera på liknande arbeten som andra har gjort och att muntligen redovisa vad man kommit fram till inför en tänkt målgrupp.

Den studerande ska kunna specialisera sig som trädgårdsanläggare och bli lite av en expert inom sin valda fördjupning, men också att arbeta självständigt och ha ett kritiskt förhållningssätt. Målet är också att öka den studerandes kompetens som kvalificerad trädgårdsanläggare.

Trädgårdsanläggarutbildning – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en yrkeshögskoleexamen inom trädgård från Akademi Båstad blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Andra trädgårdsutbildningar som du kan söka just nu

Fredrik Thomée

Utbildningsledare Fredrik Thomée har ordet

Jag har jobbat som lärare och utbildningsledare på trädgårdsutbildningarna i Båstad sedan 2008. Under åren som gått har jag sett hur våra utbildningar verkligen har fyllt trädgårdsbranschens behov. Och sedan vi införde yrkeshögskoleutbildningar inom trädgård på distans har vi skapat kvalitativa trädgårdsutbildningar som är tillgängliga för fler. Mitt mål som lärare och utbildningsledare är att alla studerande ska växa som individer och framgångsrikt etablera sig och göra sig attraktiva på arbetsmarknaden.

När vi startade yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare 2016 var det med målet att utbilda Sveriges bästa producenter av utemiljö. Och i mina ögon har vi lyckats mycket väl. Det finns ingen utbildning som är som denna. Den är unik. Jag är stolt över att få vara en del av trädgårdsteamet här på Akademi Båstad!

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Fredrik Thomée på 0431-776 50 eller maila direkt till fredrik.thomee@bastad.se

Nyheter

Välkommen till ett kreativt yrke!

Välkommen till ett kreativt yrke!

Varför är det så trevligt att jobba som trädgårdsanläggare? Häng med och träffa lärare, utbildningsledare och före detta studerande som berättar om en kreativ bransch.

läs mer
WIN-WIN!

WIN-WIN!

Yrkeshögskolan – en fantastisk möjlighet för besöksnäringen!Tänk dig att kunna ge dina medarbetare spetskompetens på områden som är högaktuella – och samtidigt ha dem kvar i verksamheten.Win-win för företagen i besöksbranschen, deras personal och inte minst deras...

läs mer
Full pott!

Full pott!

Grattis till oss! Tre av tre utbildningar beviljade! Hör Jenny Knutsson berätta mer i filmen.Beviljade vid denna ansökningsomgång:• Operativ ledare –Revenue management• Kvalificerad Trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning• Specialistundersköterska inom hälso-...

läs mer
LIA med fantastiska lärdomar!

LIA med fantastiska lärdomar!

Dags att summera sommarens LIA-praktik! Genom min utbildning till Kvalificerad trädgårdsmästare hos Akademi Båstad Yrkeshögskola jag nu haft drygt 12 veckors praktik. Först 8 veckor i vacker kulturhistorisk miljö på Vallentuna kyrkogård där jag fick lära mig allt om...

läs mer
Rosuppropet!

Rosuppropet!

Sveriges rosor har kartlagts!Ett svenskt roskulturarv finns nu dokumenterat, från norr till söder har äldre kulturrosor kartlagts och det handlar om alltifrån DNA till rosornas kulturhistoria.Programmet för odlad mångfald, Pom, har genom Rosuppropet och engagerade...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer