EK Ekonomiprogrammet

Senast ändrad: 5 jan, 2023

 

Ekonomi och Juridik

Är du ambitiös och målinriktad med målsättning att arbeta med ekonomi och/eller juridik?
Som studerande på EK har du möjlighet att fördjupa dig inom framförallt ekonomiska och juridiska ämnen men även inom samhällsvetenskapliga och psykologiska ämnen.

Vi tror på varierade undervisningsformer. Därför kombinerar vi upplevelsebart lärande, där eleven ställs inför utmaningar och får problem att lösa, med traditionell undervisning. Alla kunskaper ges inte i klassrummet utan vi kommer att göra ett flertal studiebesök. Vi samarbetar också med Svenska Handelskammaren och det lokala näringslivet på Bjäre och i nordvästra Skåne.

Under studietiden ges du möjlighet att engagera dig i övergripande skolfrågor där du praktiskt kan tillämpa dina kunskaper i exempelvis elevrådet. Detta kan även vara en språngbräda för dig som är intresserad av en karriär inom politiken då kunskaper i demokrati kombinerat med helheten av programmet ger goda kunskaper om det samhälle vi lever i.

Att utveckla självständigt tänkande och kreativitet är viktigt. Detta kommer bland annat till uttryck då du lär dig driva företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Vi tror även på en balans mellan kropp och själ varför Idrott och hälsa2 ges som individuell valbar kurs.

Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig i internationella frågeställningar och vi har utbyten med skolor i Europa.

Programblad för EK hittar du här.

Högskoleförberedande

EK är ett högskoleförberedande program som gör dig väl förberedd inför dina framtida studie- och yrkesval.

Detta läser du på EK

Totalt 1250p
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Matematik 1b 100p
Matematik 2b 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Samhällskunskap 2 100p
Totalt 350p
Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1 100p
Privatjuridik 100p
Psykologi 1 50p
Moderna språk 100p
Totalt 600p
Inriktning Juridik
Filosofi 1 50p
Affärsjuridik 100p
Rätten och samhället 100p
Kriminologi 100p
Ledarskap och organisation 100p
Entreprenörskap och företagande 100p
Psykologi 2a 50p
Totalt 600p
Inriktning Ekonomi
Entreprenörskap och företagande 100p
Företagsekonomi 2 100p
Matematik 3b 100p
Marknadsföring 100p
Ledarskap och organisation 100p
Internationell ekonomi 100p
Individuella val 200p
Gymnasiearbete 100p