GLA Industriteknik

Senast ändrad: 8 dec, 2020

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en utbildningsform som riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor. Som svensk gymnasielärling med GLA delar du din studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd i en verksamhet där du lär dig yrket. Det innebär att du som gymnasielärling får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dig att avancera fortare i karriären direkt efter examen.

  • Välutvecklat samarbete med näringslivet på Bjärehalvön
  • 50% skola och 50% arbetsförlagd del
  • Rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet
  • Samma examen som andra helt skolförlagda yrkesprogram
  • Förmånliga lönevillkor
  • Goda utsikter att få jobb efter avslutad lärlingsutbildning

Lärlingsanställning, GLA, på Akademi Båstad Gymnasium samarbetar med företag från det lokala näringslivet.

Detta läser du på GLA

Gymnasiegemensamma ämnen  1150p
Svenska 1 100p
Engelska 5 100p
Matematik 1a 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p

Programgemensamma ämnen  400p
Industritekniska processer 1 100p
Människan och industrin 1 100p
Produktionskunskap 1 100p
Produktionsutrustning 1 100p

Inriktning Driftsäkerhet och underhåll  400p
Avhjälpande underhåll 1 100p
Underhåll driftsäkerhet 100p
Underhåll elteknik 100p
Underhåll lager och smörjteknik 100p

Inriktning Processteknik  400p
Industritekniska processer 2 100p
Produktionskunskap 2 100p
Produktionsutrustning 2 100p
Produktionsutrustning 3 100p

Inriktning Produkt och maskinteknik  300p
Datorstyrd Produktion 1 100p
Produktionsutrustning 1 100p
Produktutveckling 1 100p

Inriktning Svetsteknik  400p
Produktutveckling 1 100p
Kälsvets 1 100p
Tillverkningsunderlag 1 100p
Svets grund 100p

Programfördjupningar 800-900p

Individuella val 200p

Gymnasiearbete 100p

 

Pin It on Pinterest

Share This