GLA Industriteknik

Senast ändrad: 11 jan, 2024

Gymnasial lärlingsanställning är en utbildningsform som riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor. Som gymnasielärling delar du din studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd i en verksamhet där du lär dig yrket. Det innebär att du som gymnasielärling får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa dig att avancera fortare i karriären direkt efter examen.

• Välutvecklat samarbete med näringslivet på Bjärehalvön
• 50% skola och 50% arbetsförlagd del
• Rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet
• Samma examen som andra helt skolförlagda yrkesprogram • Förmånliga lönevillkor
• Goda utsikter att få jobb efter avslutad lärlingsutbildning

Programblad för Industriprogrammet

Lärlingsanställning, GLA, på Akademi Båstad Gymnasium samarbetar med företag från det lokala näringslivet.

Detta läser du på GLA

Totalt 600p
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100p
Engelska 5 100p
Matematik 1a 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Totalt 400p
Programgemensamma ämnen
Industritekniska processer 1 100p
Människan och industrin 1 100p
Produktionskunskap 1 100p
Produktionsutrustning 1 100p
Totalt 400p
Inriktning Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1 100p
Underhåll driftsäkerhet 100p
Underhåll elteknik 100p
Underhåll lager och smörjteknik 100p
Totalt 400p
Inriktning Processteknik
Industritekniska processer 2 100p
Produktionskunskap 2 100p
Produktionsutrustning 2 100p
Produktionsutrustning 3 100p

Programfördjupningar 800-900p
Individuella val 200p
Gymnasiearbete 100p