IMYVO Yrkesintroduktion

Senast ändrad: 10 jan, 2024

Yrkesintroduktion mot vård- och omsorgsprogrammet

Programmet är för ungdomar som är intresserade av vård- och omsorgsprogrammet men ännu inte är behöriga att studera på ett nationellt gymnasieprogram.
Målet med utbildningen kan antingen vara att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller att du som elev ska få livs- och yrkeskunskaper för att bli anställningsbar efter genomförd utbildning.

Yrkesintroduktion är en sökbar utbildning.

För mer information kontakta:
Christel Hansson, 0431-77208

Detta läser du

Programinnehåll År 1
Anatomi och fysiologi 1 50p
Social omsorg 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
Omvårdnad 1 100p
Svenska på grundskolenivå
Behörighetsgivande grundskolekurser
Praktik 1 dag/vecka på höstterminen och 5 veckor på vårterminen
Programinnehåll År 2 och 3
Psykologi 50p
Psykiatri 100p
Hälso- och sjukvård 100p
Gerontologi och geriatrik 100p
Behörighetsgivande grundskolekurser
Svenska på grundskolenivå eller svenska 1 på gymnasienivå