NA Naturvetenskapliga programmet

Senast ändrad: 10 mar, 2023

Det naturvetenskapliga programmet ger dig bred behörighet till att söka in på olika högskoleutbildningar. Du får kunskaper för vidare studier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik, men även inom andra områden.

Fältstudier, experiment och laborationer

Skolans unika läge gör att vi har nära till hav, skog och ängar. I samarbete med Naturskyddsföreningen hävdar (sköter) vi en äng i Lya. Laborationer och experiment är en viktig del i utbildningen, och här knyts dina kompetenser i olika ämnen ihop. Din förmåga till kommunikation är viktig för att förmedla dina resultat, både skriftligt och muntligt och det är centralt i alla ämnen. Eftersom vi lever i en allt mer global värld kommer du även att tränas i att kommunicera på engelska. Under din studietid får du göra studiebesök på flera utvalda platser där verksamheten bygger på ett naturvetenskapligt tänkande. Avslutningsvis skriver du ett fördjupande gymnasiearbete som förbereder inför vidare studier.

Inriktning naturvetenskap
Här kommer du att fördjupa dina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, du läser mer matematik, kemi och fysik samt miljö- och energikunskap, vilket ger dig behörighet att söka in på alla högskoleutbildningar.

Programblad för NA hittar du här.

Detta läser du på NA

Totalt 1150p
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Matematik 1c 100p
Matematik 2c 100p
Matematik 3c 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Totalt 450p
Programgemensamma ämnen
Biologi 1 100p
Fysik 1 150p
Kemi 1 100p
Moderna språk 100p

Totalt

600p
Inriktning Naturvetenskap
Biologi 2 100p
Fysik 2 100p
Kemi 2 100p
Matematik 4 100p
Matematik 5 100p
Miljö- och energikunskap 100p
Individuella val 200p
Gymnasiearbete 100p