SYV INFORMERAR

Senast ändrad: 9 feb, 2024

När du har frågor kring din studiesituation hjälper vi dig med de val som du gör inför, under och efter din gymnasietid. Vägledning handlar om att titta på just din individuella situation och se vilka framtidsalternativ som finns för just dig!

Vägledningssamtalet:
Gör dig medveten om din situation idag. Vilka möjligheter och begränsningar finns? Upptäck vilka olika alternativ som finns och kom fram till vilka beslut du ska ta. Inom många program finns omfattande kontakter med arbetslivet, främst i form av APL. Målet för vägledningen och skolans studie- och yrkesvägledning är att ge dig förutsättningar så att du kan göra ett väl genomtänkt val till högre studier och till arbetslivet.
SYV finns för att ge dig den senaste informationen och vägleda dig genom din skoltid.

KONTAKTA
SYV, Christel Hansson,
tel. 0431-772 08, christel.hansson@bastad.se