SYV INFORMERAR

Senast ändrad: 20 okt, 2022

När du har frågor kring din studiesituation hjälper vi dig med de val som du gör inför, under och efter din gymnasietid. Vägledning handlar om att titta på just din individuella situation och se vilka framtidsalternativ som finns för just dig!

Vägledningssamtalet:
Gör dig medveten om din situation idag. Vilka möjligheter och begränsningar finns? Upptäck vilka olika alternativ som finns och kom fram till vilka beslut du ska ta.

Inom många program finns omfattande kontakter med arbetslivet, främst i form av APL. Målet för vägledningen och skolans studie- och yrkesvägledning är att ge dig förutsättningar så att du kan göra ett väl genomtänkt val till högre studier och till arbetslivet.

SYV finns för att ge dig den senaste informationen och vägleda dig genom din skoltid.

Christel Hansson

SYV

Telefon
0431-772 08
Besöksadress
Lyckan 7, 269 31 Båstad
Postadress

Båstads  kommun
Akademi Båstad gymnasium
269 80 Båstad

Om SYV

Insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för personernas studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor.

Studie- och YrkesVägledare (en vanlig förkortning är SYV) som arbetar på en grund- eller gymnasieskola har mycket kontakt med elever, men även med lärare och föräldrar. Ibland informerar vägledaren grupper av elever eller föräldrar och ibland har de individuella samtal. SYV kan också ha Gruppvägledning; under gruppvägledning för man samtal i grupp och/eller gör gruppvägledningsövningar. SYV ger ofta också stöd åt lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser.

Viktiga webbplatser: