VO Vård och omsorgsprogrammet

Senast ändrad: 6 feb, 2023

För dig som är intresserad av människor och att hjälpa människor vid akuta situationer kan den här utbildningen leda vidare till drömjobbet. Vår profil ”Räddningsmedicin och friskvård” förbereder dig inom akutsjukvård och du får även med dig kunskap om träning och hälsa. På vård- och omsorgsprogrammet kan du avlägga både yrkesexamen och studieförberedande examen. Du kan med andra ord välja att arbeta i ditt yrke eller studera vidare om du vill.

Programblad för VO hittar du här. 

Detta läser du på VO

Totalt 600p
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100p
Engelska 5 100p
Matematik 1a 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Totalt 1400p
Programgemensamma ämnen
Anatomi och fysiologi 1 50p
Anatomi och fysiologi 2 50p
Funktionsförmågs och funktionsnedsättning 1 100p
Funktionsförmågs och funktionsnedsättning 2 100p
Geontologi och geriatrik 100p
Hälso- och sjukvård 1 100p
Hälso- och sjukvård 2 100p
Omvårdnad 1 100p
Omvårdnad 2 100p
Psykiatri 1 100p
Psykiatri 2 100p
Psykologi 1 50p
Samhällskunskap 1a2 50p
Social omsorg 1 100p
Social omsorg 2 100p
Svenska 2/Sva2 100p
Totalt 200p
Programfördjupning
Kost och hälsa 100p
Räddningsmedicin 100p
Individuella val 200p
Gymnasiearbete 100p