INFORMATION

Senast ändrad: 19 apr, 2024

Vanliga frågor

SJUKANMÄLAN

Om du blir sjuk så skall ni anmäla frånvaro på Schoolsoft, är du under 18 år är det förälder som anmäler. Sjukanmälan skall göras för varje dag. Elev som insjuknar under dagen anmäler till undervisande lärare eller mentor. Träffas ej dessa görs anmälan till skolans expedition. Elever över 18 år anmäler själv frånvaro via Schoolsoft.

SCHOOLSOFT

På Akademi Båstads Gymnasium använder vi Schoolsoft som lärplattform. Vid skolstart får elever och vårdnadshavare inloggning till plattformen. Vid eventuella problem kontakta Expeditionen på 0431-777 50.

LÄRARE OCH PERSONAL

Om du behöver komma i kontakt med en lärare eller annan anställd så hittar du dem här. 

Utbildningshandläggare


Alexandra Ekelöf

Epost: gymnasiet@bastad.se
0431-777 50

Besök oss
Lyckan 7, 269 31 Båstad
Postadress

Båstads kommun
Akademi Båstad gymnasium
269 80 Båstad