SA Samhällsvetenskapliga programmet

Senast ändrad: 27 jan, 2023

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som sätter människan i centrum genom att eleverna studerar samhällsfrågor och förhållanden i Sverige och världen. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Vi arbetar utifrån ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där frågeställningar formuleras och teorier tillämpas. På SA-programmet arbetar vi med såväl journalistik och FN-rollspel som internationella relationer och entreprenörskap. Alla på programmet har möjlighet att starta ett UF-företag och få prova på hur företagande fungerar på riktigt. Eftersom du studerar språk på SA-programmet finns goda möjligheter till vidare studier utomlands.

Beteendevetenskap
Inriktningen för beteendevetenskap fokuserar på kommunikation, psykologi, sociologi och ledarskap. Här får du kunskaper om hur människan fungerar som individ och i grupp. Du studerar personlig utveckling och lär dig också om ledarskap och kulturmöten, både i praktisk och teoretisk form.

Programblad för SA hittar du här:

Amnestyskola

Akademi Båstad Gymnasium är en Amnestyskola. Vi arbetar aktivt för mänskliga rättigheter med ett flertal arrangemang årligen.

Detta läser du på SA

Totalt 1150p
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Matematik 1b 100p
Matematik 2b 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Totalt 300p
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1 50p
Psykologi 1 50p
Moderna språk 200p
Totalt 750p
Inriktning Beteende
Ledarskap och organisation 100p
Kommunikation 100p
Psykologi 2a 50p
Samhällskunskap 2 100p
Sociologi 100p
Entreprenörskap 100p
Etnicitet och kulturmöten 100p
Kriminologi 100p
Individuella val 200p
Gymnasiearbete 100p