Grundläggande vuxenutbildning GRUV

Senast ändrad: feb 1, 2021

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) motsvarar grundskolans årskurs 7 – 9 och är avsedd för vuxna som:

  • inte har gått i svensk grundskola
  • vill bli behöriga för gymnasiestudier
  • har gått i svensk grundskola, eller motsvarande, men saknar slutbetyg
  • har kunskaper som man önskar få bekräftade och betygssatta

Nya studerande tas emot var 5:e vecka, vilket innebär att gruppens sammansättning ofta förändras. Kunskapsnivån är också mycket varierande. Detta innebär att studierna till stor del är individuellt anpassade och alla studerar i sin egen takt. Därför är det viktigt att du som studerar tar ett stort eget ansvar för dina studier. Alla lägger tillsammans med studie- och yrkesvägledare och undervisande lärare upp en individuell studieplan.

Vilka ämnen finns?

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Hur länge får man studera på GRUV?

CSN (Centrala Studiestödsnämnden) beviljar vanligtvis studiestöd för två terminer per ansökan. Undantag kan göras om du har särskilda skäl. Har du socialbidrag eller A-kassa måste du ha särskilt godkännande från din handläggare för att få studera.

DROP-IN (SYV) och SFI-inskrivning
På grund av skärpta restriktioner, för att minska smittspridning av Corona, är drop-in SYV och SFI-inskrivning i Kompetenshubben tills vidare inställt. Vill du komma i kontakt med vår Studie- och yrkesvägledare hänvisar vi till:
syvvux@akademi.bastad.se
eller tel. 0431-777 49 eller digitalt via Zoom. Se nedan:

Digital vägledning
Är du skriven i Båstads Kommun går det bra att träffa SYV digitalt via Zoom alla helgfria torsdagar mellan kl 9.30-12.30.
För att vägledning On-line ska fungera behöver du tillgång till dator eller en smart telefon med kamera och mikrofon.
Anslut dig till SYV via Zoom här,
och följ därefter instruktionerna. Är det många som vill ha vägledningssamtal samtidigt blir du placerad i kö.

Digital SFI-inskrivning
Via Zoom kan du göra en digital inskrivning alla helgfria torsdagar mellan kl. 9.30-12.30. Klicka på länken nedan och följ anvisningarna.
Vid många besökare blir du placerad i kö. Länk till digital SFI-inskrivning.

(Det digitala mötet fungerar bäst om du har Zoom installerat på din dator: zoom.us/download, eller Zoom-appen nedladdat till din Smartphone.)

För bokade SYV-tider sker ditt besök på Akademi Båstad, Lyckan 15 plan 2, tel 0431-777 49