Gymnasial vuxenutbildning GYVUX

Senast ändrad: apr 14, 2020

Behöver du bättra på din utbildning för att lyckas i konkurrensen på arbetsmarknaden eller för att komma in på universitet och högskola? Du kanske vill skaffa dig en yrkesutbildning eller läsa upp betyg i enstaka kurser för fortsatta studier? Den kommunala vuxenutbildningen i Skåne Nordväst erbjuder utbildning inom svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, både teoretiska och yrkesinriktade, samt särskild utbildning för vuxna (Särvux). Utbildningarna anpassas till stor del efter den enskildes och arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildning erbjuds på hel- eller deltid, kvälls- eller dagtid, som närstudier, flexibelt eller distansstudier.

På gymnasial vuxenutbildning (GYVUX) läser man in separata kurser, antingen för att göra sig behörig för arbetsmarknaden eller inför fortsatta studier.

Förutsättningar för studier vid kommunal gymnasial vuxenutbildning:

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som är likvärdig den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge (Skollagen, 11 kap 2 §).

Den gymnasiala vuxenutbildningen och gymnasieskolan för ungdomar har samma kursplaner och samma läroplan. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra.

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år eller
  • när han/hon slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §).

För varje kurs måste man:

  • sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge
  • ha förutsättningar att följa kursen (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap).

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska kommunen i den ordning som anges nedan välja dem som:

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
  4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap).

Vuxenutbildningen är till för alla vuxna som vill studera. Du är behörig till utbildningar för vuxna från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet och behöver komplettera. För SFI gäller att du ska ha fyllt 16 år samt ha arbets- och uppehållstillstånd.

Utbudet av utbildningar varierar från kommun till kommun och för att ytterligare öka dina möjligheter att få ett kursinnehåll, en studieform och en studietakt som passar dig. Du har möjlighet att fritt välja utbildningsanordnare inom Skåne Nordväst när det gäller gymnasiekurser i allmänna ämnen.

Kommunerna i Skåne Nordväst har också ett gemensamt utbildningsutbud med fritt sök. Det omfattar gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) och lärlingsutbildning (lärlingsvux) för vuxna.

Samtliga utbildningar söks alltid genom studie- och yrkesvägsledare i din hemkommun. syvvux@akademi.bastad.se

 

 

KONTAKT

Reception 0431-772 18

Besök oss!
Vi finns i centrala Båstad
Lyckan 15
269 31 Båstad

Maila oss!

DROP IN – INSTÄLLT (tillsvidare)
SFI-inskrivning & SYV 
För att förhindra smittspridning av Coronavirus är DROP-IN (både när det gäller SFI-inskrivning och SYV-ärenden) tillvidare inställt. Vi hänvisar till tidsbokade möten och för att förhindra smittspridning uppskattar vi om du kommer enskilt. Har du själv symtom ber vi att du väntar med ditt besök.
Tidsbokning: syvvux@akademi.bastad.se

PRATA MED SYV
Vår SYV har telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 9-11.
tel 0431-77749

Välkomna att ringa!