Komvux som Särskild utbildning (tidigare Särvux)

Senast ändrad: mar 16, 2021

Om utbildningen

Vuxenutbildningen i Båstad erbjuder utbildning för vuxna personer med särskilda behov.

Undervisningen följer Skolverkets läroplan för vuxenutbildningen med nationella kurser och orienteringskurser. Eleverna kan, tillsammans med sin lärare, i hög grad själva planera sin undervisning utifrån behov, förmåga, tidigare kunskaper och intressen. Digitala hjälpmedel som dator och Ipad används, samt specialläroböcker, Läsa lätt-böcker och olika spel.

Skolformen finns på två nivåer:
  • Grundläggande nivå inkl. träningsskolan
  • Gymnasial nivå

Grundsärskolenivån

På Grundsärskolenivån behandlas ämnena svenska, matematik, samhällskunskap och engelska. Kurserna är nationellt fastställda med kunskapskrav och intyg/betygsättning.

 

KONTAKT

Reception 0431-772 18

Besök oss!
Vi finns i centrala Båstad
Lyckan 15
269 31 Båstad

Maila oss!