Förkovra dig inom hållbar utveckling
10/1 startar kursen Hållbar utveckling 25 Yh-poäng. Kursen ska ge fördjupad förståelse för hållbar utveckling och dess koppling till besöksnäringen samt kunskap om kundpsykologi. Fokus på hur hållbar utveckling kan implementeras i en verksamhets alla led och vikten av en tydlig styrning.

Ansök under fliken enstaka kurser här